(12) 28 17 123

INFORMACJE DLA RODZICÓW

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

W tym roku zakończenie roku szkolnego będzie miało zupełnie inny charakter niż dotychczas. Z  wiadomych względów odbiór dyplomów świadectw odbędzie się
z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa sanitarnego.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w Przedszkolu

Drodzy Rodzice oraz Kochane Dzieci!
Odbiór dyplomów oraz upominków (i rzeczy pozostawionych w przedszkolu) odbędzie się 26.06 br. (piątek) z celowym podziałem grup na bloki godzinowe.
Grupa Starsza 10.00 – 12.00,
Grupa Młodsza 12.00 – 14.00.

Z naszej strony postaramy się, aby wszystko odbywało się w wysokim reżimie sanitarnym, z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. Dyplomy będą wydawane przed przedszkolem, bardzo prosimy o nie wchodzenie do budynku przedszkola oraz o zachowanie dystansu. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z wychowawcami grup.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej

Drodzy Rodzice oraz Kochani Uczniowie!

Odbiór świadectw oraz nagród dla uczniów klas I-VII (lub rzeczy pozostawionych w szkole) odbędzie się 26.06 br. (piątek) w godz. od 9:30 do 13:00
na holu wejściowym.

Świadectwa będzie można odebrać  również w pozostałe dni w sekretariacie szkoły w godzinach od 12:00 do 15:00.

Uczniów klasy VIII zapraszamy po odbiór świadectw w dniu 26 czerwca 2020 r. o godz. 9:00.

Uczniów i Rodziców zapraszamy na Mszę św., która odbędzie się 25.06 (czwartek) o godz. 18.00 w kościele w Mikluszowicach.

ZWROT PODRĘCZNIKÓW I LAPTOPÓW

Zwrot podręczników oraz laptopów odbędzie się wg harmonogramu.
Prosimy o przestrzeganie terminów zwrotu!
Podczas zwrotu podręczników i laptopów obowiązują procedury bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać.
Podręczniki i laptopy oddajemy w sali nr 9 (obok biblioteki szkolnej).

klasa Termin zwrotu W godzinach
1 23.06 wtorek 9:00 – 11:00
2 24.06 środa 9:00 – 11:00
3 23.06 wtorek 11:00 – 12:00
4 19.06 piątek 11:30 – 14:10
5 22.06 poniedziałek 8:00 – 10:30
6 22.06 poniedziałek 10:30 – 14:10
7 23.06 wtorek 11:30 – 14:10
8 24.06 środa 11:30 – 14:10

REGULAMIN KORZYSTANIA  Z SALI NR. 9 PODCZAS ZWROTU WYPOŻYCZONYCH PODRĘCZNIKÓW

 1. Uczeń wchodzący do sali nr.9 ( klasa matematyczna) w celu zwrotu wypożyczonych podręczników powinien po wejściu zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym znajdującym się na stoliku przy drzwiach.
 2. Przy stanowisku obsługi może przebywać tylko 1 osoba; pozostałe osoby oczekujące
  w kolejce muszą utrzymywać bezpieczną odległość między sobą – przynajmniej dwóch metrów.
 3. Uczniowie oczekujący na wejście do sali pozostają na korytarzu szkolnym i bezwzględnie zachowują zalecane odległości między sobą.
 4. Po wejściu do sali należy stanąć przed ladą w wyznaczonym taśmą miejscu.
 5. W czasie zwrotu podręczników należy również zachować bezpieczne odległości pomiędzy uczniami i bibliotekarzem.
 6. Uczniowie przynoszą komplety podręczników w jednorazowej reklamówce.
 7. Każdy uczeń dostarcza również sporządzoną listę oddanych podręczników wraz z ich numerami według podanego wzoru.

WZÓR

 ……………………………………                              ……………….

Imię i nazwisko                                                   klasa

PODRĘCZNIKI DO KLASY ……

Język polski cz. 1       4567

Język polski cz. 2       4568

Matematyka               3456

Historia                       3785

…………………………….

…………………………….

Nie oddałem/łam podręczników z (wymienić z jakiego przedmiotu) ………………………….. .

Oświadczam, że wypożyczony komplet podręczników zwracam w stanie dobrym/ bardzo dobrym. Z podręczników zostały usunięte wszystkie moje zapiski oraz uzupełnienia.

                                                                   .…………………………….

                                                                         Podpis ucznia/rodzica

 1. Zwracane przez uczniów podręczniki poddane będą 14-dniowej kwarantannie; oznacza to, iż przez ten okres nie będzie możliwe ich wypożyczanie.
 2. Czas przebywania w pomieszczeniu sali jest skrócony na czas niezbędny do zwrotu podręczników.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19

K-O-N-S-U-L-T-A-C-J-E
DEKLARACJA RODZICA- KONSULTACJE

 

Informacja dla Rodziców uczniów klas I-III

 • Od 25 maja 2020 r. otwieramy w reżimie sanitarnym Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mikluszowicach,
  przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 • Ze względu na sytuację epidemiczną, obejmiemy opieką uczniów klas I-III, których rodzice nie są w stanie pogodzić opieki nad dziećmi z pracą zawodową.
 • Szkoła będzie czynna od godz. 7:30 do 15:00

Prosimy rodziców o zadeklarowanie udziału dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych u wychowawców do dnia 19 maja 2020 roku.
Rodzice uczniów klas I-III deklarują udział dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w sekretariacie dwa dni przed powrotem dziecka do szkoły.
Rodzice zobowiązani są zapoznać się z procedurami bezpiecznego pobytu ucznia na terenie Szkoły Podstawowej.

DEKLARACJA RODZICA-ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
NA TERENIE PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W MIKLUSZOWICACH
W OKRESIE PANDEMII COVID-19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

OŚWIADCZENIA RODZICA

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA

 

Informacja dla Rodziców dzieci przedszkolnych

Rodzice dzieci przedszkolnych deklarują udział dziecka w zajęciach opiekuńczych w sekretariacie dwa dni przed powrotem dziecka do przedszkola.

Rodzice zobowiązani są zapoznać się z procedurami bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu (dostępne w zakładce DLA RODZICA)

Drodzy Rodzice!

Za nami już dwa miesiące nauki w formie zdalnego nauczania. Nie jest to czas łatwy, ale musimy działać w takich warunkach, jakie określają przepisy prawne. Zdalne nauczanie będzie obowiązywało przez kolejne tygodnie, prawdopodobnie do końca roku szkolnego, który zbliża się wielkimi krokami.

Udział w nauczaniu zdalnym z każdego przedmiotu jest obowiązkiem ucznia. Jego zaangażowanie w realizację zagadnień danego przedmiotu znajduje wyraz w ocenach. Uczniowie, którzy nie kontaktują się z nauczycielem, pracują niesystematycznie, nie przesyłają zadań pracują niedostatecznie. Oceny otrzymane za zadania są podstawą do klasyfikacji ucznia. Ich brak powoduje że nie ma podstaw do sklasyfikowania.

Jeśli organizowane są zajęcia on-line, a uczeń nie bierze w nich udziału, prosimy o informację o przyczynie nieobecności na takich zajęciach.

Jeśli uczniowie potrzebują sprzętu komputerowego prosimy o informację. Jest jeszcze możliwość wypożyczenia sprzętu szkolnego.

Od 1 czerwca szkoła umożliwi konsultacje dla uczniów, którzy chcą poprawić SYSTEMATYCZNIE zdobywane oceny z każdego przedmiotu.

Jednocześnie prosimy, aby wszystkie problemy zgłaszać do dyrektora, wychowawców, nauczycieli, pedagoga. W miarę możliwości wszystkie da się rozwiązać. Na stronie www szkoły podane są maile do każdego nauczyciela (poniżej).

Zwracamy się do Was z apelem:

Drodzy Rodzice, Opiekunowie prawni,
bardzo prosimy dopilnować, aby dzieci wykonywały sumiennie i obowiązkowo przesyłane zadania z każdego przedmiotu oraz przekazywali je nauczycielowi zgodnie z jego ustaleniami. Jest to warunkiem uzyskania oceny, a tym samym sklasyfikowania ucznia na koniec roku szkolnego. Brak ocen nie pozwala na klasyfikację ucznia.

Dyrektor oraz Nauczyciele ZSP w Mikluszowicach

KONTAKT Z NAUCZYCIELAMI

HIGIENA PRACY PRZED KOMPUTEREM

Porady dla rodziców

Wsparcie psychologiczne

Skip to content