(12) 28 17 123

Informacje – szkoła podstawowa

ROK SZKOLNY 2021/2022

ZARZĄDZENIE DYREKTORA 

Zarządzenie Dyrektora w sprawie zawieszenia zajęć w kl. I i kl. VII

REGULAMIN ZDALNEGO NAUCZANIA W ZSP W MIKLUSZOWICACH

REGULAMIN ZDALNEGO NAUCZANIA

KARTKA ŚWIĄTECZNA KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DL KLAS IV-VIII

KONKURS NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ W JĘZYKU NIEMIECKIM

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

KALENDARZ-ROKU-SZKOLNEGO

EGZAMIN ÓSMOKLASITY – INFORMACJE

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/ 

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103115717492

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO 2021/2022

GODZINY PRACY PEDAGOGA

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2021/2022

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

DOWÓZ SZKOLNY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

DOWÓZ UCZNIÓW OD 2 WRZEŚNIA 2021 r

ZAPISY NA ŚWIETLICĘ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY ROK SZKOLNY_20212022

JEDNORAZOWE UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY

ZGŁOSZENIE NA STOŁÓWKĘ 

Informujemy, że od dnia 02.09.2021 r. funkcjonuje stołówka szkolna. Prosimy o składanie  formularzy w sekretariacie szkoły .

ZGŁOSZENIE NA STOŁÓWKĘ

 

CZAS TRWANIA LEKCJI W SZKOLE

GODZINY TRWANIA LEKCJI

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO NA ROK SZKOLNY 2021 2022

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

NAUCZANIE HYBRYDOWE OD 17 DO 28 MAJA 2021 r.

14.05.2021 r.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikluszowicach informuje, że od dnia 17 maja uczniowie klas IV-VIII przechodzą na system nauczania hybrydowego. Uczniowie klas I-III uczą się stacjonarnie w szkole.
Harmonogram nauczania hybrydowego  został Rodzicom i Uczniom przesłany przez dziennik elektroniczny.

Z poważaniem
Angelika Świerblewska
Dyrektor ZSP w Mikluszowicach

 

HARMONOGRAM POWROTU UCZNIÓW DO SZKÓŁ OD 4 MAJA 2021 r.

30.04.2021 r.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikluszowicach informuje, że od  4 maja 2021 r. do nauki stacjonarnej w szkole  wracają wszyscy uczniowie klas I – III.

Uczniowie klas IV-VIII nadal będą uczyć się zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Przypominam, że uczniowie klasy VIII w ścisłym reżimie sanitarnym mają możliwość konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z przedmiotów egzaminacyjnych wg harmonogramu ustalonego wcześniej z nauczycielem.

Harmonogram powrotu do nauki  stacjonarnej:

  • Od 4 maja 2021 r. uczniowie klas I – III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej, uczniowie klas IV – VIII pracują zdalnie.
  • Od 17 maja 2021 r. uczniowie klas IV – VIII przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym, pozostali uczniowie pracują stacjonarnie.
  • Od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkole.

Świetlica szkolna funkcjonuje zgodnie z harmonogramem do 15.00.

Przywozy uczniów do szkoły na godzinę 8.30 i odwozy uczniów o godzinie 13.10.

Uczniowie w reżimie sanitarnym mogą korzystać ze stołówki szkolnej.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEiN z dn. 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Z poważaniem

Angelika Świerblewska

Dyrektor ZSP w Mikluszowicach

729x308

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach

NAUCZANIE HYBRYDOWE DLA KLAS I-III OD 26 KWIETNIA 2021 r. ORAZ PRZEDŁUŻENIE NAUCZANIA ZDALNEGO DLA KLAS IV-VIII

NAUCZANIE HYBRYDOWE DLA KLAS I-III

NAUCZANIE HYBRYDOWE OD DNIA 26 DO 30 KWIETNIA 2021 R. – HARMONOGRAM

950x401

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-pracy-szkol-i-placowek-od-26-kwietnia-br–nauka-hybrydowa-dla-najmlodszych-uczniow-z-11-wojewodztw

 

DO 25 KWIETNIA 2021 r. PRZEDŁUŻONE ZOSTAJE NAUCZANIE ZDALNE DLA UCZNIÓW KL. I-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-funkcjonowania-szkol-i-placowek-od-19-kwietnia

729x308

NAUCZANIE ZDALNE PRZEDŁUŻONE DO 18.04.2021 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkoly-i-placowki-nadal-pracuja-zdalnie–przedluzenie-obowiazujacych-obostrzen-do-18-kwietnia

729x308

 

WYNIKI REKRUTACJI DO KLASY I SZKOŁY  PODSTAWOWEJ W MIKLUSZOWICACH.

Mikluszowice, dn. 25.03.2021 r.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikluszowicach informuje, że wszyscy kandydaci do klasy I na rok szkolny 2021/2022 zostali przyjęci.

Rodzice dzieci przyjętych do klasy I proszeni są o złożenie oświadczenia potwierdzającego chęć przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do klasy I w szkole w Mikluszowicach do dnia 31.03.2021 r.  Dokument można przesłać na skrzynkę szkoły pspmikluszowice@poczta.fm

Z poważaniem

Angelika Świerblewska

Dyrektor ZSP w Mikluszowicach

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA – szkoła podstawowa

NAUCZANIE ZDALNE OD 22 MARCA DO 9 KWIETNIA 2021 r.

Szanowni Państwo.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że  zawieszone zostały zajęcia stacjonarne w klasach I-VIII szkoły podstawowej w terminie od 22 marca do 9 kwietnia 2021 r. Uczniowie  klas I – VIII  będą uczyć się zdalnie, prosimy o śledzenie strony internetowej szkoły oraz informacji przesyłanych przez dziennik elektroniczny.

Przedszkole funkcjonuje bez zmian.

Z poważaniem

Angelika Świerblewska

Dyrektor ZSP w Mikluszowicach

Zasady pracy zdalnej na czas ograniczenia zajęć stacjonarnych

729x308

Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wracamy-czasowo-do-nauki-zdalnej-w-szkolach

 

REKRUTACJA DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Rekrutacja – Zarządzenie Wójta Gminy Drwinia

REKRUTACJA DO KLASY I – INFORMACJA DLA RODZICÓW

Karta zgłoszenia kandydata do klasy I – obwód szkoły 2021 2022

Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły (poza obwodem) 2021 2022

 

729x308

Uczniowie klas I–III szkoły podstawowej  kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych  do 14 lutego br. będą nadal uczyć się zdalnie.

 

POWROT UCZNIÓW KLAS I-III DO SZKOŁY, KLASY IV-VIII NAUKA ZDALNA

Od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I-III wracają do szkoły do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Uczniowie klas IV-VIII nadal będą się uczyć zdalnie. Od poniedziałku będzie funkcjonować świetlica szkolna, godziny pracy świetlicy bez zmian. Następują zmiany w dowozie uczniów, o zmianach uczniowie oraz rodzice zostaną poinformowani w oddzielnej informacji.  Od 18 stycznia będzie również funkcjonować stołówka szkolna dla uczniów, którzy zdeklarowali korzystanie ze stołówki. W przypadku rezygnacji lub chęci korzystania proszę o zgłoszenie u intendenta lub w sekretariacie szkoły. Mając na uwadze bezpieczeństwo oraz zdrowie uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły bardzo proszę o zapoznanie się z wytycznymi MEN oraz zasadami organizacji pracy szkoły od 18 stycznia 2021 r.

Z poważaniem

Angelika Świerblewska

Dyrektor ZSP w Mikluszowicach

 

ZASADY ORGANIZACJI PRACY W SZKOLE W ZWIĄZKU Z NAUKĄ STACJONARNĄ UCZNIÓW KLAS I-III

ZASADY ORGANIZACJI PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKLUSZOWICACH OD DNIA 18.01.2021r.

ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII W ZSP W MIKLUSZOWICACH OD DNIA 18.01.2021 r.

ZASADY NAUKI ZDALNEJ DLA UCZNIÓW KL. IV-VIII OD DNIA 18.01.2021

DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW OD 18.01.2021 r.

DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW OD 18.01.2021

WYTYCZNE MEN , MZ I GIS DLA KLAS 1-3 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Wytyczne_MEiN,_MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szkół_podstawowych – 18.01.2021 r.

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/ 

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103115717492

 

ZDALNE NAUCZANIE PRZEDŁUŻONE DO 3 STYCZNIA 2021 r.

Nauka zdalna

ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA W ZSP W MIKLUSZOWICACH OD DNIA 9.11.2020 r.

ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA W ZSP W MIKLUSZOWICACH

 

ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA W ZSP W MIKLUSZOWICACH OD DNIA 9.11.2020 r.

ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA W ZSP W MIKLUSZOWICACH

ZDALNE NAUCZANIE – INFORMACJA DLA UCZNIÓW KL. I-III

Wiodącym kanałem komunikacyjnym w czasie zdalnego nauczania będzie dziennik elektroniczny.  Poprzez dziennik elektroniczny nauczyciele wychowawcy oraz nauczyciele przedmiotu  będą informować uczniów o formie lekcji podczas pracy zdalnej.  Materiały dla uczniów będą przesyłane poprzez dziennik elektroniczny. Lekcje online dla uczniów będą prowadzone zgodnie z planem lekcji w czasie rzeczywistym i  odbywać się będą na platformie MEET.  Przez cały czas prowadzonych zajęć uczeń ma uruchomioną i  włączoną kamerkę.

Wszystkie problemy techniczne związane z dostępem do internetu oraz sprzętem komputerowym należy zgłaszać  na bieżąco wychowawcy.

ZDALNE NAUCZANIE  – INFORMACJE DLA UCZNIÓW KL.  I- VIII

950x401

W związku z komunikatem MEN z dnia 4.11.2020 r. do 29 listopada 2020 r. zostaje przedłużone zawieszenie zajęć stacjonarnych w kl. IV-VIII oraz od 9 listopada 2020 r. do 29 listopada br. wprowadza się naukę zdalną w klasach I-III.
Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach pozostaje bez zmian. W związku z zawieszeniem w szkole zajęć stacjonarnych i przejście na nauczanie zdalne do 29 listopada zostaje zawieszony dowóz uczniów do szkoły.

 mgr Angelika Świerblewska

                                                                                 Dyrektor ZSP w Mikluszowicach

REGULAMIN ZDALNEGO NAUCZANIA W ZSP W MIKLUSZOWICACH

REGULAMIN ZDALNEGO NAUCZANIA

ZDALNE NAUCZANIE – INFORMACJE  DLA UCZNIÓW KL. IV- VIII

W związku z przejściem klas IV-VIII szkoły podstawowej na zdalne nauczanie nauczyciel przedmiotu  będzie informować o formie lekcji przez dziennik elektroniczny, który będzie wiodącym kanałem komunikacji podczas pracy zdalnej. Tam znajdą się materiały dydaktyczne oraz informacja, czy lekcja będzie online. Lekcje online dla uczniów będą prowadzone zgodnie z planem lekcji w czasie rzeczywistym i  odbywać się będą na platformie MEET.  Przez cały czas prowadzonych zajęć uczeń ma uruchomioną i  włączoną kamerkę, głośniki lub słuchawki oraz włączony lecz wyciszony mikrofon, którym należy się posługiwać na  prośbę nauczyciela prowadzącego lekcje.

Wszystkie problemy techniczne związane z dostępem do internetu oraz sprzętem komputerowym należy zgłaszać  na bieżąco wychowawcy.

                                                                                   mgr Angelika Świerblewska

                                                                                 Dyrektor ZSP w Mikluszowicach

ZDALNE NAUCZANIE  DLA UCZNIÓW KL. IV- VIII

Informuję,  że od dnia 24 października 2020 r. obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół. Uczniowie klas IV – VIII od 26 października do 8 listopada 2020 r.  przechodzą na nauczanie zdalne. Organizacja zajęć zdalnych będzie odbywała się zgodnie z obecnym planem lekcji.

Przedszkole oraz uczniowie klas I-III funkcjonują bez zmian według obowiązującego planu        w trybie stacjonarnym.  Godziny pracy świetlicy szkolnej, biblioteki oraz dowozu  i odwozu uczniów bez zmian.

Bardzo prosimy o śledzenie komunikatów na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.

mgr Angelika Świerblewska

Dyrektor ZSP w Mikluszowicach

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

KALENDARZ ORGANIZACYJNY ROKU SZKOLNEGO

 

WSZAWICA

Profilaktyka wszawicy

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/ 

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103115717492

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W MIKLUSZOWICACH – SZKOŁA PODSTAWOWA OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY – WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY – WSKAZÓWKI DLA UCZNIÓW

WYTYCZNE MEN, MZ, GIS DLA SZKÓŁ OD 1 WRZEŚNIA 2020

Wytyczne_dla_szkol_i_placowek_-_wrzesien_2020

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19

Informacja dla Rodziców uczniów klas I-III

  • Od 25 maja 2020 r. otwieramy w reżimie sanitarnym Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mikluszowicach,
    przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
  • Ze względu na sytuację epidemiczną, obejmiemy opieką uczniów klas I-III, których rodzice nie są w stanie pogodzić opieki nad dziećmi z pracą zawodową.
  • Szkoła będzie czynna od godz. 7:30 do 15:00

Prosimy rodziców o zadeklarowanie udziału dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych u wychowawców do dnia 19 maja 2020 roku.
Rodzice uczniów klas I-III deklarują udział dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w sekretariacie dwa dni przed powrotem dziecka do szkoły.
Rodzice zobowiązani są zapoznać się z procedurami bezpiecznego pobytu ucznia na terenie Szkoły Podstawowej.

DEKLARACJA RODZICA-ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
NA TERENIE PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W MIKLUSZOWICACH
W OKRESIE PANDEMII COVID-19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

OŚWIADCZENIA RODZICA

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA

 

 

 

 

———————————————————————————

Kalendarz organizacyjny roku szkolnego

Procedury

Dysleksja

Profilaktyka wszawicy

Karta świetlica – zgłoszenie

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły

Usprawiedliwienie i zwolnienie

 

 

Skip to content