(12) 28 17 123

FINAŁ KRAJOWY XLII TURNIEJU BRD

plus

W dniach 4-6 czerwca 2019 r. w miejscowości Mikluszowice (Gmina Drwinia, woj. małopolskie) odbył się Finał Krajowy XLII  Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych.

Organizatorami Finału Krajowego Turnieju byli: Komenda Główna Policji, Polski Związek Motorowy, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mikluszowicach, przy udziale Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Edukacji Narodowej. Bardzo dużym wsparciem dla organizatora było zaangażowanie się władz samorządowych na czele z Wójtem Gminy Drwinia Janem Pająkiem. Koordynatorami Turnieju byli Zbigniew Kogut – przedstawiciel PZM ZO Kraków oraz Lidia Jodłowska-Rzucidło – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Mikluszowicach, Paweł Patalita (PZM), Kinga Capik-Majcher (ZSP Mikluszowice).

Patronat honorowy nad XLII Finałem Krajowym  Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Mikluszowice 4-6 czerwca 2019 objęli:
– Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski,
– Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak,
– Wójt Gminy Drwinia Jan Pająk.

Patronat medialny objęli TVP 3 oraz radio Kraków.

Celem turnieju, jest podnoszenie kultury motoryzacyjnej społeczeństwa i poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przede wszystkim bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

  • popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
  • kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
  • popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

OTBRD jest konkursem wieloetapowym – od etapu szkolnego, przez gminny powiatowy
i wojewódzki, aż po Mistrzostwa Polski – który zrzesza corocznie do pół miliona dzieci.

Turniej BRD składał się z pięciu dyscyplin:

  • testu z zakresu przepisów ruchu drogowego,
  • testu skrzyżowania,
  • rowerowego toru przeszkód,
  • udzielania pierwszej pomocy,
  • miasteczka ruchu drogowego.

Do Mikluszowic zjechały najlepsze zespoły szkół podstawowych i klas gimnazjalnych BRD
z całej Polski, wyłonione w eliminacjach wojewódzkich.

Uczestnicy zakwaterowani byli w bocheńskim hotelu Nowa Bochnia, czas wolny spędzali
w Spa, grocie solnej i jacuzzi. Atrakcje, jakie zapewnili organizatorzy, to m.in.: zwiedzanie bocheńskiej Kopalni Soli, fotobudka, pokaz cyklotrialu w wykonaniu Mikołaja Woźniaka, przejażdżki samochodami wyścigowymi prowadzonymi przez Michała Bębenka i Jana Kuliga oraz samochodami firmy Mercedes Benz Jan Kosmowski.

Organizatorzy dziękują serdecznie za wsparcie rzeczowe i finansowe instytucjom i firmom, dzięki którym możliwe było przeprowadzenie Finału Krajowego BRD w Mikluszowicach.

„Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje.”
Jan Paweł II

Wójt Gminy Drwinia – Jan Pająk
Prezes Zarządu ZO PZM Kraków – Marek Rutkowski
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Mikluszowicach – Lidia Jodłowska-Rzucidło

składają serdeczne podziękowania

Firmie Trax elektronik   A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński sp.j.,
Firmie Gomar-Stal Małgorzata i Marcin Lemiowscy,
Firmie Dach-Komplex Józef Maślak, Firmie Trans-Las Dylowicz sp.j.,
Firmie Spar Krzysztof Kuklicz i  Wojciech Jach, Firmie Tok-Frez,
Firmie Mercedes Benz Jan Kosmowski, Firmie Trans-Ziem,
Firmie Cat-Kop, Helenie i Janowi Kuligom , Krzysztofowi Kmiecikowi.

Ministerstwu Infrastruktury,
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Małopolskiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Nowym Sączu
Małopolskiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Tarnowie
Małopolskiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Krakowie
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział Kraków,
OSP  w Mikluszowicach

za wsparcie finansowe
Finału Centralnego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym dla Uczniów Szkół Podstawowych

Dzięki Państwa ofiarności mogliśmy zrealizować zadania, zmierzające
do podniesienia bezpieczeństwa na drogach wśród dzieci i młodzieży.

Wyrażając naszą wdzięczność, życzymy powodzenia
w realizacji zawodowych i osobistych planów oraz samych sukcesów.

Podziękowania

FOTORELACJA:

https://drive.google.com/drive/folders/1qYwgrIhNXimAaC2pXY1GRiUhJy0pR1M_

https://photos.app.goo.gl/ZrK7RZ3Whi5MsXuEA

Skip to content