(12) 28 17 123

POŻEGNANIE ÓSMOKLASISTÓW

plus

Drugi rocznik ósmoklasistów opuścił mury naszej szkoły. Tym razem jednak pożegnanie absolwentów odbyło się w sposób szczególny, bo w tzw. reżimie sanitarnym. W uroczystości wręczenia świadectw i nagród uczestniczyli wyłącznie uczniowie klasy ósmej, grono pedagogiczne oraz przedstawiciele klasy siódmej.

Na wstępie głos zabrała pełniąca obowiązki dyrektora Pani Lidia Jodłowska-Rzucidło,
która powitała zebranych i krótko podsumowała ten nietypowy rok szkolny. Następnie  Dyrektor Szkoły podziękowała Pani Marcie Dziedzic – przewodniczącej Rady Rodziców –
za długoletnią pracę w Radzie, owocną współpracę z dyrekcją i gronem pedagogicznym
oraz życzliwe wspieranie szkolnych inicjatyw mających na celu  podnoszenie jakości pracy naszej szkoły.

Z kolei wychowawczyni klasy ósmej – Pani Marta Panek – pożegnała swoich uczniów.
Nie kryjąc wzruszenia, podsumowała wspólną pięcioletnią drogę, pełną wzlotów i upadków, sukcesów i porażek. Przypomniała też przesłanie Jana Pawła II, które  starała się wpoić swoim wychowankom. Słowa Patrona Szkoły: Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali dedykowała absolwentom na dalszą drogę ich edukacji. Następnie ósmoklasiści podziękowali wychowawczyni oraz innym nauczycielom za trud wychowania i nauczania.

Ważny  punkt spotkania to niewątpliwie przekazanie sztandaru przedstawicielom klasy siódmej. Od tej chwili to oni – jako najstarsi uczniowie – będą kształtować szkolną rzeczywistość. Miłym akcentem było też przekazanie drobnych upominków koleżankom
i kolegom kończącym szkołę. Na koniec Pani Dyrektor wręczyła ósmoklasistom świadectwa
a wyróżniającym się absolwentom także nagrody książkowe.

Kochani absolwenci, noście z godnością zaszczytne miano wychowanków Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mikluszowicach. Pracujcie sumiennie i uczciwie.
I pamiętajcie: ważniejsze od mieć jest b. Nie idźcie za blichtrem tego świata, umiejcie być sobą, umiejcie powiedzieć stanowcze „nie” w sytuacji, gdy trzeba je powiedzieć. Miejcie – jak powiedział poeta – „tak – za tak, nie – za nie, bez światłocienia”. POWODZENIA!

Skip to content