(12) 28 17 123

DO ZOBACZENIA SZKOŁO!

plus

19 czerwca 2019 r. zakończyliśmy kolejny rok szkolny. Rok trudny, obfitujący w wiele ważnych wydarzeń i wyzwań. Tradycyjnie już cała społeczność szkolna – w asyście pocztów sztandarowych – uczestniczyła tego dnia w dziękczynnej mszy świętej koncelebrowanej przez ks. Proboszcza Józefa Piecha oraz ks. Rafała Płaczka.

Po mszy świętej wszyscy udali się do szkoły, gdzie zostali przywitani przez Panią Dyrektor Lidię Jodłowską-Rzucidło. Następnie uroczyście wniesiono sztandary szkoły podstawowej i gimnazjum, po czym został odśpiewany hymn państwowy, a absolwenci złożyli  ślubowanie. Ważnym momentem uroczystości było przekazanie sztandarów młodszym uczniom. Trzeba przypomnieć, iż w tym roku mury naszej szkoły opuścił ostatni rocznik  gimnazjalistów, toteż sztandar gimnazjum  zawiśnie w specjalnej gablocie.

Kolejnym punktem uroczystości było pożegnanie długoletnich pracownic przedszkola i stołówki, pań Bernadetty Więcek oraz Teresy Kołodziej. Pani Dyrektor podziękowała za zaangażowanie w pracę oraz życzyła pomyślności na nowym etapie życia. Tego dnia pożegnano również księdza  Rafała Płaczka, który przez sześć lat uczył naszych uczniów religii. Dziękujemy za Jego kapłańską posługę oraz fachową pomoc techniczną przy organizacji szkolnych imprez.

Następnie Pani Dyrektor wręczyła wyróżnionym uczniom świadectwa z czerwonym paskiem i nagrody a ich rodzicom – listy gratulacyjne. Na koniec przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Marta Dziedzic – na ręce Pani Dyrektor Lidii Jodłowskiej-Rzucidło złożyła podziękowania wszystkim nauczycielom za ciężką pracę nad kształtowaniem charakterów uczniów oraz za przekazywaną wiedzę i umiejętności.

Po części oficjalnej uczniowie udali się ze swymi wychowawcami do klas, gdzie otrzymali świadectwa oraz… parę przestróg na okres wakacji. A potem niczym na skrzydłach wyfrunęli ze szkoły na spotkanie z przygodą. Życzymy wszystkim jak najwięcej fascynujących przygód, nowych przyjaźni oraz naładowania akumulatorów na full. Wszak nowy roku szkolny już za dwa miesiące!

Skip to content