(12) 28 17 123

Informacje – szkoła podstawowa

ROK SZKOLNY 2022/2023

TURNIEJ BRD – FINAŁY WOJEWÓDZKIE 9-10 MAJA 2023 r.

XLIV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BRD

 – FINAŁY WOJEWÓDZKIE 9-10 MAJA 2023 R.

HARMONOGRAM PRZEBIEGU ZAWODÓW:

7:45 – 8:30            

–  ZGŁASZANIE DRUŻYN;

 8:30 – 9:00    

– ODPRAWA TECHNICZNA ORAZ LOSOWANIE NUMERÓW STARTOWYCH;                          

9:00 – 9:20    

 –  UROCZYSTE OTWARCIE KONKURSU;

  9:35 – 10:35   

 –  TESTY PISEMNE;

 10:40 – 14:30   

  –  KONKURENCJE SPRAWNOŚCIOWE: JAZDA ROWEREM PO MIASTECZKU RUCHU DROGOWEGO, JAZDA PO TORZE   PRZESZKÓD, I POMOC PRZEDMEDYCZNA;

11:00 – 13:00    

 – OBIAD DLA UCZESTNIKÓW TURNIEJU;

 ok. 15.00

  –  UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW POŁĄCZONE Z WRĘCZENIEM  NAGRÓD.

KONKURS PLASTYCZNY

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z gminy Drwinia

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO GMINA DRWINIA

 

REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIKLUSZOWICACH NA ROK SZKOLNY 2023/2024 od 1 marca 2023

REKRUTACJA-DO-KLASY-I-INFORMACJA-OGÓLNA

KARTA-ZGŁOSZENIA-KANDYDATA-DO-KLASY-I-OBWÓD-SZKOŁY-20232024

WNIOSEK-O-PRZYJĘCIE-UCZNIA-DO-SZKOŁY-poza-obwodem-2023-2024.docx

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY DRWINIA ORAZ TERMINY REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

HARMONOGRAM DYŻURU PSYCHOLOGA Z PPP W BOCHNI W SZKOLE

HARMONOGRAM DYŻURU PSYCHOLOGA

EGZAMIN ÓSMOKLASITY – INFORMACJE

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/ 

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103115717492

WYKAZ KONSULTACJI NAUCZYCIELI DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

KONSULTACJE 2022-2023

 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW OD 2 WRZEŚNIA

DOWÓZ UCZNIÓW OD 2 WRZEŚNIA 2022 r

ZGŁOSZENIE-NA-DOWÓZ

 

ZGŁOSZENIE  NA ŚWIETLICĘ OD 1 WRZEŚNIA 2022 r.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY ROK SZKOLNY 2022

JEDNORAZOWE-UPOWAŻNIENIE-DO-ODBIORU-DZIECKA-ZE-ŚWIETLICY

 

ZGŁOSZENIE NA STOŁÓWKĘ

ZGŁOSZENIE NA STOŁÓWKĘ

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY 

WYPRAWKA UCZNIA KLASY I

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 2022-2023

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2021/2022

REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIKLUSZOWICACH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Dzieci zgłoszone do przyjęcia do klasy I  mieszkające w obwodzie Szkoły Podstawowej w Mikluszowicach są przyjęte z mocy prawa.

Rodzice /opiekunowie prawni potwierdzają  wolę przyjęcia dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w Mikluszowicach poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie            od 28 marca do 1 kwietnia 2022 r. w  sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikluszowicach.

OŚWIADCZENIE I KLASA potwierdzenie woli

Rekrutacja do kl. I szkoły – zarządzenie Wójta Gminy Drwinia

REKRUTACJA DO KLASY I – INFORMACJA OGÓLNA

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO KLASY I – OBWÓD SZKOŁY 2022 2023

WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO SZKOŁY (poza obwodem) 2022 2023

 

LIST MINISTRA EDUKACJI I NAUKI ORAZ MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE SZCZEPIEŃ DZIECI W WIEKU 5-11 LAT

List MEiN i MZ w sprawie szczepień

ZARZĄDZENIE DYREKTORA 

Zarządzenie Dyrektora w sprawie zawieszenia zajęć w trybie stacjonarnym w kl. V

Zarządzenie Dyrektora w sprawie zawieszenia zajęć w trybie stacjonarnym w klasie III

Zarządzenie Dyrektora w sprawie zawieszenia zajęć w kl. I i kl. VII

REGULAMIN ZDALNEGO NAUCZANIA W ZSP W MIKLUSZOWICACH

REGULAMIN ZDALNEGO NAUCZANIA

 

CZAS TRWANIA LEKCJI W SZKOLE

GODZINY TRWANIA LEKCJI

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO NA ROK SZKOLNY 2021 2022

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

Zasady pracy zdalnej na czas ograniczenia zajęć stacjonarnych

ZASADY ORGANIZACJI PRACY W SZKOLE W ZWIĄZKU Z NAUKĄ STACJONARNĄ UCZNIÓW KLAS I-III

ZASADY ORGANIZACJI PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKLUSZOWICACH OD DNIA 18.01.2021r.

ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII W ZSP W MIKLUSZOWICACH OD DNIA 18.01.2021 r.

ZASADY NAUKI ZDALNEJ DLA UCZNIÓW KL. IV-VIII OD DNIA 18.01.2021

 

WYTYCZNE MEN , MZ I GIS DLA KLAS 1-3 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Wytyczne_MEiN,_MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szkół_podstawowych – 18.01.2021 r.

 

 

ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA W ZSP W MIKLUSZOWICACH OD DNIA 9.11.2020 r.

ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA W ZSP W MIKLUSZOWICACH

REGULAMIN ZDALNEGO NAUCZANIA W ZSP W MIKLUSZOWICACH

REGULAMIN ZDALNEGO NAUCZANIA

WSZAWICA

Profilaktyka wszawicy

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W MIKLUSZOWICACH – SZKOŁA PODSTAWOWA OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY – WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY – WSKAZÓWKI DLA UCZNIÓW

WYTYCZNE MEN, MZ, GIS DLA SZKÓŁ OD 1 WRZEŚNIA 2020

Wytyczne_dla_szkol_i_placowek_-_wrzesien_2020

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
NA TERENIE PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W MIKLUSZOWICACH
W OKRESIE PANDEMII COVID-19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

OŚWIADCZENIA RODZICA

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA

 

 

 

 

———————————————————————————

Kalendarz organizacyjny roku szkolnego

Procedury

Dysleksja

Profilaktyka wszawicy

Karta świetlica – zgłoszenie

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły

Usprawiedliwienie i zwolnienie

 

 

Skip to content