(12) 28 17 123

NASZ PATRON

Wspomnienia z uroczystości nadania imienia Jana Pawła II naszej szkole

Nasz patron Jan Paweł II

II POWIATOWY ZJAZD RODZINY SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

GALERIA ZDJĘĆ

Zespół Szkolno-Przedszkolny mając za swojego patrona św. Jana Pawła II należy do Rodziny Szkół Jana Pawła II. 4 listopada 2014 r. odbył się w Centrum Jana Pawła II w Krakowie II Powiatowy Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II pod Honorowym Patronatem: ks. Kardynała Stanisława Dziwisza i Pana Jacka Pająka Starosty Bocheńskiego.
Zjazd rozpoczęła Msza św. koncelebrowana przez księży uczących w szkołach powiatu bocheńskiego, którym patronuje św. Jan Paweł II. Ks. Prałat Józef Piech, uczący w naszej szkole, odprawił Mszę św. w intencji wszystkich, którzy uczą się i pracują w szkole w Mikluszowicach. W nabożeństwie uczestniczyły poczty sztandarowe szkół. Asystę pocztu sztandarowego naszej szkoły tworzyli: Joanna Bawół, Karolina Tomala i Mateusz Furtek.
Po nabożeństwie uczniowie z ks. Prałatem i opiekunem – p. Łucją Piątkowską uczestniczyli w zwiedzaniu Centrum im. Jana Pawła II, które ciągle jest rozbudowywane. Po zwiedzeniu centrum, grupa udała się do pobliskiego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, po których oprowadził ks. Prałat.

XVIII FORUM RODZINY SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II

GALERIA ZDJĘĆ

30 września 2014 r. w Gródku nad Dunajcem odbyło się XVIII Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Centralnym punktem spotkania była msza św., której przewodniczył ks. bp Stanisław Salaterski. W dalszej części forum wysłuchano przemówień zaproszonych gości, Ks. dr Ryszard Kurek wygłosił bardzo poruszający wykład nt.: „Odpowiedzialność Europy za losy Świata w aspekcie nauczania Jana Pawła II”. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, a zakończył je wspólny obiad. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mikluszowicach reprezentowali ks. Józef Piech oraz p. Lidia J.Rzucidło.

„JAN PAWEŁ II – ŚWIĘTY GMINNY KONKURS PLASTYCZNY POD HONOROWYM PATRONATEM PANA JANA PAJĄKA WÓJTA GMINY DRWINIA

GALERIA ZDJĘĆ

16 czerwca 2014 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mikluszowicach odbyło się podsumowanie i ogłoszenie wyników Gminnego Konkursu Plastycznego „Jan Paweł II – Święty”. Honorowy Patronat nad konkursem objął Pan Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia.
Konkurs został ogłoszony dla uczczenia kanonizacji Jana Pawła II i aby zachęcić młodych ludzi do tego, by poznawali papieża. Dzieci i młodzież przedstawiły papieża dowolną techniką malarską, w różnych momentach jego życia. Jury oceniało prace pod kątem zaangażowania, samodzielności i pomysłowości oraz autentyczności prac. Na spotkanie przybyli laureaci konkursu wraz z opiekunami ze szkół i przedszkoli z terenu Gminy Drwinia.
Wyniki ogłaszał i nagrody wręczał Pan Jan Pająk, Wójt Gminy Drwinia, ks. Prałat Józef Piech, Proboszcz Parafii Mikluszowice oraz Pani Władysława Nowak, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikluszowicach.
W kategorii przedszkole wszystkie prace zdobyły uznanie w oczach jury i zajęły pierwsze miejsce. Wśród laureatów znaleźli się: Wiktoria Tobiasz, Marcelina Twardowska, Weronika Majka, Oliwia Cabak, Bartosz Twardowski, Norbert Biernat ( Przedszkole w Dziewinie), Magdalena Badzińska, Emilia Klasińska, Daria Olszak, Nicola Cieślak, Marlena Zawadzińska ( Przedszkole w Świniarach) oraz Zuzana Gawłowicz, Inga Świerblewska i Patryk Piątkowski (Przedszkole w Mikluszowicach). W kategorii szkoła podstawowa klasy I – III przyznano następujące miejsca:
I miejsce
Gabriela Cabak, kl. I Dziewin
Zuzanna Szczygieł, kl. II Grobla
II miejsce
Jakub Sądel, kl. II Mikluszowice
Adrian Gąsiorek, kl. II Dziewin
Julia Cabak, kl. III Dziewin
III miejsce
Dagmara Dziedzic, kl. II Mikluszowice
Wyróżnienie
Wiktoria Pająk, kl. II Grobla
Agnieszka Kucharska, kl. III Dziewin
W klasach klasy IV – VI laureatami zostali:
I miejsce
Natalia Zelek, kl. IV Grobli
II miejsce
Kacper Machaj, kl. IV Dziewin
III miejsce
Joanna Nawara, kl.VI Dziewin
Dominika Domagała, kl. IV Mikluszowice
Wyróżnienie
Daria Niedziela, kl. V Mikluszowice
Weronika Zelek, kl. IV Grobla
Zwycięzcami w kategorii gimnazjum zostały uczennice:
I miejsce
Anna Jarosz, kl. III Grobla
II miejsce
Maria Borkowska, kl. III Mikluszowice
III miejsce
Gabriela Wilkosz, kl. III Grobla
Wyróżnienie
Justyna Sadulska, kl. III Mikluszowice
Estera Tomala, kl. III Mikluszowice
Zebrani uczniowie i nauczyciele oraz rodzice mogli obejrzeć ekspozycję nagrodzonych prac plastycznych. Całą uroczystość uświetnił występ uczennic szkoły podstawowej: Kasi Talagi, Weroniki Brydniak oraz Justyny Styczeń, które wykonały ulubione piosenki Jana Pawła II. Wszystkim laureatom gratulujemy pomysłowości i inwencji twórczej. Organizatorami konkursu byli: ks. Józef Piech, Lidia Jodłowska –Rzucidło oraz Angelika Świerblewska. Organizatorzy konkursu dziękują Panu Janowi Pająkowi za Honorowy Patronat nad konkursem związanym z Janem Pawłem II – Patronem Szkoły w roku kanonizacji.

MAJÓWKA PRZY POMNIKU PATRONA.

GALERIA ZDJĘĆ

26 maja 2014 r. w kościele parafialnym w Mikluszowicach odbyła się uroczysta Msza św. dziękczynna za dar kanonizacji św. Jana Pawła II.
Mszy św. przewodniczył ks. Maciej, który wygłosił Słowo Boże. Po Mszy św. w uroczystej procesji udano się pod szkołę w Mikluszowicach, której Ojciec Święty jest patronem i odśpiewano Litania Loretańskie przy pomniku Świętego. W dziękczynnej uroczystości uczestniczyły Poczty Sztandarowe obu szkół, uczniowie ich rodzice, nauczyciele oraz wszyscy, którzy poprzez swoje uczestnictwo chcieli podziękować za kanonizację naszego Rodaka.
Zorganizowanie uroczystości 26 maja – w Dzień Matki, nie było przypadkowe. Św. Jan Paweł II wstępując na tron Stolicy Piotrowej w swoim zawołaniu ”Totus Tuus” obrał sobie w sposób szczególny Matę Bożą za swoją Opiekunkę.

 

DLA NASZEGO ŚWIĘTEGO PATRONA – KONKURSY PAPIESKIE

GALERIA ZDJĘĆ

Dla uczczenia kanonizacji Jana Pawła II Samorząd Uczniowski (z pomocą P. Elżbiety Romańczuk i P. Łucji Piątkowskiej) zorganizował kilka akcji i konkursów. Oprócz przygotowania okolicznościowych ekspozycji, gazetek i kącików Patrona w klasach – uczniowie wzięli udział w kilku konkursach Papieskich. W taki sposób zdobywamy i pogłębiamy naszą wiedzę o Janie Pawle II oraz poznajemy Jego wielkie dziedzictwo.
W konkursie na album „Święć się imię Twoje…” I miejsce zajęła Karolina Tomala, II – Patrycja Kmiecik, a III – Bartek Więcek. Wszystkie albumy są ciekawe i piękne i na pewno będą stanowić cenną pomoc w pracy z Patronem. Będą też eksponowane na wystawach i podczas różnych zajęć.
Laureatem I miejsca w konkursie na prezentację (również pod hasłem „Święć się imię Twoje…”) został Damian Czekaj, którego praca zwróciła uwagę oryginalnością pomysłu i bogactwem treści. Bardzo ciekawe i ładne plastycznie były też prezentacje Dagmary Matusik i Natalii Gomulec (obu dziewczętom przyznano II miejsce).
Biograficzna gra planszowa „Jan Paweł II. Droga do nieba” była propozycją dla uczniów utalentowanych plastycznie i kreatywnych. Na konkurs zgłoszono kilka bardzo ciekawych gier; prace mogły być wykonywane w grupach. Laureatkami konkursu zostały: Estera Tomala (I miejsce) oraz Joanna Jodłowska i Patrycja Kmiecik (również I miejsce).
II miejsce zajęły Klaudia Kielan i Magda Kaźmirek, a III – Katarzyna Data i Gabriela Janusz. Wyróżnienia otrzymały Natalia Kudełka i Weronika Poznańska. Bardzo cieszy to, że wielu autorów prac konkursowych to uczniowie klas 1. Gratulujemy.
Pod hasłem „Święć się imię Twoje…” odbył się również konkurs na plakat poświę-cony Janowi Pawłowi II. Laureatką II miejsca została Karolina Porębska, miejsce III zdobyła Aneta Pasiut, a wyróżnienia otrzymali: Rafał Uchwat, Kamila Pawłowska i Ewelina Trzęsiec.

 

DLA UCZCZENIA KANONIZACJI: PAPIESKI TURNIEJ „JEDEN Z DZIESIĘCIU”

GALERIA ZDJĘĆ

Dla uczczenia kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II w dn. 21 maja 2014 roku odbył się Urodzinowy Poranek Papieski, przygotowany przez Radę Samorządu Uczniowskiego (Bernadetta Majta, Estera Tomala i Aneta Pasiut) i P. Elżbietę Romańczuk. Podczas uroczystości wręczono nagrody laureatom kilku konkursów Papieskich, a głównym punktem programu był Papieski Turniej „Jeden z dziesięciu” pod hasłem” „Wadowice. Kraków. Rzym… Śladami świętego Papieża”.
Uczestnicy Turnieju zostali wyłonieni w drodze wcześniejszych eliminacji, do których zgłosiło się 16 uczniów. Arkusz zadań składał się z 37 pytań, zamkniętych i otwartych. Zwycięzcami eliminacji zostali: Joanna Jodłowska i Bartek Brydniak, oboje z klasy 3.
W Papieskim Turnieju wzięło udział 9 finalistów. Turniej składał się z 3 rund, szanse – to u nas chorągiewki w kolorach papieskich, a pytania dotyczyły życia Karola Wojtyły, Jego pontyfikatu, Watykanu, Rzymu, a nawet geografii i sztuki, o ile wiązały się w jakiś sposób z Janem Pawłem II czy Watykanem. Uczestnicy Turnieju musieli więc wykazać się wszechstronną i rozległą wiedzą. Zgromadzeni uczniowie, widzowie, nie tylko kibicowali swoim kolegom, ale też mieli okazję pogłębić swoją wiedzę o Janie Pawle II.
Laureatem I miejsca Papieskiego Turnieju „Jeden z dziesięciu” został Dawid Nowak. II miejsce zajął Kacper Majta, a III – Dawid Janusz. Gratulujemy.
Pozostali uczestnicy Turnieju to: Bartek Brydniak, Joanna Jodłowska, Hubert Jankowicz, Patrycja Kmiecik, Szymon Michałek i Damian Czekaj. Im również gratulujemy, bo też wykazali się sporą wiedzą.
Porankiem Papieskim z Turniejem „Jeden z dziesięciu” uczciliśmy kanonizację naszego Patrona. W scenografii (przygotowanej przez uczniów kl. 3) wykorzystaliśmy plakaty, mapy i inne materiały, wypracowane podczas kilku lat pracy z Patronem. Tegorocz-ne prace konkursowe również złożą się na ten dorobek.

 

VII SZKOLNY „GEOGRAFICZNY” KONKURS WIEDZY O JANIE PAWLE II

GALERIA ZDJĘĆ

Wzorem lat ubiegłych i w tym roku, 16 maja 2014 r., odbył się – już VII – Szkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II. Tym razem miał on charakter geograficzny. Ponieważ nasz Patron był największym Pielgrzymem w historii, motto konkursu, otwierające konkursowy arkusz, brzmiało: „Bóg jest wszędzie. Papież już tam był”.
Do konkursu zaprosiliśmy miłośników geografii i posiadaczy tzw. wiedzy ogólnej, która mogła się przydać w wielu zadaniach. Konkurs obejmował m.in. miejsca związane z życiem Jana Pawła II, pielgrzymki papieskie po różnych kontynentach, pielgrzymki do Polski, słynne sanktuaria w Europie i na świecie, słynne obiekty i zabytki chrześcijaństwa, znajomość postaci świętych itd. W arkuszu znajdowały się mapy (oczywiście konturowe) niemal wszystkich kontynentów i dwie mapy Polski (do kilku różnych zadań). Należało zaznaczać podane obiekty, rysować trasy pielgrzymek, wskazywać podane państwa (cele pielgrzymek), kojarzyć postaci z miejscami na mapach itd. Arkusz dla wielu uczestników stanowił nie lada wyzwanie – i wielu podjęło je z prawdziwą pasją „podróżników” po mapach. Połączyli swoją wiedzę geograficzną z wiedzą o życiu i pontyfikacie Jana Pawła II.
Zwycięzcami VII Szkolnego „Geograficznego” Konkursu o Janie Pawle II – który również odbył się dla uczczenia kanonizacji naszego Patrona – zostali Damian Czekaj i Bartek Machaj (I miejsce). II miejsce zajęli Mikołaj Twardowski i Darian Szydłowski, a III – Natalia Gomulec. Wyróżnienia zdobyły ponadto: Dagmara Matusik i Ola Sieczka. Laureatom serdecznie gratulujemy. Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas uroczystego Poranka Urodzinowego (21 maja).
Wśród pozostałych uczestników konkursu niezłe wyniki uzyskali również: Bartek Brydniak, Szymon Michałek, Roksana Rakoczy i Maria Borkowska.
Organizatorami Konkursu byli: Rada Samorządu Uczniowskiego, P. Elżbieta Romańczuk i P. Dorota Nosal.

 

MODLITEWNE CZUWANIE

GALERIA ZDJĘĆ

Wieczorem 2 kwietnia 2014 r., w rocznicę śmierci bł. Jana Pawła II – Patrona naszej szkoły, odbyło się modlitewne czuwanie zakończone Apelem Jasnogórskim o godz. 21.37.
Montaż słowno-muzyczny pt. „Lekcje Jana Pawła II” przedstawili uczniowie naszej szkoły (Kasia Talaga, Weronika Brydniak, Bartek Brydniak, Justyna Styczeń, Patrycja Kmiecik, Martyna Rzucidło, Piotrek Lidwin, Bernadetta Majta, Aneta Pasiut, Iza Twardowska, Asia Jodłowska, Klaudia Banaś, Klaudia Więcek, Estera Tomala, Kasia Kicka, Marysia Borkowska, Justyna Sadulska), którzy przybliżyli nauki Wielkiego Polaka. Lekcje, które nam dawał nasz Patron, są bardzo aktualne i zmuszają współczesnego człowieka do zatrzymania się w zabieganym świeci i zadania sobie podstawowego pytania: „Dokąd zmierzam?”.

VI SPOTKANIE Z POEZJĄ JANA PAWŁA II

Po raz kolejny spotkali się w naszym gimnazjum miłośnicy poezji Papieża.
3 czerwca odbył się VI Gminny Konkurs Recytatorski poezji Jana Pawła II „I jeszcze Cię uwielbię, bo w Tobie jest przystań…”. W tym roku uczestnicy przygotowali dwa teksty: jeden wygłaszany, drugi – pięknie czytany. Wybierano zarówno wiersze z młodości Karola Wojtyły, jak również z „Tryptyku rzymskiego”.
Dwie nasze uczennice zostały laureatkami konkursu. I miejsce zajęła Estera Tomala, natomiast III – Bernadetta Majta, obie z kl. 2. Serdecznie gratulujemy. Szczególne wrażenie na komisji oceniającej (tworzą ją tradycyjnie nauczyciele poloniści z gimnazjów) zrobiła interpretacja Estery, subtelna, ale wyrazista i przejmująca, a Bernadka ujęła jurorki siłą ekspresji i dojrzałością interpretacji.
Organizatorka konkursu, p. Elżbieta Romańczuk, dziękuje P. Zofii Biesiada za życzliwą pomoc w komisji oceniającej i P. dyrektor Zespołu Szkolno –Przedszkolnego Władysławie Nowak za wierne kibicowanie konkursowi i pieczę nad jego przebiegiem.

URODZINOWY SZKOLNY KONKURS WIEDZY O JANIE PAWLE II – „TU, W TYM MIEŚCIE, W WADOWICACH, WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO…”

Konkurs ten podsumowywał niejako i zamykał szkolne obchody rocznicy urodzin naszego Patrona. Konkursowy arkusz zadań, składający się z 57 pytań testowych, pisali niemal wszyscy uczniowie. (Tu warto wspomnieć, że również podczas montażu biografi-cznego uczniowie odpowiadali na pytania związane z dzieciństwem Lolka).
Konkursowy arkusz pytań wyglądał imponująco i wymagał od uczniów sporej wiedzy o życiu Karola Wojtyły, od urodzin do 1978 roku. I taką sporą wiedzę mamy! Wyniki konkursu są bardzo pocieszające. Montaż, prezentacje, film, krzyżówki wykonane w klasach – wszytko to dało nam naprawdę sporą wiedzę o Janie Pawle II. Dzięki temu nasz Patron jest nam bliższy, lepiej Go znamy i doceniamy.
Oto laureaci konkursu:
I miejsce – Bernadetta Majta, Estera Tomala, Ewelina Trzęsiec (52 p.), kl. 2
II miejsce – Patrycja Kmiecik (51,5 p.), kl. 2
III miejsce – Ewa Kaźmirek (50 p.), kl. 2
Wyróżnienia: Joanna Jodłowska, Marek Gawlik, Karol Przyborowski (wszyscy z kl. 2), Natalia Pieniądz (kl. 1a).
Ponadto najwyższe wyniki w swoich klasach uzyskali: Artur Kudełka (kl. 3a), Monika Piątkowska (kl. 3b) i Mikołaj Dziedzic (kl. 1b).
Organizatorem konkursu i autorką arkusza pytań była p. Elżbieta Romańczuk (która również sprawdziła wszystkie konkursowe arkusze). Gratulujemy laureatom. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza o Janie Pawle II utrwali się podczas kolejnych szkolnych uroczystości i nadal będzie się wzbogacać.

URODZINOWA KRZYŻÓWKA

Jednym z zadań w ramach obchodów rocznicy urodzin naszego Patrona było wykonanie krzyżówki z hasłem obchodów: „Tu, w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło…”. Krzyżówki, na dużym kolorowym kartonie, zawierały również objaśnienia haseł, tak by wzbogacać i utrwalać wiedzę o Janie Pawle II.
Zadanie wykonała każda klasa; wszystkie krzyżówki zostały wyeksponowane na korytarzu jako okolicznościowa wystawa. W plebiscycie uczniów gimnazjum za najciekawsza i najładniejszą uznano krzyżówkę kl. 2, przyznając jej I miejsce. II miejsce zdobyła krzyżówka kl. 3a , a III – kl. 1a.
Urodzinowa krzyżówka to ciekawa i twórcza forma zdobywania wiedzy. A ponieważ była ona dość duża, z uwagi na długie hasło, wymagała sporo czasu i korzystania z różnych źródeł informacji. Niektóre krzyżówki były naprawdę i ciekawe, i ładne, wzbogacą nasz dorobek pracy z Patronem. Gratulujemy ich wykonawcom.

„TU, W TYM MIEŚCIE…” – URODZINY JANA PAWŁA II

Tegoroczne obchody rocznicy urodzin Jana Pawła II odbyły się pod hasłem „Tu, w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło…”. Taki był temat Urodzinowego Szkolnego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II, który stanowił podsumowanie wielu różnych działań. Cel, jaki przyświecał tegorocznym obchodom (tak jest zresztą od kilku lat) – to wzbogacać naszą wiedzę o Patronie, bliżej Go poznawać, rozumieć Jego wielkość, kształtować w nas postawę przywiązania, miłości i szacunku.
Oto tegoroczne działania związane z rocznicą urodzin Papieża:
1) uroczysty apel i złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II;
2) „Dzieciństwo i młodość Lolka” – montaż wzbogacony prezentacją (biograficzną);
3) Ogłoszenie wyników konkursu na prezentację multimedialną pod hasłem „Tu, w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło…”;
4) Obejrzenie dwóch nagrodzonych prezentacji;
5) Film biograficzny „Jan Paweł II. Dzieciństwo i młodość”;
6) Otwarcie wystawy krzyżówek urodzinowych (przygotowanych we wszystkich klasach) z hasłem tegorocznych obchodów; 7) Plebiscyt na najciekawszą prezentację konkursową i krzyżówkę;
8) Urodzinowy Szkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II, który stanowił podsumowanie tego bogatego dnia z Patronem;

Uroczystość urodzin Jana Pawła II i wszystkie związane z nią konkursy i działania przygotowała (lub koordynowała ) p. Elżbieta Romańczuk.

„ A PRZECIEŻ NIE CAŁY UMIERAM…” – ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II

Rocznicę śmierci naszego Patrona uczciliśmy okolicznościowym apelem i porankiem poetyckim. W formie montażu, uzupełnionego prezentacją multimedialną, uczniowie kl. 2 przypomnieli ostatnie lata życie, okoliczności śmierci Jana Pawła II, obchodzoną na całym świecie żałobę po Wielkim Papieżu i pogrzeb w Rzymie. Następnie, na tle nastrojowej muzyki fortepianowej i pieśni Papieskich, przedstawili piękny montaż wierszy poświęconych Janowi Pawłowi II: nagrodzonych w naszym konkursie poetyckim (Gabrieli Le Van i Klaudii Oleksińskiej) oraz wierszy powstałych po śmierci Jana Pawła II i wydanych w tomiku „Godzina dwudziesta pierwsza trzydzieści siedem”. Przypomnieliśmy też wiersze samego Papieża z tomu „Tryptyk rzymski”: „Spełnienie” i „Apocalypsis”.
Poranek upłynął w poważnym poetyckim nastroju i dostarczył wszystkim wielu niezapomnianych wzruszeń. Na zakończenie Pani dyrektor ogłosiła wyniki i rozdała nagrody w konkursie na plakat „A przecież nie cały umieram…”. Po apelu oglądaliśmy okolicznoś-ciowe gazetki w poszczególnych klasach i pokonkursową wystawę plakatów (na holu). Wystawa była eksponowana kilka dni i była chętnie oglądana przez uczniów i gimnazjum, i szkoły podstawowej.
Uroczystości z okazji rocznicy śmierci naszego Patrona przygotowała p. Elżbieta Romańczuk.

KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

Temat konkursowej prezentacji to „Tu, w tym mieście, w Wadowicach, wszytko się zaczęło…”. Należało przedstawić koleje życia przyszłego papieża od momentu urodzin do 16 października 1978 roku, czyli wyboru na biskupa Rzymu. Na konkurs zgłoszono kilkanaście prezentacji; wszystkie pozostaną w archiwum na użytek szkolny jako dorobek pracy z Patronem.
A oto laureaci konkursu:
I miejsce – Monika Piątkowska (kl. 3b)
Estera i Paulina Tomala (kl. 2 i 3b)
II miejsce – Damian Czekaj (kl. 1b)
Wyróżnienia:
Joanna Bawół i Kamila Łaptas (kl. 1a)
Klaudia Więcek i Katarzyna Kicka (kl. 2)
Justyna Sadulska (kl. 2)
Patrycja Kmiecik (kl. 2)
Justyna Józefat (kl. 3b)
Natalia Pieniądz i Kinga Cepak (kl. 1a)
Artur Chochliński (kl. 1a)
Wszyscy laureaci i uczniowie wyróżnieni otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a dwie prezentacje (Moniki oraz Estery i Pauliny) zostały przedstawione podczas obchodów urodzin Jana Pawła II.
Organizatorką konkursu była p. Elżbieta Romańczuk.
W plebiscycie uczniów na najlepszą prezentację I miejsce zajęła praca Estery I Pauliny Tomala, II – Damiana Czekaja, a III – Moniki Piątkowskiej.

„ A PRZECIEŻ NIE CAŁY UMIERAM…” – ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II

Rocznicę śmierci naszego Patrona uczciliśmy okolicznościowym apelem i porankiem poetyckim. W formie montażu, uzupełnionego prezentacją multimedialną, uczniowie kl. 2 przypomnieli ostatnie lata życie, okoliczności śmierci Jana Pawła II, obchodzoną na całym świecie żałobę po Wielkim Papieżu i pogrzeb w Rzymie. Następnie, na tle nastrojowej muzyki fortepianowej i pieśni Papieskich, przedstawili piękny montaż wierszy poświęconych Janowi Pawłowi II: nagrodzonych w naszym konkursie poetyckim (Gabrieli Le Van i Klaudii Oleksińskiej) oraz wierszy powstałych po śmierci Jana Pawła II i wydanych w tomiku „Godzina dwudziesta pierwsza trzydzieści siedem”. Przypomnieliśmy też wiersze samego Papieża z tomu „Tryptyk rzymski”: „Spełnienie” i „Apocalypsis”.
Poranek upłynął w poważnym poetyckim nastroju i dostarczył wszystkim wielu niezapomnianych wzruszeń. Na zakończenie Pani dyrektor ogłosiła wyniki i rozdała nagrody w konkursie na plakat „A przecież nie cały umieram…”. Po apelu oglądaliśmy okolicznoś-ciowe gazetki w poszczególnych klasach i pokonkursową wystawę plakatów (na holu). Wystawa była eksponowana kilka dni i była chętnie oglądana przez uczniów i gimnazjum, i szkoły podstawowej.
Uroczystości z okazji rocznicy śmierci naszego Patrona przygotowała p. Elżbieta Romańczuk.

PIELGRZYMKA W DZIĘKCZYNNYM DARZE

GALERIA ZDJĘĆ

Tradycyjna piesza pielgrzymka z parafii Mikluszowice do Bochni, odbywająca się podczas tygodniowego Odpustu Matki Bożej Różańcowej w bocheńskim Sanktuarium, zainspirowała nas do złożenia dziękczynnego daru za beatyfikację Jana Pawła II. Postanowiliśmy wziąć udział w tej pielgrzymce – jako Zespół Szkół, ze znakiem naszego Patrona.
Pielgrzymka odbyła się w dniu 6 października br. Wzięło w niej udział kilkudziesięciu uczniów zarówno szkoły podstawowej, jak i gimnazjum. Przygotowaliśmy znaki oraz chorągiewki, papieskie i biało – czerwone, którymi obdarowaliśmy również pozostałych uczestników pielgrzymki. Od naszego kościoła parafialnego do Sanktuarium jest 9,5 km – kilka godzin marszu, modlitw, pieśni i piosenek religijnych, dedykowanych Papieżowi. Pielgrzymkę prowadził tradycyjnie ks. proboszcz.
W Bochni dołączyła do nas Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Baczkowa (w której gra wielu dawnych i obecnych naszych uczniów). Przed bocheńską bazyliką powitał naszą pielgrzymkę proboszcz sanktuarium i wspólnie odśpiewaliśmy „Barkę”. Następnie odbyła się uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem ks. biskupa Wiesława Lechowicza, a potem różaniec, na którym zostało jeszcze wielu uczniów i uczestników pielgrzymki. Cieszymy się, że również ksiądz biskup podkreślił i pochwalił nasz dziękczynny dar dla Patrona w formie tej pielgrzymki.
Piesza pielgrzymka do Bochni – w darze Papieżowi i w podziękowaniu za Jego beatyfikację – to nasz dar modlitwy i trudu, jakiego ona wymaga. Wszystkie modlitwy, trud i wszystkie przyniesione intencje złożyliśmy na ołtarzu Matki Boskiej Bocheńskiej, pamiętając, jak wielkie nabożeństwo dla Maryi miał nasz Papież. Wyrażało się ono najpełniej w Jego zawołaniu TOTUS TUUS, a także w odwiedzinach dziesiątków sanktuariów na całym świecie.

BYLIŚMY NA JASNEJ GÓRZE!

GALERIA ZDJĘĆ

Ogólnopolska Rodzina Szkół im. Jana Pawła II spotkała się po raz XI na Jasnej Górze – 5 września br. Do Rodziny należy już 1189 szkół; w tym roku na Jasną Górę przybyło ponad 430. Nasze szkoły reprezentował poczet sztandarowy gimnazjum: Krzysztof Kozioł, Karolina Aksamit i Anna Cieśla.
Centralnym punktem Pielgrzymki była uroczysta Msza Św. z udziałem wszystkich przybyłych pocztów sztandarowych. Cały plac wypełniony był dziecięcym tłumem, który modlił się dla Papieża i do Papieża. Po Mszy Św. odmówiliśmy Anioł Pański oraz odczytano „Akt zawierzenia Matce Bożej” i list do Ojca Św. Benedykta XVI. Na sam koniec spotkania na Placu zaśpiewaliśmy Papieżowi Jego ulubioną „Barkę”.
Tegoroczną piękną inicjatywą Rodziny Szkół, związaną z misyjnym nauczaniem Jana Pawła II, są „Grosiki dla Afryki”. Jest to zbiórka drobnych datków na budowę szkoły w maleńkim Togo, państewku nad Zatoką Gwinejską. Papież odwiedził Togo w 1985 roku. Szkoła, która powstanie z datków polskich dzieci, będzie nosiła imię – podobnie jak nasze szkoły – Jana Pawła II. To będzie żywy pomnik Papieża na Czarnym Lądzie, służący afrykańskim dzieciom.
Nasze koleżanki, Karolina i Anka, udzieliły wywiadu dziennikarzom obsługującym pielgrzymkę Rodziny Szkół – można o tym przeczytać na stronach Jasnej Góry (tam również są nagrania wywiadu). Przed Mszą Św. chwilę pomodliliśmy się w Kaplicy Matki Boskiej – w imieniu wszystkich uczniów naszych szkół dziękowaliśmy za beatyfikację naszego Patrona i złożyliśmy duchowy dar modlitwy. Od wszystkich. Doroczna Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół to uroczystość wzruszająca i bardzo budująca. Świadczy o żywej pamięci o Papieżu, pragnieniu bliższego poznawania Jego Osoby i nauczania i wierności obietnicom, jakie wszyscy składaliśmy przecież w dniu nadawania Jego imienia szkołom.
Duch Jana Pawła II był wśród nas na Jasnej Górze – to naprawdę niezapomniane przeżycie! Wracaliśmy z Częstochowy wzruszeni i umocnieni w miłości dla naszego wielkiego Patrona.

GMINNY KONKURS POETYCKI I PLASTYCZNY O JANIE PAWLE II W ROKU BEATYFIKACJI

GALERIA ZDJĘĆ
IV Gminny Konkurs Recytatorski poświęcony poezji Jana Pawła II odbył się tradycyjnie w gimnazjum w Mikluszowicach w dn. 27 maja br. W tym roku, z uwagi na niedawną beatyfikację naszego Patrona, miał on szczególnie uroczysty charakter. Motto tegorocznego konkursu, zaczerpnięte z jednego z wierszy, brzmiało: „Więc wiedzieć jeszcze mniej, a jeszcze więcej wierzyć…”. Uczestnicy – 17 uczniów z naszych trzech gimnazjów gminy Drwinia – przygotowali i przedstawili wiersze z całego dorobku Jana Pawła II. Były więc i wiersze wcześniejsze, pióra księdza i biskupa Wojtyły, jak również wiersze z „Tryptyku rzymskiego”. I miejsce zajęła Klaudia Oleksińska z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mikluszowicach (wiersze: „Stać tak przed Tobą i patrzeć…” i „Ktoś się długo pochylał nade mną…”). II miejsce przypadło Anecie Czesak z gimnazjum w Drwini (wiersz „Szymon z Cyreny”) a III – Małgorzacie Jarosz z gimnazjum w Grobli (wiersz „Matka”). Wyróżnienia otrzymali: Damian Bartyzel i Marzena Szaraj (Mikluszowice), Krzysztof Szczygieł i Łukasz Tabor (Grobla) oraz Monika Kubas i Aleksandra Kaim (Drwinia). Laureaci i uczniowie wyróżnieni otrzymali nagrody i dyplomy, a wszyscy uczniowie – na pamiątkę – beatyfikacyjne portrety Jana Pawła II. Od czterech lat organizatorem konkursu jest p. Elżbieta Romańczuk – nauczycielka j. polskiego. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Pani dyrektor Władysława Nowak. Następne spotkanie z poezja Jana Pawła Ii odbędzie się za rok.

UROCZYSTA SESJA RADY GMINY

GALERIA ZDJĘĆ
17 maja br. w szkole w Mikluszowicach odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Drwinia, zorganizowana przez Przewodniczącą Rady Gminy Drwinia Małgorzatę Bawół oraz Wójta Gminy Jana Pająka w związku z ogłoszeniem Jana Pawła II błogosławionym.
Spotkanie rozpoczęło się Mszą Św. w kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Mikluszowicach, podczas której Słowo Boże wygłosił ks. Prałat Józef Piech. W kościele oprócz przedstawicieli lokalnych władz i mieszkańców okolicy obecne były poczty sztandarowe szkół oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Po nabożeństwie zgromadzeni przemaszerowali pod pomnik Jana Pawła II, gdzie złożono wiązanki kwiatów. Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta z Grobli pod kierownictwem Jerzego Ciaćki.
Sesja na sali gimnastycznej w szkole w Mikluszowicach rozpoczęła się wystąpieniem Przewodniczącej Rady Gminy oraz Wójta Gminy Drwinia, którzy w swoich przemówieniach nawiązali do nauki Wielkiego Polaka. Ważnym punktem spotkania była prelekcja Przewodniczącego Rady Powiatu Aleksandra Rzepeckiego pt. „Troska o dobro wspólne realizowana w polityce w nauczaniu Jana Pawła II”.
Po części oficjalnej zebrani oglądnęli film dotyczący Pontyfikatu Jana Pawła II, który został zrealizowany przez Damiana Datę (Mikluszowice) i Pawła Kołdrasa (Bochnia). Po projekcji filmu na scenie powitano uczniów Zespołu Szkół w Mikluszowicach, którzy wraz z Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury Radosławem Brydniakiem przygotowali program artystyczny pt. „SANTO SUBITO!” wzbogacony prezentacją multimedialną. Młodzież przypomniała zebranym słowa Wielkiego Polaka oraz proces beatyfikacyjny wzmacniając przekaz muzyką i śpiewem.
Podsumowaniem uroczystości było wspólne odśpiewanie „Barki” – ulubionej piosenki Jana Pawła II wraz z ostatnią zwrotką dopisaną już po śmierci Papieża.

UROCZYSTOŚĆ BEATYFIKACYJNA W RZYMIE

GALERIA ZDJĘĆ

Na uroczystości Beatyfikacyjnej w Watykanie nie zabrakło również delegacji z Zespołu Szkół w Mikluszowicach. Na tę jedyną i niepowtarzalną uroczystość udali się przedstawiciele nauczycieli, uczniów, rodziców a nawet dziadków, aby byś blisko naszego Wielkiego Rodaka Jana Pawła II i aby oddać ostatni pokłon przed trumną ukochanego naszego Patrona.
Od 1 maja 2011 r. Patronem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Mikluszowicach jest BŁOGOSŁAWIONY JAN PAWEŁ II. Przedstawiciele Zespołu Szkół w czasie podróży do Rzymu nie mogli zapomnieć o wymownym i tak wielce znaczącym miejscu jakim jest góra Monte Casino. Oddając hołd poległym żołnierzom, delegacja z Mikluszowic złożyła wiązankę biało-czeronych kwiatów, polską flagę, zapaliła znicze oraz odśpiewała ,,Jeszcze Polska nie zginęła” i ,,Boże coś Polskę”.
JAN PAWEŁ II Patron Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Mikluszowicach –

BŁOGOSŁAWIONY!

GALERIA ZDJĘĆ

W nastroju powagi, ale też szczerej radości Zespół Szkół w Mikluszowicach przygotowywał się i przeżywał beatyfikację Patrona Szkoły Podstawoweji Gimnazjum, która odbyła się w Rzymie, w dniu 1 maja br.
Przygotowano okolicznościowe ekspozycje w Kącikach Patrona, udekorowano okna oraz plac, na którym znajduje się pomnik Jana Pawła II, by stworzyć świąteczny i radosny nastrój. W sobotę, w przeddzień uroczystości w Rzymie, uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice wzięli udział w wieczornym nabożeństwie w intencji Jana Pawła II w Kościele Parafialnym w Mikluszowicach. Po Mszy Św. Procesja wiernych przeszła pod pomnik Papieża przed szkołą. Tu odbyła się dalsza część uroczystości: program poetycko – muzyczny (w wykonaniu dziewcząt z grupy apostolskiej), modlitwy, pieśni i Koronka do Miłosierdzia Bożego. Na koniec uroczystości złożono kwiaty i zapalono znicze przed pomnikiem Jana Pawła II.
W niedzielę, 1 maja, podczas dwóch porannych nabożeństw w Kościele uczniowie Zespołu Szkół w Mikluszowicach przedstawili piękny program artystyczny, wzbogacony prezentacją multimedialną, o Janie Pawle II i Jego drodze do Świętości. Przypomnieli najważniejsze treści Jego nauczania, przesłanie Apostoła Naszych Czasów i najciekawsze wydarzenia Jego długiego pontyfikatu. Podczas obu Mszy Św. obecne były poczty sztandarowe szkół. Od godz. 10 wszyscy w skupieniu i ze wzruszeniem oglądali transmisję uroczystej Mszy Św. Beatyfikacyjnej Jana Pawła II z Watykanu.
W Watykanie nie zabrakło również delegacji z Zespołu Szkół w Mikluszowicach. Na tę jedyną i niepowtarzalną uroczystość udali się przedstawiciele Grona Pedagogicznego, uczniów, rodziców a nawet dziadków, aby byś blisko naszego wielkiego Rodaka Jana Pawła II i aby oddać ostatni pokłon przed trumną ukochanego naszego Patrona.
Od 1 maja 2011 r. Patronem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Mikluszowicach jest

BŁOGOSŁAWIONY JAN PAWEŁ II.

Przedstawiciele Zespołu Szkół w czasie podróży do Rzymu nie mogli zapomnieć o wymownym i tak wielce znaczącym miejscu jakim jest góra Monte Casino. Oddając hołd poległym żołnierzom, delegacja z Mikluszowic złożyła wiązankę biało-czeronych kwiatów, polską flagę, zapaliła znicze oraz odśpiewała ,,Jeszcze Polska nie zginęła” i ,,Boże coś Polskę”.

6 ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II

GALERIA ZDJĘĆ

IV SZKOLNY KONKURS WIEDZY O JANIE PAWLE II

GALERIA ZDJĘĆ

31 marca odbył się w naszej szkole IV Szkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawłe II Pod hasłem ,,Bądź pozdrowiony, Gościu nasz, w radosne progi nasze wejdź”. Organizatorem konkursu była p. Elżbieta Romańczuk.

QUIZ PAPIESKI

GALERIA ZDJĘĆ

MAPY PIELGRZYMEK JANA PAWŁA II

GALERIA ZDJĘĆ

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

GALERIA ZDJĘĆ

KRAKOWSKIMI ŚCIEŻKAMI JANA PAWŁA II

GALERIA ZDJĘĆ

Podczas wycieczki do Krakowa w dn. 26 września 2010 r. odwiedziliśmy kilka kolejnych miejsc związanych z osobą naszego Patrona, Jana Pawła II. Obejrzeliśmy Gołębnik”, gdzie mieści się obecnie Wydział Polonistyki, oraz Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Młody Karol Wojtyła w 1938 roku zapisał się na studia polonistyczne i przez rok był studentem polonistyki. Podczas wojny kontynuował tajne studia – na Wydziale Teologicznym. W 1948 roku ks. Karol uzyskał stopień doktora UJ i prowadził wykłady z etyki społecznej. Wszechnica Jagiellońska nie zapomniała o swoim profesorze; 22 czerwca 1983 roku Jan Paweł II otrzymał tytuł doktora honoris causa krakowskiej Akademii.
Na niedzielną Mszę Św. zaszliśmy do Bazyliki Mariackiej, gdzie w latach 1952-57 Karol Wojtyła był kaznodzieją i spowiednikiem. Jako Papież nawiedził ją trzykrotnie.
Zajrzeliśmy – tradycyjnie już – pod Papieskie okno przy Franciszkańskiej 3 (obejrzeliśmy wystawę poświęconą Papieżowi na dziedzińcu pałacu) oraz do kościoła OO. Franciszkanów, gdzie ks. Karol, a potem biskup krakowski miał swoją” ławkę. Od czasów studenckich bardzo często przychodził tu się modlić i siadywał zawsze w tej samej ławce. Chadzał zapewne do Rynku urokliwą Bracką, którą i my dziś wędrowaliśmy.
Krakowskie ścieżki Jana Pawła II są liczne i wciąż żywe. Chodzić Jego śladami – to lepiej poznawać tego niezwykłego i wielkiego Człowieka.

X DIECEZJALNE FORUM SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II

GALERIA ZDJĘĆ

Jubileuszowe, X spotkanie Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej odbyło się w dn. 23 września br.w Centrum Formacyjno – Rekolekcyjnym ARKA” w Gródku nad Dunajcem. Patronat nad Forum sprawuje Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiktor Skworc, Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej.
Rodzina tarnowska liczy 77 szkół. W październiku br. kolejna, 78. szkoła przyjmie imię Jana Pawła II. Forum Szkół ma na celu wymianę doświadczeń i prezentację dorobku poszczególnych szkół w pracy z Patronem. Hasło tego roku brzmi: Wstańcie, nie lękajcie się. Chodźmy ”.
Mszę św. na rozpoczęcie Forum odprawił Ks. Biskup Wiktor Skworc. W swojej homilii mówił o potrzebie wytężonej pracy wychowawczej przede wszystkim nad kształtowaniem sumień młodych ludzi. Człowiek sumienia – to ważny temat w nauczaniu naszego Papieża i wielkie zadanie dla rodziców i wychowawców. Następnie odbył się wykład W trosce i ucznia. Wychowanie ku wartościom” – p. Teresy Król, zastępcy redaktora naczelnego miesięcznika Wychowawca”.
Swój dorobek w pracy z Patronem zaprezentowały: Centrum Edukacji Szkolnej w Tyliczu i Zespół Szkół Publicznych w Jastrzębi.
Ksiądz Biskup zaprosił całą tarnowską Rodzinę Szkół na Jasną Górę w dn. 6 października br., na Ogólnopolską Pielgrzymkę. Udzielił również swojego pasterskiego błogosławieństwa wszystkim uczniom i nauczycielom na rozpoczęty niedawno nowy rok szkolny.

KONKURS LITERACKI – „A PRZECIEŻ NIE CAŁY UMIERAM…”

GALERIA ZDJĘĆ

Te słowa, pochodzące z jednego z wierszy z „Tryptyku rzymskiego”, były mottem III Gminnego Konkursu Recytatorskiego poświęconego poezji Jana Pawła II. Konkurs organizowany jest w maju, dla uczczenia rocznicy urodzin naszego Patrona. W tym roku uczestnicy recytowali wiersze Papieża, czyli powstałe w czasie pontyfikatu Jana Pawła II. Zebrane w tomiku „Tryptyk rzymski”, są świadectwem niezwykłych przeżyć duchowych Papieża, związanych z odkrywaniem i kontemplacją fresków Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej – i odwiecznych tajemnic naszej wiary.
W konkursie tradycyjnie wzięli udział uczniowie trzech gimnazjów z gminy Drwinia. Zwyciężczynią została Małgorzata Wilk z gimnazjum w Grobli, która recytowała wiersz „Zdumienie”. II miejsce zajęła Paulina Lany z gimnazjum w Drwini (również wiersz „Zdumienie”), a III – nasza koleżanka z kl. 1a, Klaudia Oleksińska. Klaudia pięknie zaprezentowała wiersz „ Tresbit et unum adoravit”.
Wyróżnienia otrzymali: Gabriela Le Van z naszego gimnazjum (kl. 2a) za wiersz „Wspomnienie – Apokalipsis” oraz Marcin Porębski z Grobli (wiersz „Sąd”). Zarówno laureaci, jak również pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, nagrody i upominki.
Honorowym patronem konkursu jest Pani dyrektor Władysława Nowak, która wspiera zarówno ideę konkursu, jak też swoją obecnością – jego uczestników. Wiersze Jana Pawła II na pewno nie są łatwe, ale raz odkryte – przyciągają jak niezwykły magnes. Cieszy nas, że mamy stałe grono miłośników poezji Papieża, którzy spotykają się raz w roku na naszym konkursie.
Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym i składamy szczególne podziękowania nauczycielom opiekunom. Za życzliwe zainteresowanie konkursem, poświęcony czas i trud włożony w przygotowanie uczniów.
18 maja 2010

Na 90. rocznicę urodzin Jana Pawła II kl. I „a” Gimnazjum – pod kierunkiem swej wychowawczyni p. Elżbiety Romańczuk – przygotowała Patronowi szczególny prezent w postaci montażu słowno – muzycznego. Slajdom przypominającym biografię Karola Wojtyły – głównie Jego dzieciństwo i młodość, lata wadowickie i krakowskie – towarzyszyły fragmenty homilii i wspomnień Papieża, archiwalne nagrania z pielgrzymek do Ojczyzny, Jego wiersze oraz piosenki z Nim związane. W drugiej części montażu, w „Kalendarium drogi”, przypomniano ważne daty i etapy życia kapłańskiego Karola Wojtyły, od momentu święceń kapłańskich do pamiętnego konklawe w 1978 roku. Tradycyjnie też przed pomnikiem Patrona zapalono lampki.

 

2 kwietnia 2010

Piątą rocznicę śmierci naszego Patrona uczniowie szkoły podstawowej uczcili uroczystym apelem zorganizowanym przed pomnikiem Jana Pawła II, gdzie honorową wartę zaciągnęli harcerze. Grupa dzieci pod kierunkiem p. Lidii Jodłowskiej – Rzucidło słowami wierszy i piosenek oddała hołd zmarłemu przed pięciu laty Papieżowi. Punktem kulminacyjnym było wspólne odśpiewanie „Barki”.
Na koniec tego wyjątkowego spotkania przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego oraz przedstawiciele Rady Rodziców złożyli kwiaty na płycie przed pomnikiem Jana Pawła II. Uczniowie z poszczególnych klas zapalili znicze jako dowód swej żywej pamięci o wielkim Patronie.

 

Maj 2010

Od trzech lat rocznicy obchodów urodzin naszego Patrona towarzyszy – dzięki inicjatywie p. Elżbiety Romańczuk – Szkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II. W tym roku przebiegał on pod hasłem „Wikary, ks. Karol, Wujek, biskup, arcybiskup krakowski” i obejmował lata 1946 – 78. Wzięło w nim udział 18 uczniów, którzy musieli zmierzyć się z pisemnym arkuszem zadań zawierającym pytania dotyczące ważnych wydarzeń z życia Papieża, ale też Jego przyjaciół i współpracowników. I miejsce zajęła Regina Michałek z kl. 3 b, II – Paulina Gawłowicz z kl. 2 b, III – Michał Panek i Mateusz Pałac z kl. 2 a. Wyróżnienia otrzymali ponadto: Kamil Styczeń, Dorota Kosacka, Gabrysia Le Van i Albert Janusz. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbyło się podczas apelu poświęconego rocznicy urodzin Jana Pawła II.

 

URODZINY NASZEGO PATRONA

GALERIA ZDJĘĆ

Tradycyjnie w maju uczciliśmy pamięć Jana Pawła II, obchodząc rocznicę Jego urodzin. Karol Wojtyła przyszedł na świat 18 maja 1920 roku, w tym roku obchodzimy więc 90. rocznicę.
To doskonała okazja do przypomnienia sylwetki wielkiego Papieża i naszego Patrona. Klasa 1a przygotowała uroczysty apel. W formie montażu słowno – muzycznego przedstawiono życie Karola Wojtyły, głównie Jego dzieciństwo i młodość, lata wadowickie i krakowskie. Montaż wzbogaciły fragmenty homilii i wspomnień Papieża, archiwalne nagrania z pielgrzymek do Ojczyzny, Jego wierszy oraz piosenki z Nim związane. W drugiej części montażu, w „Kalendarium drogi”, przypomniano ważne daty i etapy życia kapłańskiego Karola Wojtyły, od momentu święceń kapłańskich do pamiętnego konklawe w 1978 roku.
Montażowi towarzyszyła prezentacja multimedialna: zdjęcia Papieża z różnych okresów Jego życia i miejsc z Nim związanych (od Wadowic – po Rzym).
Tradycyjnie też zaświeciliśmy lampki przed pomnikiem naszego Patrona.

KONKURS WIEDZY – „WIKARY, KS. KAROL…”

GALERIA ZDJĘĆ

III Szkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II w tym roku odbywał się pod hasłem „Wikary, ks. Karol, Wujek, biskup, arcybiskup krakowski”. Obejmował lata 1946 – 78, a więc od momentu otrzymania święceń kapłańskich do wyboru na papieża. Konkurs Papieski odbywa się tradycyjnie w maju i należy do obchodów rocznicy urodzin naszego Patrona. Uczestnicy rozwiązują pisemny arkusz zadań, który zawiera pytania dotyczące ważnych wydarzeń z życia Papieża, ale też Jego przyjaciół i współpracowników, różne ilustracje, zdjęcia ważnych miejsc itp. W tym roku w konkursie wzięło udział 18 uczniów z różnych klas. I miejsce zajęła Regina Michałek z kl. 3b, II – Paulina Gawłowicz z kl. 2b, a III – Michał Panek i Mateusz Pałac z kl. 2a. Wyróżnienia otrzymali ponadto: Kamil Styczeń, Dorota Kosacka, Gabrysia Le Van i Albert Janusz. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbyło się podczas apelu poświęconego rocznicy urodzin Jana Pawła II.

 

DZIEŃ PAPIESKI – ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

16 października (piątek) Tego dnia obchodziliśmy uroczyście 31. rocznicę powołania Karola Wojtyły na stolicę Piotrową a zarazem pierwszą rocznicę nadania naszym szkołom imienia Jana PawłaII. Obchody Dnia Papieskiego rozpoczęliśmy od uroczystej mszy św. w intencji rychłej beatyfikacji naszego Patrona. Nabożeństwo odprawił ks. Prałat Józef Piech, zaś ks. Wiesław Rachwał przypomniał najważniejsze fakty z życia Karola Wojtyły oraz wydarzenia historyczne, które ukształtowały Jego osobowość i wpłynęły na wybór drogi życiowej ściśle związanej z Chrystusem i Matką Jego – Maryją. Po mszy św. Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski oraz harcerze złożyli kwiaty i zapalili znicze przed pomnikiem Jana Pawła II. Następnie uczniowie tak szkoły podstawowej, jak i gimnazjum zaprezentowali programy artystyczne poświęcone Patronowi. Zostały one przygotowane pod kierunkiem pań Doroty Czarneckiej (szkoła podstawowa) i Elżbiety Romańczuk (gimnazjum). Dziewczęta należące do Szkolnego Koła Caritas włączyły się do ogólnopolskiej akcji zbierania pieniędzy na fundusz stypendialny Fundacji Episkopatu Polski „Dzieło nowego tysiąclecia”.
IX OGÓLOPOLSKA PIELGRZYMKA RODZINY SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II NA JASNĄ GÓRĘ 8 października 2009 r. (czwartek) Poczty sztandarowe, uczniowie, nauczyciele oraz rodzice reprezentowali nasze szkoły w IX Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. Tegorocznemu spotkaniu przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce J.E. Ks. Abp Józef Kowalczyk. Ksiądz Arcybiskup w homilii skierowanej do ponad 20 tysięcy osób przybyłych z całej Polski do stóp Jasnogórskiej Pani przypomniał m.in. słowa Jana Pawła II wypowiedziane na Westerplatte: „Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali”. Nuncjusz apostolski poprosił również uczniów, by – wzorem swego patrona – okazywali nauczycielom wdzięczność i szacunek, aby swoją postawą kreowali pozytywny wizerunek polskiej szkoły. Podczas mszy pielgrzymi modlili się o beatyfikację Jana Pawła II oraz o wychowanie kolejnych pokoleń Polaków w duchu odpowiedzialności za ojczyznę. Prosili także o opiekę w rozpoczętym we wrześniu nowym roku szkolnym. Po modlitwie „Anioł Pański” nastąpiło odczytanie „Aktu zawierzenia Matce Bożej” oraz listu do Ojca św. Benedykta XVI. Wyjazd na Jasną Górę zorganizował ks. Proboszcz Józef Piech. Dziękujemy!

89 ROCZNICA URODZIN JANA PAWŁA II Szkoła Podstawowa postanowiła uczcić urodziny Wielkiego Papieża, organizując Szkolny Turniej Wiedzy o Patronie. Wzięły w nim udział reprezentacje wszystkich klas, które musiały wykazać się nie tylko znajomością faktów z życia Jana Pawła II, ale także sprawnością fizyczną. Zadania i konkurencje sportowe przygotowały Panie Dorota Czarnecka oraz Lidia Jodłowska – Rzucidło. Pomysł wspaniały! W Gimnazjum natomiast odbył się II Szkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II pod hasłem „Lolek w Wadowicach. Dzieciństwo i młodość Karola”. Wzięło w nim udział 20 uczniów z wszystkich klas gimnazjum. Uczestnicy konkursowych zmagań musieli wykazać się dogłębną wiedzą dotyczącą fragmentu biografii Karola Wojtyły – od Jego narodzin do otrzymania świadectwa dojrzałości. Wyniki konkursu: I msc. Michał Panek (kl. I „a”) II msc. Magdalena Migas (kl. III „a”) III msc. Małgorzata Aksamit (kl. III „a”) oraz Magdalena Piekarz (kl. II „b”). Wyróżnienia otrzymali: Kinga Styczeń (kl. II „b”), Joanna Gawłowicz (kl. III „a”), Kamil Kolanowski (kl. III „b”), Małgorzata Machaj (kl. III „a”) oraz Gabriela Le Van (kl. I „a”). Organizatorem konkursu była p. Elżbieta Romańczuk. „Miejsce moje jest w Tobie…” to hasło II Gminnego Konkursu Recytatorskiego zorganizowanego przez Panią Elżbietę Romańczuk. Dwanaścioro uczestników z trzech gimnazjów recytowało wiersze biskupa Karola Wojtyły z lat 1958 – 1978. Konkurs wzbogaciła prezentacja zdjęć oraz wspomnienia Pani Dyrektor Władysławy Nowak z uroczystości nadania imienia Jana Pawła II naszym szkołom. Wyniki konkursu: I msc Justyna Nowak (kl. III „a” Gimnazjum w Mikluszowicach) II msc. Małgorzata Wilk (Gimnazjum w Grobli) III msc. Małgorzata Madej (Gimnazjum w Drwini). Przyznano również 3 wyróżnienia: Joannie Rataj (Mikluszowice), Joannie Tomali (Grobla) i Monice Kubas (Drwinia). Pozostali reprezentanci naszego gimnazjum to: Małgorzata Aksamit, Michał Panek i Gabriela Le Van. W dniu urodzin naszego Patrona zapłonęły znicze pod Jego pomnikiem jako dowód pamięci młodego pokolenia o Wielkim Polaku i skromnym człowieku.

 

III DIECEZJALNA PIELGRZYMKA GIMNAZJALISTÓW DO SANKTUARIUM W SZCZEPANOWIE

7 maja 2009 r. Poczet sztandarowy gimnazjum reprezentował społeczność uczniowską naszej szkoły w Szczepanowie podczas III Diecezjalnej Pielgrzymki Gimnazjalistów, którzy w tym roku przyjęli sakrament bierzmowania i należą do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Pielgrzymka zbiegła się z tygodniowym odpustem w Sanktuarium św.Stanisława. Uroczystościom przewodniczył ks. bp Wiesław Lechowicz (który – przypomnijmy – brał również udział w ceremonii nadania imienia naszym szkołom). W słowie skierowanym do młodzieży Ksiądz Biskup zwracał uwagę na konieczność walki ze złem, a bezkompromisowość oraz obronę podstawowych wartości uznał za nadrzędny obowiązek młodego chrześcijanina XXI w. Na koniec życzył gimnazjalistom trafnych życiowych wyborów oraz autentycznej radości wypływającej z życia zgodnego z zasadami Dekalogu. W Szczepanowie reprezentowali nas: Krzysztof Data, Joanna Rataj i Karolina Sumara oraz Panie Elżbieta Romańczuk i Kinga C. Majcher. CZWARTA ROCZNICA ŚMIERCI NASZEGO PATRONA GALERIA ZDJĘĆ 2 kwietnia 2009 r. Z okazji czwartej rocznicy śmierci naszego Patrona tak w Szkole Podstawowej, jak i w Gimnazjum odbyły się uroczyste apele. Przygotowały je Pani Dorota Czarnecka (z uczniami klas szóstych), Pani Bożena Piekarczyk (z klasą II „b”) oraz Pani Elżbieta Romańczuk z Kołem Teatralnym. Tego dnia mogliśmy więc obejrzeć program artystyczny oraz prezentację multimedialną przypominającą najważniejsze momenty z życia Jana Pawła II, film zrealizowany przez Telewizję Watykan w 2005 r. pt. ,,Papież, który tworzył historię” oraz posłuchać pięknej, choć trudnej poezji Jana Pawła II. Ciekawe były też refleksje rodziców, dziadków oraz uczniów zebrane i zaprezentowane przez gimnazjalistów z kl. II „b”. Na pamiątkę każdy uczeń Gimnazjum otrzymał perełkę z najważniejszymi myślami wielkiego Papieża. Po akademii przewodniczący klas zapalili znicze przed pomnikiem Patrona. Wieczorem uczestniczyliśmy we mszy św. w Kościele Parafialnym p/w św. Jana Chrzciciela. Tu program artystyczny o Papieżu zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej pod kierunkiem Pani Lidii Jodłowskiej – Rzucidło. Zwieńczeniem tego dnia był różaniec oraz Apel Jasnogórski odśpiewany przed pomnikiem Jana Pawła II przez wszystkich wiernych obecnych na mszy św. VII DIECEZJALNE FORUM SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II 24 marca 2009 r. W Gródku nad Dunajcem odbyło się VII Diecezjalne Forum Szkół im. Jana Pawła II. Naszą szkołę reprezentowała na nim Pani Dyrektor Władysława Nowak. Po mszy św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Wiktora Skworca uczestnicy Forum wysłuchali wykładu ks. dr. Piotra Łabudy „Wpływ nauki Jana Pawła II na jakość życia Polaków”. Ważnym punktem spotkania była prezentacja multimedialna „Nie zamykaj oczu – podaj dłoń” – przygotowana przez Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Męcinie.

POMAGAMY!

Grudzień 2008

W wyniku zbiórki pieniężnej, ogłoszonej i zorganizowanej przez Szkolne Koło Caritas udało się zebrać 463 zł. Zostaną one przelane na konto Stowarzyszenia Pomocy Chorym z Zespołem Turnera. A konkretnie na leczenie ucznia III klasy Szkoły Podstawowej nr 4 w Gminnym Zespole Szkół im. Papieża Jana Pawła II w Piszu.
Przypomnijmy, Sebastian Ustaszewski cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę objawiającą się niedoborem hormonu wzrostu. Chłopiec dwukrotnie był poddawany przeszczepowi szpiku kostnego a w 2004 r. zakwalifikowano go do podawania hormonu wzrostu, dzięki któremu mógłby urosnąć przynajmniej 30 cm. Jednakże, aby leczenie odniosło pozytywny skutek, musi być ciągłe. Jego koszt jest bardzo wysoki i wynosi 1200 zł tygodniowo. Niestety, nie jest ono refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a finansowanie go wyłącznie z budżetu rodziny jest wręcz niemożliwe. W tej chwili Sebastian ma już 105 cm wzrostu i istnieje szansa, że urośnie jeszcze kilkanaście.
To pierwsza nasza akcja charytatywna, od kiedy zostaliśmy włączeni do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Wierzymy, że nie ostatnia.

 

X-LECIE POWSTANIA OGÓLNOPOLSKIEJ RODZINY SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II

20 listopada br. obchodziliśmy dziesiątą rocznicę powstania Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Z tej okazji p. Marta Panek przygotowała prezentację multimedialną. Jej celem było przybliżenie genezy oraz działalności tej niezwykłej wspólnoty nauczycieli, uczniów i rodziców, których łączy potrzeba propagowania wartości płynących z nauczania Ojca Świętego. Wszystkich wprawiła w zdumienie mapa z lokalizacją szkół noszących imię Jana Pawła II. Jeśli wierzyć statystykom, jest ich ponad 1800.
Podczas tego spotkania uczniowie zostali także zapoznani z Planem działania Rodziny Szkół Diecezji Tarnowskiej na rok szkolny 2008/2009. Na koniec odczytano apel dyrektora szkoły w Piszu o finansowe wsparcie leczenia ucznia tej placówki – Sebastiana Ustaszewskiego. Pani Lidia Jodłowska – Rzucidło zadeklarowała udział Szkolnego Koła Caritas w przeprowadzeniu zbiórki pieniężnej. Chcemy pomóc urosnąć Sebastianowi. Liczymy na odzew. Wspólnie możemy więcej!

NADANIE IMIENIA JANA PAWŁA II SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W MIKLUSZOWICACH

GALERIA ZDJĘĆ

16 października 2008 r. (czwartek)
Wreszcie nadszedł tak długo oczekiwany przez nas dzień. Rozpoczęliśmy go mszą świętą odprawioną przez Jego Ekscelencję biskupa Wiesława Lechowicza. Następnie – w strugach deszczu – udaliśmy się pod pomnik, gdzie nastąpiło jego odsłonięcie i poświęcenie.
Dalsza część uroczystości odbyła się już na sali gimnastycznej. Tu Pani Dyrektor Władysława Nowak powitała gości, wśród których znaleźli się m.in.: przedstawiciele duchowieństwa z biskupem Lechowiczem i dziekanem Zdzisławem Sadką na czele; Pan prof. Czesław Dźwigaj, Pani wicekurator Agata Szuta, starosta bocheński Pan Jacek Pająk, wizytator Pan Mirosław Koralewski oraz doradca metodyczny Pani Alicja Świątek; Pan Tadeusz Lis – były wójt Gminy Drwinia a zarazem inicjator budowy nowej szkoły w Mikluszowicach, pracownicy Urzędu Gminy w Drwini z wicewójtem Panem Stanisławem Odrobiną, radni i sołtysi; dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice.
Ważnym momentem uroczystości było przekazanie poświęconych podczas mszy sztandarów oraz ślubowanie przewodniczących poszczególnych klas, którzy w imieniu całej społeczności uczniowskiej przyrzekli strzec honoru i godności naszej szkoły.
Następnie odbył się program artystyczny przygotowany przez Panią Elżbietę Romańczuk oraz Pana Radosława Brydniaka. Młodzież przedstawiła w nim biografię naszego Patrona: dzieciństwo w Wadowicach, lata szkolne, czasy okupacji, dojrzewanie do kapłaństwa, wreszcie wybór na stolicę Piotrową… A wszystko wzbogacone pokazem slajdów oraz pięknymi piosenkami w wykonaniu chóru szkolnego.
Na zakończenie Pani Dyrektor podziękowała wszystkim zebranym za udział w uroczystości i zaprosiła do obejrzenia szkoły; w szczególności zaś kącików poświęconych patronowi oraz historii naszej placówki. Goście mogli ponadto wpisać się do księgi pamiątkowej. Każdy otrzymał wydany specjalnie z tej okazji pamiątkowy folder.
Na koniec chcemy skierować szczególne słowa uznania pod adresem rodziców. Bez Państwa pomocy, wsparcia i zaangażowania ta uroczystość z pewnością nie miałaby takiego wymiaru i charakteru. Dziękujemy!

222 lata temu, w 1786 roku, w Mikluszowicach, znajdujących się wówczas pod zaborem austriackim, została założona szkoła państwowa. Początkowo lekcje odbywały się w niewielkim pomieszczeniu. Jednak z roku na rok uczniów przybywało, władze zaborcze stanęły więc przed koniecznością budowy szkoły z prawdziwego zdarzenia. Powstała ona w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła w roku 1846. W ciągu 150 lat zdobyło tu wykształcenie wielu mieszkańców Mikluszowic i okolicznych wsi. Od 1996 r. nauka odbywa się w nowym, pięknym budynku.

Szkoła z taką tradycją i takim dorobkiem powinna mieć patrona.
Obecny rok szkolny (2007/2008) upływa pod znakiem przygotowań do uroczystego nadania imienia szkole podstawowej oraz gimnazjum.

W tym miejscu postanowiliśmy dokumentować wydarzenia związane z zaplanowanym przez nas przedsięwzięciem. W ten sposób powstanie Internetowa Kronika Szkoły rejestrująca na gorąco najważniejsze fakty, opinie i komentarze. Dzięki temu każdy może być świadkiem powstawania kolejnego rozdziału historii szkoły w Mikluszowicach. A może także twórcą tej historii? Zachęcamy do współpracy.

 

Styczeń – marzec 2007

Już dłużej nie chcemy być bezimienni. Musimy wybrać patrona. Kto będzie najlepszym wzorem dla naszych uczniów? Bohater ogólnonarodowy, czy może lokalny? Patriota, społecznik? Trwają rozmowy i dyskusje. Wciąż przewija się jedno nazwisko. Ale nie wolno się gorączkować. Trzeba jeszcze zapytać o zdanie rodziców i uczniów. Rozpisujemy ankietę. Wyniki przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. 99 % ankietowanych uznało, że najlepszym patronem naszej szkoły będzie Jan Paweł II. Czegóż chcieć więcej?!

 

Listopad 2007

16 listopada br. Dyrektor Zespołu Szkół, Pani Władysława Nowak, wystąpiła z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Gminy – Pana Andrzeja Pięty – o nadanie imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Mikluszowicach. Czekamy na decyzję, ale nie próżnujemy. Powołujemy zespół zadaniowy, który opracuje harmonogram czynności związanych z nadaniem imienia naszym szkołom. Powstają projekty sztandarów. Są ciekawe. Do pomocy włączają się jak zwykle niezawodni rodzice. Postanawiają zorganizować zabawę, z której dochód zostanie przeznaczony na wykonanie sztandarów. Fundusze będą. Co z wykonawcą? Komu powierzyć tak odpowiedzialne zadanie? Nie zastanawiamy się długo. W Gawłówku mamy wspaniałą artystkę Panią Joannę Żyłowską, matkę naszej byłej uczennicy. Chętnie podejmuje się tego zadania. Ba, obiecuje dużą zniżkę. Gorąco dziękujemy!

 

20 grudnia 2007

Jest decyzja Rady Gminy. Pozytywna! Przed nami wiele pracy. Chcielibyśmy, aby uroczystość odbyła się 16 października 2008 roku, w 30. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Czy zdążymy? To tylko i aż dziesięć miesięcy.

 

Styczeń 2008

Gromadzimy materiały o naszym patronie. Chcemy go lepiej poznać. Pomaga w tym biblioteka szkolna. To stąd – od p. Doroty Czarneckiej – wyszła inicjatywa codziennego czytania książek biograficznych o papieżu Polaku. Dla uczniów klas I – III zostały wybrane książka J. Krzyżanek „Jan Paweł II, czyli jak Karolek został papieżem”, oraz „O tym, jak Jan Paweł II kilkadziesiąt razy okrążył kulę ziemską”, zaś dla klas IV – VI nieco poważniejsza pozycja autorstwa J. Majewskiej pt. „Opowiem ci o Janie Pawle II”. Pomysł chwycił. Uczniowie słuchają. Nawet ci najbardziej niesforni! Wkrótce odbędzie się konkurs.
Dla Rodziców, starszego rodzeństwa i całych rodzin także mamy prpozycję.Chcemy, aby wszyscy, którzy w jakiś sposób zetknęli się z Janem Pawłem II i Jego nauką podzielili się z nami swoimi przeżyciami. W ten sposób powstanie księga wspomnień „Moje spotkanie z Ojcem Świętym”.Uważamy, że trzeba ocalić od zapomnienia atmosferę tamtych niezwykłych dni: chwile wzruszeń, żarliwej modlitwy, może wyrzeczeń …Dla dzieci, wnuków, następnych pokoleń … Pamiętajmy, nie wszystkim było dane zetknąć się z naszym wielkim rodakiem. Czy będzie odzew? Czy ktoś zechce sięgnąć po pióro i utrwalić to, co powoli zaciera się w pamięci? Pani Elżbieta Romańczuk, która wysunęła tę propozycję, nie traci nadziei. Czeka na prace do 20.06.br. My też.

Luty 2008

22 lutego (piątek).

Otrzymaliśmy niezwykłą przesyłkę od Pani Małgorzaty Skowrońskiej, zastępcy Dyrektora Pionu Projektów Specjalnych Wydawnictwa Agora. Była to odpowiedź na pisemną prośbę wicedyrektor Zespołu Szkół, Pani Marty Panek skierowana do hurtowni i wydawnictw o przesłanie książek poświęconych Janowi Pawłowi II. Pani Skowrońska przekazała naszej bibliotece: książkę i audiobooka „Świadectwo” kardynała Stanisława Dziwisza, film „Karol, człowiek, który został papieżem” a także książki Arturo Mariego „Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście do mnie” i „Do zobaczenia w raju”. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Teraz wierzymy, że właśnie dzięki takim ludziom, bezinteresownym i życzliwym, uda nam się zrealizować nasze przedsięwzięcie.
Gościmy niezwykłego człowieka i artystę Pana Profesora Czesława Dźwigaja,autora blisko 50 pomników Jana Pawła II. To rzeźbiarz na skalę światową, ale człowiek o wielkiej kulturze osobistej, szalenie skromny i otwarty. Bez wahania przyjął propozycję zaprojektowania i wykonania pomnika naszego patrona. Przyjechał wieczorem. Szybki rzut oka na plac, gdzie ma stanąć pomnik, parę pomiarów i już rodzi się pomysł, a nawet dwa. Musimy wybrać między popiersiem ustawionym na granitowym cokole a pomnikiem papieża na ogromnym, prawie trzymetrowym odłamie skalnym. Wahamy się. Kusi ten drugi pomysł. Bardziej oryginalny, symboliczny, dający do myślenia. Tylko czy będzie nas stać na jego realizację? Nieśmiało pytamy o koszty. Pan Profesor uspokaja. Obiecuje pomoc i wsparcie. Oprowadzamy naszego gościa po szkole. Prosimy o sugestie w sprawie kącików poświęconych patronowi. Pomysły podobają nam się. Skrzydła wyrastają u ramion. Chcemy działać!Panie Profesorze, serdecznie dziękujemy! Grono naszych sojuszników wciąż powiększa się. Od zawsze znajduje się w nim Ksiądz Proboszcz Józef Piech. Wspiera nas także w tym naszym najnowszym przedsięwzięciu. Gorąco dziękujemy za dotychczasową pomoc, liczymy na dalszą owocną współpracę.

Marzec 2008

Chcemy, aby w okresie poprzedzającym wielki dla nas dzień – 16 października 2008 r. – było głośno o papieżu Polaku. Aby się Go wspominało. Aby sięgano do Jego biografii i autobiografii. Aby przywoływano w pamięci Jego postać, twarz rozpromienioną ciepłym, serdecznym uśmiechem i tę wykrzywioną grymasem bólu…Wreszcie aby czytano Jego poezję; trudną refleksyjną, głęboką. Mają temu służyć konkursy: Szkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II -adresowany do gimnazjalistów – Gminny Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II”, kierowany do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz Gminny Konkurs Recytatorski”Zabierz mnie, Mistrzu, do Efrem…”

Koordynatorami konkursu wiedzy są: ks. Wiesław Rachwał– który ponadto przekazał bibliotece szkolnej książki podane w wykazie lektur konkursowych (gorąco dziękujemy!) – p. Elżbieta Romańczuk, p. Renata Rzymek. Nad przebiegiem Konkursu Plastycznego będzie czuwać jego pomysłodawczyni p. Angelika Seweryn. Do udziału w konkursie recytatorskim zaprasza organizatorka p. Elżbieta Romańczuk.

 

13 marca (czwartek)

Pani Dyrektor Władysława Nowak, ksiądz Proboszcz Józef Piech oraz Pan Krzysztof Nowak udają się do Zalasu koło Krzeszowic. Znajduje się tam Kopalnia Porfiru i Diabazu. Trzeba wybrać odpowiedni kamień na pomnik naszego patrona. Pan Stanisław Kłosowski (kierownik kamieniołomu) oferuje swą pomoc. Wyjaśnia, że produkowane tu kruszywa pochodzą ze skał wulkanicznych, charakteryzują się dużą twardością i odpornością na warunki atmosferyczne oraz są ekologicznie czyste. To coś, czego nam potrzeba! Pełni optymizmu objeżdżamy z naszym przewodnikiem kamieniołom, który robi ogromne wrażenie. Krajobraz iście księżycowy. Kilka godzin wcześniej odbyły się tu odstrzały. Pilnie rozglądamy się wokół. Szukamy czegoś naprawdę wielkiego. Naszą uwagę zwróciły trzy duże głazy, ale niestety, to wciąż nie to, czego potrzebujemy. Bardzo życzliwy nam Pan Kłosowski obiecuje odkładać dla nas po kolejnych odstrzałach szczególnie duże okazy. Tak więc czeka nas jeszcze jedna wizyta w gościnnym Zalasie. Tym razem poprosimy Pana Profesora Dźwigaja, autora projektu pomnika, aby udał się razem z nami i wybrał tę najodpowiedniejszą skałę, na której stanie nasz Patron.

 

15 marca (wtorek)

Pani Dyrektor Władysława Nowak zwróciła się z apelem do rodziców i krewnych naszych uczniów, a także do wszystkich, którzy kochają Jana Pawła II, o finansowe wsparcie planowanych przedsięwzięć. Są one ambitne. Między innymi ufundowanie sztandarów, tablic pamiątkowych oraz pomnika Jana Pawła II. Wymieniamy tylko te najważniejsze i najkosztowniejsze. Choć wiadomo, że na przygotowanie tak wielkiej uroczystości składa się szereg mniejszych, ale nie mniej istotnych działań. Z niepokojem czekamy na odzew. Czy apel spotka się ze zrozumieniem i przychylnym przyjęciem? Pozostaje nam wierzyć, że skoro do tej pory zawsze mogliśmy liczyć na pomoc ze strony naszych sojuszników, nie zawiedziemy się i tym razem.

Rodzi się kolejny pomysł uczczenia naszego Patrona. Chcielibyśmy wydać książeczkę z wierszami dedykowanymi Janowi Pawłowi II. Ich autorami mieliby być uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Publikacja „Strofy do nieba” zostałaby wzbogacona rysunkami nagrodzonymi w konkursie plastycznym. Może zbliżające się Święta Wielkanocne będą odpowiednim czasem na odrobinę refleksji oraz próbę wyrażenia miłości do Ojca Św. w – mamy nadzieję – pięknych strofach wierszy. Bardzo na to liczy p. Marta Panek, inicjatorka przedsięwzięcia.

 

18 marca (wtorek)

Za nami pierwszy konkurs. Uczniowie klas I – III zostali poddani przez p. Dorotę Czarnecką konkursowemu sprawdzianowi wiedzy o Janie Pawle II. Przez kilka tygodni poznawali biograficzne epizody z życia Ojca Świętego. Odpowiednie do ich poziomu książki czytali im starsi koledzy oraz nauczyciele. Poziom konkursowych zmagań był bardzo wysoki. Okazało się, iż młodsi uczniowie mają doskonałą pamięć i śpiewająco odpowiedzieli na większość pytań. Zwyciężyli – o dziwo! – najmłodsi, czyli pierwszoklasiści. II miejsce przypadło w udziale klasie III a trzecie – klasie II. Gratulujemy!

 

2 kwietnia (środa)

Dziś mijają trzy lata od dnia, w którym cały świat obiegły te słowa: „O godzinie 21.37 nasz Ojciec Święty powrócił do domu Ojca”. Wypowiedział je – nie kryjąc łez – arcybiskup Leonardo Sandri do 60 tysięcy wiernych zgromadzonych na modlitwie na Placu św. Piotra. Dla nas to szczególna rocznica. Towarzyszy jej świadomość, że w tym roku po raz pierwszy mamy uczcić nie tylko ukochanego papieża, ale i patrona. Jak to zrobić? Jak wyrazić swą miłość, pamięć, troskę o to, aby papieskie nauki nie poszły na marne? Pytania, obawy i praca, praca, praca… Tak, rzeczywiście zrobiliśmy wiele. Szkoła przybrała odświętny wygląd. W każdej klasie i na korytarzach gazetki poświęcone zmarłemu papieżowi. Czujemy się tak, jakby był wśród nas. Gdzie nie spojrzeć, widzimy Jego twarz. Uczniowie także stanęli na wysokości zadania, pamiętając o galowych strojach. W obu szkołach odbyły się uroczyste akademie. Najpierw klasy młodsze przedstawiły program przygotowany pod kierunkiem p. Renaty Kociołek. Były fragmenty biografii, nagrania papieskich przemówień, piękne wiersze oraz wspólne śpiewanie piosenek. Tę szczególnie ukochaną przez Ojca Świętego – „Barkę” – zaśpiewaliśmy, trzymając się za dłonie. Braterski uścisk ma dodać sił w realizowaniu na co dzień przesłania adresowanego do młodych: „Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali”. Równie piękny program przygotowali członkowie Koła teatralnego z Gimnazjum pod czujnym okiem p. Elżbiety Romańczuk. Wyjątkowo staranna scenografia z pojawiającymi się na jej tle slajdami tworzyła nastrój sprzyjający refleksji i zadumie. W blasku zniczy poezja nabierała szczególnej mocy a ważniejsze momenty z życia Papieża – Polaka stawały przed oczami jak żywe. Także tu na zakończenie została odśpiewana „Barka” a potem… Potem zapłonęło papieskie serce. Po raz ostatni. Za rok w tym miejscu będzie stał pomnik Jana Pawła II.

 

10 kwietnia (czwartek)

To był dzień pełen artystycznych wrażeń, wzruszeń, ale także emocji. W naszym Gimnazjum odbył się Gminny konkurs recytatorski pamięci Ojca Świętego „Zabierz mnie, Mistrzu, do Efrem…” Zorganizowała go p. Elżbieta Romańczuk przy współpracy z kierownik Biblioteki Publicznej im. J. Ptaśnika w Mikluszowicach – p. Zofią Biesiadą. Uczniowie trzech gimnazjów: z Grobli, Drwini i Mikluszowic zaprezentowali swe umiejętności recytatorskie. A muszą być one nie lada, jeśli chce się sprostać wielkiej, ale bardzo trudnej poezji Jana Pawła II. Najlepszymi z najlepszych okazali się: Małgorzata Wilk z Gimnazjum w Grobli, Rafał Mej z Mikluszowic oraz Joanna Tomala również z Grobli. Ponadto jury przyznało cztery równorzędne wyróżnienia dla: Natalii Boruty i Agnieszki Zegiel z Gimnazjum w Drwini oraz dla naszych uczennic: Joanny Rataj i Justyny Nowak. Piękne książki dla zwycięzców i wyróżnionych ufundowała organizatorka. Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.
W drugiej części spotkania nasi gimnazjaliści przedstawili montaż wierszy Jana Pawła II. Nastrojowy podkład muzyczny, piękna, symboliczna dekoracja z Ojcem Św. wstępującym po schodach do Domu Ojca … wszystko to sprawiło, że wielka poezja przemówiła. Tak widownia, jak i członkowie komisji słuchali jej z przejęciem i w dużym skupieniu. Organizatorkom serdecznie gratulujemy zapału i dziękujemy!

 

11 kwietnia (piątek)

Dzisiaj z inicjatywy Pani Elżbiety Romańczuk gościliśmy w naszym Gimnazjum uczniów klas IV – VI z Dziewina, którzy pod opieką swych pań przybyli obejrzeć wystawę książek poświęconych Ojcu Świętemu. Są to w większości prywatne zbiory organizatorki oraz ks. W. Rachwała. Uczniowie z zaprzyjaźnionej szkoły mogli ponadto wysłuchać recytacji wierszy Jana Pawła II w wykonaniu naszych gimnazjalistów (nagrodzonych i wyróżnionych we wczorajszym konkursie). Pani Romańczuk podzieliła się też wspomnieniami z pielgrzymkowych spotkań z Ojcem Świętym oraz pokazała pamiątki z tych pielgrzymek (chorągiewki, bilety, proporczyki, itp.). Mamy nadzieję, że nasi goście są zadowoleni z wizyty w szkole, która wkrótce powita ich jako swych uczniów.

 

16 maja (piątek)

Za nami Szkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II. Wzięło w nim udział 31 gimnazjalistów, którzy musieli popisać się znajomością podstawowych faktów z życia i twórczości papieża. Konkurs miał formę testu opracowanego na podstawie książek Jana Pawła II: „Wstańcie, chodźmy”, „Dar i tajemnica” oraz dwóch filmów: „Karol. Człowiek, który został papieżem” i „Karol. Papież, który pozostał człowiekiem”. Test nie był łatwy. Opracowali go koordynatorzy konkursu: ks. Wiesław Rachwał, p. Elżbieta Romańczuk oraz p. Renata Rzymek.

 

19 maja (poniedziałek)

Znane są już wyniki Szkolnego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II. Komisja konkursowa poprawiła testy i wyłoniła zwycięzców. Oto oni: I miejsce Magdalena Migas, II miejsce Patrycja Przyborowska, III miejsce Małgorzata Machaj. Ponadto jury przyznało 5 wyróżnień dla następujących uczennic: Justyny Nowak, Joanny Gawłowicz, Kamili Niewolskiej, Joanny Rataj oraz Anny Kicki. Laureaci i wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe. Gratulujemy!
4 czerwca (środa)

Pani Dyrektor Władysława Nowak oraz ksiądz Proboszcz Józef Piech udali się do Jego Ekscelencji Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca z prośbą o akceptację imienia Jana Pawła II dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Mikluszowicach. Nasi wysłannicy zostali bardzo życzliwie przyjęci i wysłuchani. W czasie spotkania ustalono, że uroczystość nadania imienia odbędzie się – tak jak planowaliśmy – 16 października (w czwartek) o godz. 11. Będzie w niej uczestniczył ksiądz biskup Wiesław Lechowicz.
9 czerwca otrzymaliśmy oficjalne pismo od Jego Ekscelencji Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca, w którym m.in. zaprasza nas do udziału w Diecezjalnej Rodzinie Szkół im. Jana Pawła II. Jej asystentem kościelnym jest ks. mgr Paweł Stabach, który już został powiadomiony o tym, iż nasza szkoła za zgodą i z błogosławieństwem Biskupa Tarnowskiego nabyła prawo do tego imienia. Tak więc przed nami nowe zadania. Jakie? Zacytujmy fragment Dekretu wydanego w Tarnowie 4 sierpnia 2006 r.: „Reprezentanci Szkół należący do Diecezjalnej Rodziny wypracują we własnym zakresie strukturę i harmonogram spotkań oraz wspólne cele Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. W realizacji tego zadania zwrócą uwagę przede wszystkim na opracowanie programów wychowawczych służących przybliżeniu kolejnym pokoleniom dzieci i młodzieży życia i myśli Jana Pawła Wielkiego.”

 

17 czerwca (wtorek)

Uczniowie gimnazjum i szóstoklasiści szkoły podstawowej udali się na wycieczkę Szlakiem Jana Pawła II. Najpierw odwiedzili Niegowić – pierwszą parafię przyszłego papieża. Podziwiali tam kościół parafialny wybudowany z inicjatywy młodego Wikarego a w nim m.in. konfesjonał, w którym spowiadał ks. Karol Wojtyła oraz wierną kopię watykańskiego grobu Jana Pawła II. Natomiast na placu kościelnym uczniowie mogli zobaczyć jedyny na świecie pomnik przedstawiający naszego Papieża jako skromnego, wiejskiego wikarego. Następnie trasa wycieczki wiodła przez Lanckoronę i Kalwarię Zebrzydowską do Wadowic. Tu uczniowie zwiedzili Papieską Bazylikę oraz dom rodzinny Jana Pawła II.
Jak wiadomo polski papież kochał góry; nasi koledzy też postanowili się z nimi zmierzyć.
Na początek zdobyli najwyższy szczyt Beskidu Małego – Laskowiec, w pobliżu którego znajduje się Sanktuarium Górskie na Groniu Jana Pawła II.
To była piękna wycieczka, która przyczyniła się do lepszego poznania miejsc związanych z osobą naszego Patrona. Jej organizatorką była p. Dorota Nosal.

 

19 czerwca (czwartek)

Po upływie trzech miesięcy od pierwszej wizyty Pani Dyrektor Władysława Nowak, ksiądz Proboszcz Józef Piech oraz Pan Krzysztof Nowak ponownie odwiedzili Kopalnię Porfiru i Diabazu w Zalasie. Tym razem udali się tam w towarzystwie Pana Profesora Czesława Dźwigaja – autora i wykonawcy naszego pomnika. Ta wizyta okazała się bardziej owocna. Udało się wybrać odpowiedni głaz na cokół. Wkrótce zostanie on przetransportowany do Mikluszowic i ustawiony na placu przed szkołą.

Lipiec 2008

Mimo wakacji przygotowania do uroczystości nadania imienia naszym szkołom w pełnym toku. W miejscu, gdzie stanie pomnik, prowadzone są roboty ziemne, wytyczane ścieżki. Praca nad wyszywaniem sztandarów zbliża się ku końcowi; Pani Dyrektor Władysława Nowak zakupiła już także drzewce.
21 lipca (poniedziałek)

Z Zalasu został przywieziony głaz. Wiele godzin trwało jego ustawianie – przy pomocy dźwigu – a potem zabetonowywanie. Wkrótce na tym nietypowym postumencie stanie 110 – centymetrowy odlew przedstawiający postać Jana Pawła II.

Sierpień 2008

Część placu wokół cokołu pomnika została już wyłożona kostką brukową. Przygotowano także miejsce na maszt.
29 sierpnia (piątek)
Na ten moment czekaliśmy z niecierpliwością. Pan Profesor Czesław Dźwigaj osobiście przywiózł odlew postaci naszego patrona. Z niemałym trudem ustawiono go na cokole. Tylko na chwilę. Aby sprawdzić, czy wszystko pasuje. Wrażenie niesamowite! To nie jest jednak dobry moment na kontemplowanie dzieła sztuki, odczytywanie jego symboliki. Na to przyjdzie czas po uroczystym odsłonięciu pomnika.

 

Wrzesień 2008

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Powoli zaczynamy odliczać dni dzielące nas od uroczystości, do której przygotowujemy się praktycznie od listopada 2007 r. Mamy już tekst hymnu szkoły autorstwa Pani Elżbiety Romańczuk. Pan Radosław Brydniak komponuje muzykę. Sztandary także gotowe. Jesteśmy pełni uznania dla talentu, artystycznego kunsztu oraz rzadko spotykanej cierpliwości Pani Joanny Żyłowskiej.

 

23 września (wtorek)

W godzinach popołudniowych odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej, podczas którego omówiono szczegóły przebiegu uroczystości oraz wyznaczono odpowiedzialnych za poszczególne etapy przygotowań. Tego samego dnia ks. Prałat Józef Piech uczestniczył w VI Spotkaniu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej. Miejscem tych spotkań jest „Arka”, czyli Centrum Formacyjno – Rekolekcyjne Diecezji Tarnowskiej w Gródku nad Dunajcem. Ksiądz Prałat otrzymał od organizatorów Plan działań Rodziny szkół im. Jana Pawła II, opracowany przez Diecezjalną Społeczną Radę na lata 2008 – 2009.Trzeba przyznać, że program jest bogaty i ciekawy. Na pewno włączymy się w jego realizację. Przed nami pierwsze zadanie – przygotowanie materiałów do Albumu rodziny szkół imienia Jana Pawła II.

Szkoła i jej otoczenie pięknieją w oczach. Spory teren wokół cokołu przyszłego pomnika Patrona obsadzono drzewkami i krzewami ozdobnymi. Niemała w tym zasługa grupy gimnazjalistów, którzy pod czujnym okiem Pana Krzysztofa Jodłowskiego wywozili ziemię, wyrównywali teren i sadzili rośliny. Trzeba przyznać, że chłopcy uwijali się aż miło. Chociaż nieco siąpiło, nie tracili humorów i zapału do pracy. Za pomoc dziękujemy tak gimnazjalistom, jak i Panom: Krzysztofowi Jodłowskiemu, Marianowi Sumarze Stanisławowi Dacie, Krystianowi Absylowi oraz Romanowi Gołębiowskiemu. Słowa podziękowania kierujemy także pod adresem Pana Krzysztofa Tomali za przywóz roślin oraz Państwa Małgorzaty i Marcina Lemiowskich za dostarczenie kory.

 

Październik 2008

2 października (czwartek)

Uczniowie Gimnazjum zwiedzili wystawę „Ojciec Święty Jan Paweł II w twórczości Czesława Dźwigaja”. Artysta zorganizował ją Pałacu Sztuki TPSP w Krakowie dla uczczenia XXX rocznicy wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Honorowy patronat nad wystawą objęli m.in. Jego Eminencja kardynał Stanisław Dziwisz oraz prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski. Ekspozycję będzie można zwiedzać w dniach 11.09. – 12.10. 2008 r.

Tak szkoła podstawowa, jak i gimnazjum mają już kąciki poświęcone Patronowi. Znalazło się tu także miejsce na liczne puchary zdobyte przez naszych wychowanków w zawodach i turniejach sportowych; wyeksponowano albumy poświęcone Papieżowi, zawieszono gabloty i umieszczono w nich sztandary. Obok gablot zawisł ceremoniał szkoły, opracowany przez Panie Agnieszkę Skoczek oraz Renatę Rzymek. Urządzaniem kącików zajmowali się: Pani Dyrektor Władysława Nowak, ks. Wiesław Rachwał oraz p. Angelika Świerblewska.

Nauczyciele i wychowawcy wciąż pracują nad upiększeniem szkoły. W klasach i na korytarzach powstają piękne gazetki upamiętniające m.in. podróże apostolskie Jana Pawła II czy spotkania dzieci z Papieżem. Pani Lidia Jodłowska Rzucidło zaprojektowała Galeryjkę Jana Pawła II, w której umieszczono antyramy z pięknymi widokami gór – tak ukochanymi przez Jana Pawła II; wszystkie zostały opatrzone złotymi myślami naszego Patrona.
Dla gości, którzy zapewne zechcą zwiedzić naszą szkołę, Pani Łucja Piątkowska przygotowała gazetkę prezentującą zarys jej dziejów. Ponadto – wspólnie z Panią Angeliką Świerblewską – opracowała pamiątkowy folder.

Z inicjatywy Pani Marty Panek został wydany tomik „Strofy do nieba. Jan Paweł II w twórczości poetyckiej i plastycznej uczniów Zespołu Szkół w Mikluszowicach”. Znalazło się w nim 26 utworów wybranych spośród 46, jakie wpłynęły na konkurs ogłoszony w kwietniu 2007 r. Poetyckie miniatury przeplatają się w nim z plastycznymi wyobrażeniami Ojca Świętego. Mamy tu konkursowe prace przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów. Techniki różnorodne. Obok pracochłonnych witraży i barwnych kolaży proste szkice. Wszystkie dowodzą jednak wielkiej wrażliwości i artystycznego talentu ich twórców. Przypomnijmy, konkurs plastyczny zorganizowała Pani Angelika Świerblewska.

Skip to content