(12) 28 17 123

DLA RODZICÓW

Kalendarz organizacyjny roku szkolnego

Procedury

Dysleksja

Profilaktyka wszawicy

Karta świetlica – zgłoszenie

Oświadczenie o samodzielnym powrocie ze świetlicy

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły

Wzor-upowaznienia-do-odbioru jednorazowego-dziecka-ze-swietlicy

Zgłoszenie na dowóz

Zgłoszenie na stołówkę

Rezygnacja z zajęć Wychowanie do życia w rodzinie

Usprawiedliwienie i zwolnienie