(12) 28 17 123

PROJEKT

projekt UG logo

ROK 2018/2019

CO ROBIMY W RAMACH PROJEKTU?
– Kolejny ptasi gość
– Zajęcia z robotyki w Kielcach
– Uwaga! Nieprzyjaciel podsłuchuje!
– Papużki w kolorach wiosny
– Zasady mechaniki w tramwajach
– Lekcje przyrody w kl. I-III z żywym okazem
Zajęcia w plenerze z kamerką i aparatem
 Zajęcia z GoogleMaps
– Arduino na zjęciach Koła HTML
– Quizowanie z Kahoot-em
– Wycieczka do Ogrodu Doświadczeń 
– Wycieczka na zajęcia z robotyki (Kielce)

– Ledy w kąciku Patrona

Zdobywamy kompetencje kluczowe – rusza rekrutacja do projektu w roku szkolnym 2018/2019

Celem projektu jest wzmocnienie roli dwóch szkół w Gminie Drwinia (Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mikluszowicach oraz Szkoły Podstawowej w Grobli) w kształtowaniu wśród uczniów podstawowych kompetencji kluczowych.

Realizowane będą dla uczniów zajęcia pozalekcyjne prowadzone innowacyjnymi metodami z wykorzystaniem technologii ICT oraz wycieczki edukacyjne. Dodatkowo zorganizowane zostanie doskonalenie zawodowe dla nauczycieli oraz zostaną utworzone i wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny sale przyrodnicze i informatyczne. Projekt będzie realizowany do dnia 31.07.2019 r. Celem szczegółowym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach. Rekrutacja ma charakter zamknięty i odbywa się w terminie od 17 września do 24 września 2018 r. w godzinach pracy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mikluszowicach oraz Szkoły Podstawowej w Grobli. Do projektu mogą się zgłaszać:

– Dzieci i młodzież (poprzez swoich rodziców lub opiekunów prawnych), którzy spełniają następujące podstawowe kryterium rekrutacyjne:
–  Uczniowie/Uczennice  Szkoły Podstawowej w Grobli
–  Uczniowie/Uczennice Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikluszowicach (Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi);
– Nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Grobli oraz nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mikluszowicach (którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie rekrutacji który stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Projekt realizowany jest  w ramach Poddziałanie 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ZDOBYWAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE 2018-2019
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 2018-2019
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 2018-2019
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 2018-2019
Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 2018-2019
Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 2018-2019
Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 2018-2019
Klauzula informacyjna Zdobywamy Kompetencje kluczowe


ROK 2017/2018

CO ROBIMY W RAMACH PROJEKTU?
– Dokumentujemy życie szkoły
– Chemiczne kalendarze
– Eksperymentujemy na kole przyrodniczym
– Kręcimy filmiki
– Eksperymenty na przyrodzie
Dzień Technologii w szkole
– Wycieczka do Kieleckiego Parku Technologicznego kl. I-III 
– KAHOOTujemy!

PROGRAMUJEMY! – koło informatyczne i programowania

– Koło „Mistrz HTML” – NAKRĘCENI

 Wycieczka do Krakowa, 26 X 2017 r. kl. IV-VII sp oraz II i III gimnazjum


Plan zajęć w ramach projektu „Zdobywamy kompetencje kluczowe”

Zdobywamy kompetencje kluczowe – rusza rekrutacja do projektu!

Celem projektu jest wzmocnienie roli dwóch szkół w Gminie Drwinia (Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mikluszowicach wraz z oddziałami gimnazjalnymi oraz Szkoły Podstawowej w Grobli) w kształtowaniu wśród uczniów podstawowych kompetencji kluczowych. Realizowane będą dla uczniów zajęcia pozalekcyjne prowadzone innowacyjnymi metodami z wykorzystaniem technologii ICT oraz wycieczki edukacyjne.

Dodatkowo zorganizowane zostanie doskonalenie zawodowe dla 20 nauczycieli oraz zostaną utworzone i wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny sale przyrodnicze i informatyczne.

Projekt będzie realizowany do dnia 31.07.2019 r. Celem szczegółowym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach.

Rekrutacja ma charakter zamknięty i odbywa się w terminie od 11 września do 25 września 2017 r. w godzinach pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikluszowicach oraz Szkoły Podstawowej w Grobli. Do projektu mogą się zgłaszać dzieci i młodzież (poprzez swoich rodziców lub opiekunów prawnych), którzy spełniają następujące podstawowe kryterium rekrutacyjne:
– Uczniowie/Uczennice Szkoły Podstawowej w Grobli;
– Uczniowie/Uczennice Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikluszowicach (Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi);
– Nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Grobli oraz nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mikluszowicach (Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi), którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i przeszkolić się w zakresie m.in. wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjnych i komunikacyjnych, pracy metodą eksperymentu.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie rekrutacji, który stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałanie 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie ZDOBYWAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE

Do pobrania:
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa