(12) 28 17 123

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły. Uczniowie wybierają swoich przedstawicieli w prawdziwych wyborach – jest urna, do której wrzuca się kartki z głosami i jest komisja, która pilnuje porządku oraz liczy głosy. Na czele samorządu stoi zawsze przewodniczący szkoły. Natomiast nad pracą samorządu czuwa opiekun.

ROK SZKOLNY 2018/2019

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

PRZEWODNICZĄCY: Zuzanna Gąsiorek
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Kacper Machaj
SKARBNIK: Dawid Kolanowski
SEKRETARZ: Aleksandra Rzucidło

OPIEKUN SAMORZĄDU: mgr Łucja Piątkowska