(12) 28 17 123

Szkoła podstawowa

Szkoła posiada dobrze wyposażone klaso-pracownie: polonistyczną, historyczną, matematyczną, geograficzną, przyrodniczą, językową, pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, bibliotekę z multimedialnym centrum internetowym oraz stołówkę.

Szkoła pracuje w oparciu o: statut szkoły, misję i wizję szkoły, koncepcję pracy szkoły, roczny plan pracy szkoły, program wychowawczy, program profilaktyk, wewnątrzszkolny system oceniania i plan nadzoru pedagogicznego.

Realizowane projekty:

 • „Odblaskowa Szkoła”
 • „Palenie Jest Słabe”
 • „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”
 • „Pola Nadziei”
 • „Najlepsza Szkoła”
 • „Bezpieczna Szkoła”
 • „Szkoła Współpracy – uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”
 • „WF z Klasą”
 • „English Teaching”
 • „Owoce w Szkole”
 • „Szklanka Mleka”
 • „Razem Dla Rozwoju”
 • „Krokus”
 • „Twoje Dane – Twoja Sprawa”