(12) 28 17 123

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły. Uczniowie wybierają swoich przedstawicieli w prawdziwych wyborach – jest urna, do której wrzuca się kartki z głosami i jest komisja, która pilnuje porządku oraz liczy głosy. Na czele samorządu stoi zawsze przewodniczący szkoły. Natomiast nad pracą samorządu czuwa opiekun.

ROK SZKOLNY 2020/2021

PRZEWODNICZĄCY: Jakub Ślusarz
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Marlena Gawłowicz
SKARBNIK: Oliwia Pałkowska
SEKRETARZ: Anna Skoczek

OPIEKUN SAMORZĄDU: mgr Kinga Szewczyk

Skip to content