(12) 28 17 123

REKRUTACJA

ROK SZKOLNY 2020/2021

25.03.2021 r.

Szanowni Państwo.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do Przedszkola w Mikluszowicach w terminie od 25 do 31 marca 2021 r. składają oświadczenia dotyczące potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola w sekretariacie szkoły lub skan wypełnionego dokumentu przesyłają na skrzynkę szkoły pspmikluszowice@poczta.fm

Z poważaniem

Angelika Świerblewska

Dyrektor ZSP w Mikluszowicach

WYNIKI REKRUTACJI DO KLASY I SZKOŁY  PODSTAWOWEJ W MIKLUSZOWICACH NA ROK SZKOLNY 2021/2022.

Mikluszowice, dn. 25.03.2021 r.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikluszowicach informuje, że wszyscy kandydaci do klasy I na rok szkolny 2021/2022 zostali przyjęci.

Z poważaniem

Angelika Świerblewska

Dyrektor ZSP w Mikluszowicach

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W MIKLUSZOWICACH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Rekrutacja – Zarządzenie Wójta Gminy Drwinia

REKRUTACJA PRZEDSZKOLE – INFORMACJA DLA RODZICÓW

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W MIKLUSZOWICACH

OŚWIADCZENIA – REKRUTACJA PRZEDSZKOLE

REKRUTACJA DO KLASY i SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W MIKLUSZOWICACH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Rekrutacja – Zarządzenie Wójta Gminy Drwinia

REKRUTACJA DO KLASY I – INFORMACJA DLA RODZICÓW

Karta zgłoszenia kandydata do klasy I – obwód szkoły 2021 2022

Wniosek o przyjecie ucznia do szkoły (poza obwodem) 2021 2022

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mikluszowicach informuje:

1. Dzieci, których rodzice złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021, a które na dzień 1 września 2020 r. ukończyły 3 rok życia zostały zakwalifikowane do przyjęcia do przedszkola.

Zgodnie z regulaminem należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia .
Oświadczenie znajduje się na stronie szkoły www.mikluszowice.pl w zakładce REKRUTACJA. Należy przesłać je drogą elektroniczną na adres pspmikluszowice@poczta.fm do dnia 1 kwietnia 2020 r.

2. Wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I na rok szkolny 2020/2021 zostały przyjęte.

Szczegółowych informacji dotyczącej rekrutacji udzielamy pod nr tel 12 281 71 23

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Mikluszowicach

Rekrutacja do przedszkola
Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej
Potwierdzenie woli – przedszkole
Wniosek o przyjecie do przedszkola
Oświadczenia do przedszkola

Skip to content