(12) 28 17 123

Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża

plus

„ Wielu małych ludzi w wielu małych

miejscowościach robiąc wiele małych rzeczy

potrafi odmienić oblicze świata!”

 

22 listopada 2015 uczniowie Szkoły Podstawowej w Mikluszowicach wzięli udział w obchodach Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizowanych przez Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Drwini. Spotkanie to  było podsumowaniem działalności Klubu w roku 2015. Krwiodawcy z Drwini mogą pochwalić się bogatym dorobkiem swojej działalności, m.in. ponad 100 litrami krwi oddanymi przez dawców w br. Nasi uczniowie zostali zaproszeni do uatrakcyjnienia uroczystości przedstawiając krótki program artystyczny mówiący o tym jakże cennym darze jakim jest krew.

W maju 2015 roku pod patronatem GK HDK PCK w Drwini zostało założone szkolne koło PCK. Opiekunem koła jest pedagog szkolny Marzena Machaj. Celem działalności Szkolnego Koła PCK jest aktywizacja środowisk szkolnych w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym.

Skip to content