(12) 28 17 123

Informacje

PROCEDURY

 Procedury

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Deklaracja kontynuacja edukacji przedszkolnej
Oświadczenia o wielodzietności – przedszkole 2019-20
Wniosek o przyjecie do przedszkola

Wniosek o przyjecie kl. I – poza obwodem
Karta zgłoszenia kl. I – obwód

Klauzula rekrutacja – dla kandydatów do przedszkola i szkoły

 

KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM Z PPP Z BOCHNI

Harmonogram konsultacji z psychologiem w ZSP w Mikluszowicach

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY-INFORMACJE

Egzamin gimnazjalny

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY-INFORMACJE

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20170901101647244

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

rekrutacja

CZAS TRWANIA LEKCJI ORAZ PRZERWY DLA UCZNIÓW ZSP W MIKLUSZOWICACH

Godziny lekcji oraz przerwy dla uczniów ZSP w Mikluszowicach

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

PRZEDSZKOLE

Wykaz podręczników w przedszkolu

SZKOŁA PODSTAWOWA

Uczniowie szkoły podstawowej kl. I-VIII otrzymują podręczniki i zeszyty ćwiczeń w ramach dotacji. Podręczniki i zeszyty ćwiczeń będą wypożyczane uczniom z biblioteki szkolnej. Dotacja nie obejmuję podręczników i zeszytów ćwiczeń do języka niemieckiego  dla uczniów kl. IV, V i VI.  Podręczniki i zeszyty ćwiczeń do języka niemieckiego rodzice kupują we własnym zakresie.

Uczniowie klasy VII i VIII otrzymują podręczniki i ćwiczenia do języka niemieckiego w ramach dotacji.

Dotacja nie obejmuje podręczników do religii w kl. I-VIII, rodzice powinni zapewnić je we własnym zakresie.

Wykaz podręczników do szkoły podstawowej 2018/2019

GIMNAZJUM

Uczniowie gimnazjum  kl. III otrzymują podręczniki i zeszyty ćwiczeń w ramach dotacji. Podręczniki i zeszyty ćwiczeń będą wypożyczane uczniom z biblioteki szkolnej. Dotacja nie obejmuje podręczników do religii w gimnazjum, rodzice powinni zapewnić je we własnym zakresie.

Wykaz podręczników do gimnazjum 2018/2019

 

ZAPISY NA ŚWIETLICĘ NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

ZAPISY NA ŚWIETLICĘ

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy rok szkolny 20182019

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2018/2019 

Zarządzenie Wójta Gminy Drwinia w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drwinia.

Zarządzenie Wójta Gminy Drwinia w sprawie określenia terminów rekrutacji do przedszkola

Uchwała Rady Gminy w Drwini w sprawie określenia kryteriów rekrutacji obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych.

Uchwała

Deklaracja kontynuacja edukacji przedszkolnej

Wniosek o przyjecie do przedszkola

Oświadczenia

 

REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

Uchwała Rady Gminy w Drwini w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

Uchwała rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej

Zarządzenie Wójta Gminy Drwinia w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie Wójta Gminy Drwinia oraz terminy rekrutacji

Karta zgłoszenia kandydata do klasy I – obwód szkoły

Wniosek o przyjęcie kandydata do kl. I zamieszkałego poza obwodem szkoły

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY-INFORMACJE

Egzamin gimnazjalny

DOWÓZ UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

Dowóz rok szkolny 20172018

KRAMIK – WYDANIE SPECJALNE DLA RODZICÓW

KRAMIK WYDANIE SPECJALNE 2016-2017

 RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ  W PRZEDSZKOLU 

http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000353315164.pdf

 „KRAMIK”- WYDANIE SPECJALNE DLA RODZICÓW

KRAMIK ” WYDANIE SPECJALNE DLA RODZICÓW

   1% dla naszej szkoły