(12) 28 17 123

Informacje – szkoła podstawowa

ROK SZKOLNY 2022/2023

HARMONOGRAM DYŻURU PSYCHOLOGA Z PPP W BOCHNI W SZKOLE

HARMONOGRAM DYŻURU PSYCHOLOGA

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW OD 2 WRZEŚNIA

DOWÓZ UCZNIÓW OD 2 WRZEŚNIA 2022 r

ZGŁOSZENIE-NA-DOWÓZ

 

ZGŁOSZENIE  NA ŚWIETLICĘ OD 1 WRZEŚNIA 2022 r.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY ROK SZKOLNY 2022

JEDNORAZOWE-UPOWAŻNIENIE-DO-ODBIORU-DZIECKA-ZE-ŚWIETLICY

 

ZGŁOSZENIE NA STOŁÓWKĘ

Informujemy, że od dnia 02.09.2022 r. funkcjonuje stołówka szkolna. Prosimy o składanie  formularzy w sekretariacie szkoły lub 1 września u wychowawcy.

ZGŁOSZENIE NA STOŁÓWKĘ

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY 

WYPRAWKA UCZNIA KLASY I

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 2022-2023

 

 

ROK SZKOLNY 2021/2022

REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIKLUSZOWICACH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Dzieci zgłoszone do przyjęcia do klasy I  mieszkające w obwodzie Szkoły Podstawowej w Mikluszowicach są przyjęte z mocy prawa.

Rodzice /opiekunowie prawni potwierdzają  wolę przyjęcia dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w Mikluszowicach poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie            od 28 marca do 1 kwietnia 2022 r. w  sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikluszowicach.

OŚWIADCZENIE I KLASA potwierdzenie woli

Rekrutacja do kl. I szkoły – zarządzenie Wójta Gminy Drwinia

REKRUTACJA DO KLASY I – INFORMACJA OGÓLNA

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO KLASY I – OBWÓD SZKOŁY 2022 2023

WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO SZKOŁY (poza obwodem) 2022 2023

 

LIST MINISTRA EDUKACJI I NAUKI ORAZ MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE SZCZEPIEŃ DZIECI W WIEKU 5-11 LAT

List MEiN i MZ w sprawie szczepień

ZARZĄDZENIE DYREKTORA 

Zarządzenie Dyrektora w sprawie zawieszenia zajęć w trybie stacjonarnym w kl. V

Zarządzenie Dyrektora w sprawie zawieszenia zajęć w trybie stacjonarnym w klasie III

Zarządzenie Dyrektora w sprawie zawieszenia zajęć w kl. I i kl. VII

REGULAMIN ZDALNEGO NAUCZANIA W ZSP W MIKLUSZOWICACH

REGULAMIN ZDALNEGO NAUCZANIA

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

KALENDARZ-ROKU-SZKOLNEGO

EGZAMIN ÓSMOKLASITY – INFORMACJE

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/ 

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103115717492

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO 2021/2022

GODZINY PRACY PEDAGOGA

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2021/2022

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

DOWÓZ SZKOLNY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

DOWÓZ UCZNIÓW OD 2 WRZEŚNIA 2021 r

ZAPISY NA ŚWIETLICĘ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY ROK SZKOLNY_20212022

JEDNORAZOWE UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY

ZGŁOSZENIE NA STOŁÓWKĘ 

Informujemy, że od dnia 02.09.2021 r. funkcjonuje stołówka szkolna. Prosimy o składanie  formularzy w sekretariacie szkoły .

ZGŁOSZENIE NA STOŁÓWKĘ

CZAS TRWANIA LEKCJI W SZKOLE

GODZINY TRWANIA LEKCJI

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO NA ROK SZKOLNY 2021 2022

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

Zasady pracy zdalnej na czas ograniczenia zajęć stacjonarnych

ZASADY ORGANIZACJI PRACY W SZKOLE W ZWIĄZKU Z NAUKĄ STACJONARNĄ UCZNIÓW KLAS I-III

ZASADY ORGANIZACJI PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKLUSZOWICACH OD DNIA 18.01.2021r.

ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII W ZSP W MIKLUSZOWICACH OD DNIA 18.01.2021 r.

ZASADY NAUKI ZDALNEJ DLA UCZNIÓW KL. IV-VIII OD DNIA 18.01.2021

 

WYTYCZNE MEN , MZ I GIS DLA KLAS 1-3 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Wytyczne_MEiN,_MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szkół_podstawowych – 18.01.2021 r.

 

 

ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA W ZSP W MIKLUSZOWICACH OD DNIA 9.11.2020 r.

ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA W ZSP W MIKLUSZOWICACH

REGULAMIN ZDALNEGO NAUCZANIA W ZSP W MIKLUSZOWICACH

REGULAMIN ZDALNEGO NAUCZANIA

WSZAWICA

Profilaktyka wszawicy

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W MIKLUSZOWICACH – SZKOŁA PODSTAWOWA OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY – WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY – WSKAZÓWKI DLA UCZNIÓW

WYTYCZNE MEN, MZ, GIS DLA SZKÓŁ OD 1 WRZEŚNIA 2020

Wytyczne_dla_szkol_i_placowek_-_wrzesien_2020

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
NA TERENIE PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W MIKLUSZOWICACH
W OKRESIE PANDEMII COVID-19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

OŚWIADCZENIA RODZICA

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA

 

 

 

 

———————————————————————————

Kalendarz organizacyjny roku szkolnego

Procedury

Dysleksja

Profilaktyka wszawicy

Karta świetlica – zgłoszenie

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły

Usprawiedliwienie i zwolnienie

 

 

Skip to content