(12) 28 17 123

INFORMACJE DLA RODZICÓW

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19

K-O-N-S-U-L-T-A-C-J-E
DEKLARACJA RODZICA- KONSULTACJE

 

Informacja dla Rodziców uczniów klas I-III

  • Od 25 maja 2020 r. otwieramy w reżimie sanitarnym Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mikluszowicach,
    przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
  • Ze względu na sytuację epidemiczną, obejmiemy opieką uczniów klas I-III, których rodzice nie są w stanie pogodzić opieki nad dziećmi z pracą zawodową.
  • Szkoła będzie czynna od godz. 7:30 do 15:00

Prosimy rodziców o zadeklarowanie udziału dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych u wychowawców do dnia 19 maja 2020 roku.
Rodzice uczniów klas I-III deklarują udział dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w sekretariacie dwa dni przed powrotem dziecka do szkoły.
Rodzice zobowiązani są zapoznać się z procedurami bezpiecznego pobytu ucznia na terenie Szkoły Podstawowej.

DEKLARACJA RODZICA-ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
NA TERENIE PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W MIKLUSZOWICACH
W OKRESIE PANDEMII COVID-19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

OŚWIADCZENIA RODZICA

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA

 

Informacja dla Rodziców dzieci przedszkolnych

Rodzice dzieci przedszkolnych deklarują udział dziecka w zajęciach opiekuńczych w sekretariacie dwa dni przed powrotem dziecka do przedszkola.

Rodzice zobowiązani są zapoznać się z procedurami bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu (dostępne w zakładce DLA RODZICA)

Drodzy Rodzice!

Za nami już dwa miesiące nauki w formie zdalnego nauczania. Nie jest to czas łatwy, ale musimy działać w takich warunkach, jakie określają przepisy prawne. Zdalne nauczanie będzie obowiązywało przez kolejne tygodnie, prawdopodobnie do końca roku szkolnego, który zbliża się wielkimi krokami.

Udział w nauczaniu zdalnym z każdego przedmiotu jest obowiązkiem ucznia. Jego zaangażowanie w realizację zagadnień danego przedmiotu znajduje wyraz w ocenach. Uczniowie, którzy nie kontaktują się z nauczycielem, pracują niesystematycznie, nie przesyłają zadań pracują niedostatecznie. Oceny otrzymane za zadania są podstawą do klasyfikacji ucznia. Ich brak powoduje że nie ma podstaw do sklasyfikowania.

Jeśli organizowane są zajęcia on-line, a uczeń nie bierze w nich udziału, prosimy o informację o przyczynie nieobecności na takich zajęciach.

Jeśli uczniowie potrzebują sprzętu komputerowego prosimy o informację. Jest jeszcze możliwość wypożyczenia sprzętu szkolnego.

Od 1 czerwca szkoła umożliwi konsultacje dla uczniów, którzy chcą poprawić SYSTEMATYCZNIE zdobywane oceny z każdego przedmiotu.

Jednocześnie prosimy, aby wszystkie problemy zgłaszać do dyrektora, wychowawców, nauczycieli, pedagoga. W miarę możliwości wszystkie da się rozwiązać. Na stronie www szkoły podane są maile do każdego nauczyciela (poniżej).

Zwracamy się do Was z apelem:

Drodzy Rodzice, Opiekunowie prawni,
bardzo prosimy dopilnować, aby dzieci wykonywały sumiennie i obowiązkowo przesyłane zadania z każdego przedmiotu oraz przekazywali je nauczycielowi zgodnie z jego ustaleniami. Jest to warunkiem uzyskania oceny, a tym samym sklasyfikowania ucznia na koniec roku szkolnego. Brak ocen nie pozwala na klasyfikację ucznia.

Dyrektor oraz Nauczyciele ZSP w Mikluszowicach

KONTAKT Z NAUCZYCIELAMI

HIGIENA PRACY PRZED KOMPUTEREM

Porady dla rodziców

Wsparcie psychologiczne