(12) 28 17 123

REKRUTACJA

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mikluszowicach informuje:

1. Dzieci, których rodzice złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021, a które na dzień 1 września 2020 r. ukończyły 3 rok życia zostały zakwalifikowane do przyjęcia do przedszkola.

Zgodnie z regulaminem należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia .
Oświadczenie znajduje się na stronie szkoły www.mikluszowice.pl w zakładce REKRUTACJA. Należy przesłać je drogą elektroniczną na adres pspmikluszowice@poczta.fm do dnia 1 kwietnia 2020 r.

2. Wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I na rok szkolny 2020/2021 zostały przyjęte.

Szczegółowych informacji dotyczącej rekrutacji udzielamy pod nr tel 12 281 71 23

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Mikluszowicach

Rekrutacja do przedszkola
Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej
Potwierdzenie woli – przedszkole
Wniosek o przyjecie do przedszkola
Oświadczenia do przedszkola

Rekrutacja do kl. I Szkoły Podstawowej w Mikluszowicach

Rekrutacja do klasy I
Wniosek o przyjecie ucznia do szkoły (obwód)
Wniosek o przyjecie ucznia do szkoły (poza obwodem)
Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy I (obwód)
Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy I (poza obwodem)