(12) 28 17 123

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

IMG_8218 plus

Decyzją UNESCO 21 lutego świętujemy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
W tym roku mija dwadzieścia lat od ustanowienia tego święta. Pomysłodawcy chcieli uczcić
i upamiętnić w ten sposób śmierć pięciu studentów z uniwersytetu w Bangladeszu, którzy zginęli podczas demonstracji mającej na celu nadanie językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.

Nasza szkoła od lat organizuje w tym dniu różne quizy i konkursy mające na celu pogłębianie wiedzy  z zakresu języka polskiego. W tym roku zostało przygotowane specjalne stoisko, przy którym chętni uczniowie mogli pobrać testy sprawdzające ich umiejętności językowe, ortograficzne i frazeologiczne. Poprawne rozwiązania były nagradzane pamiątkowymi zakładkami pozwalającymi wyeliminować najczęstsze rodzaje błędów popełniane przez uczniów.

Dbajmy o nasz język ojczysty! Jest on najpiękniejszy na świecie, więc nie kaleczmy go
i nie zachwaszczajmy!

Dzień Języka Ojczystego w naszej szkole zorganizowała p. Marta Panek.