(12) 28 17 123

Informacje

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19

K-O-N-S-U-L-T-A-C-J-E
DEKLARACJA RODZICA- KONSULTACJE

 

Informacja dla Rodziców uczniów klas I-III

 • Od 25 maja 2020 r. otwieramy w reżimie sanitarnym Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mikluszowicach,
  przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 • Ze względu na sytuację epidemiczną, obejmiemy opieką uczniów klas I-III, których rodzice nie są w stanie pogodzić opieki nad dziećmi z pracą zawodową.
 • Szkoła będzie czynna od godz. 7:30 do 15:00

Prosimy rodziców o zadeklarowanie udziału dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych u wychowawców do dnia 19 maja 2020 roku.
Rodzice uczniów klas I-III deklarują udział dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w sekretariacie dwa dni przed powrotem dziecka do szkoły.
Rodzice zobowiązani są zapoznać się z procedurami bezpiecznego pobytu ucznia na terenie Szkoły Podstawowej.

DEKLARACJA RODZICA-ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
NA TERENIE PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W MIKLUSZOWICACH
W OKRESIE PANDEMII COVID-19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

OŚWIADCZENIA RODZICA

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA

 

Informacja dla Rodziców dzieci przedszkolnych

Rodzice dzieci przedszkolnych deklarują udział dziecka w zajęciach opiekuńczych w sekretariacie dwa dni przed powrotem dziecka do przedszkola.

Rodzice zobowiązani są zapoznać się z procedurami bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu (dostępne w zakładce DLA RODZICA)

Drodzy Rodzice!

Za nami już dwa miesiące nauki w formie zdalnego nauczania. Nie jest to czas łatwy, ale musimy działać w takich warunkach, jakie określają przepisy prawne. Zdalne nauczanie będzie obowiązywało przez kolejne tygodnie, prawdopodobnie do końca roku szkolnego, który zbliża się wielkimi krokami.

Udział w nauczaniu zdalnym z każdego przedmiotu jest obowiązkiem ucznia. Jego zaangażowanie w realizację zagadnień danego przedmiotu znajduje wyraz w ocenach. Uczniowie, którzy nie kontaktują się z nauczycielem, pracują niesystematycznie, nie przesyłają zadań pracują niedostatecznie. Oceny otrzymane za zadania są podstawą do klasyfikacji ucznia. Ich brak powoduje że nie ma podstaw do sklasyfikowania.

Jeśli organizowane są zajęcia on-line, a uczeń nie bierze w nich udziału, prosimy o informację o przyczynie nieobecności na takich zajęciach.

Jeśli uczniowie potrzebują sprzętu komputerowego prosimy o informację. Jest jeszcze możliwość wypożyczenia sprzętu szkolnego.

Od 1 czerwca szkoła umożliwi konsultacje dla uczniów, którzy chcą poprawić SYSTEMATYCZNIE zdobywane oceny z każdego przedmiotu.

Jednocześnie prosimy, aby wszystkie problemy zgłaszać do dyrektora, wychowawców, nauczycieli, pedagoga. W miarę możliwości wszystkie da się rozwiązać. Na stronie www szkoły podane są maile do każdego nauczyciela (poniżej).

Zwracamy się do Was z apelem:

Drodzy Rodzice, Opiekunowie prawni,
bardzo prosimy dopilnować, aby dzieci wykonywały sumiennie i obowiązkowo przesyłane zadania z każdego przedmiotu oraz przekazywali je nauczycielowi zgodnie z jego ustaleniami. Jest to warunkiem uzyskania oceny, a tym samym sklasyfikowania ucznia na koniec roku szkolnego. Brak ocen nie pozwala na klasyfikację ucznia.

Dyrektor oraz Nauczyciele ZSP w Mikluszowicach

KONTAKT Z NAUCZYCIELAMI

l.jodlowska-rzucidlo@mikluszowice.pl
d.czarnecka@mikluszowice.pl
a.dynak@mikluszowice.pl
r.kociolek@mikluszowice.pl
d.korbel@mikluszowice.pl
m.machaj@mikluszowice.pl
d.mardyla@mikluszowice.pl
w.matusik@mikluszowice.pl
e.mazurek@mikluszowice.pl
w.multan@mikluszowice.pl
d.nosal@mikluszowice.pl
m.panek@mikluszowice.pl
l.piatkowska@mikluszowice.pl
b.piekarczyk@mikluszowice.pl
m.piwowarczyk@mikluszowice.pl
e.sadulska@mikluszowice.pl
j.sulma@mikluszowice.pl
k.szewczyk@mikluszowice.pl
m.wasniowska@mikluszowice.pl
e.zduleczna@mikluszowice.pl
k.burzawa@mikluszowice.pl
d.cetnarowska@mikluszowice.pl
b.rataj@mikluszowice.pl

Egzamin Ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br.

Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

 • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
 • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
 • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Proszę Państwa o zapoznanie się z komunikatem MEN i CKE, który przekazujemy w załączeniu, a także poinformowanie nauczycieli, uczniów klas VIII i ich rodziców o przygotowaniach do próbnego egzaminu. W komunikacie znajdą Państwo m.in. wskazówki, jak w warunkach kształcenia na odległość można przeprowadzić egzamin i przekazać nauczycielom zadania do oceny. Zasady oceniania CKE przekaże dyrektorom w późniejszym terminie.

Mam nadzieję, że w próbnym egzaminie ósmoklasisty weźmie udział jak najwięcej uczniów.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Załącznik:
1. Próbny egzamin ósmoklasisty – informacja MEN i CKE

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

UWAGA! UCZĘ SIĘ W DOMU!

W okresie zawieszenia zajęć w szkole, każdy uczeń systematycznie pracuje w domu (najlepiej zgodnie z planem lekcji). Zadania nauczycieli będą podawane na bieżąco na stronie: www.mikluszowice.pl w zakładce: UCZĘ SIĘ W DOMU.

 

KORONAWIRUS. APEL DO RODZICÓW!

Szanowni Państwo!
W związku z niepokojącymi wieściami dotyczącymi koronawirusa, bardzo prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w linku poniżej.

Koronawirus. Apel do Rodziców!

—————————————————————————————–

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Mikluszowicach

Rekrutacja do przedszkola
Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej
Potwierdzenie woli – przedszkole
Wniosek o przyjecie do przedszkola
Oświadczenia do przedszkola

Rekrutacja do kl. I Szkoły Podstawowej w Mikluszowicach

Rekrutacja do klasy I
Wniosek o przyjecie ucznia do szkoły (obwód)
Wniosek o przyjecie ucznia do szkoły (poza obwodem)
Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy I (obwód)
Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy I (poza obwodem)

Zapisy na świetlicę

regulamin_swietlicy
karta świetlica
wzor-upowaznienia-do-odbioru jednorazowego-dziecka-ze-swietlicy

oświadczenie o somodzielnym powrocie ze szkoły

Wyprawka dla ucznia klasy pierwszej

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2019/2020

Podreczniki 2019_2020

PROCEDURY

Procedury

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Deklaracja kontynuacja edukacji przedszkolnej
Oświadczenia o wielodzietności – przedszkole 2019-20
Wniosek o przyjecie do przedszkola

Wniosek o przyjecie kl. I – poza obwodem
Karta zgłoszenia kl. I – obwód

Klauzula rekrutacja – dla kandydatów do przedszkola i szkoły

 

KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM Z PPP Z BOCHNI

Harmonogram konsultacji z psychologiem w ZSP w Mikluszowicach

 

 

 

„KRAMIK” – WYDANIE SPECJALNE DLA RODZICÓW

KRAMIK” WYDANIE SPECJALNE 2016-2017

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ  W PRZEDSZKOLU 

http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000353315164.pdf

 „KRAMIK”- WYDANIE SPECJALNE DLA RODZICÓW

KRAMIK ” WYDANIE SPECJALNE DLA RODZICÓW

   1% dla naszej szkoły