(12) 28 17 123

ZHP

 77 Drużyna Harcerska „Zdobywcy”

powstała 24 marca 2006 roku z inicjatywy p. Lidii Jodłowskiej- Rzucidło. Początkowo skupiała uczniów ze szkoły podstawowej później dołączyli także uczniowie z gimnazjum. Dzisiaj drużyna to uczniowie ze szkoły podstawowej, gimnazjum i szkól średnich. Drużyna posiada własną harcówkę, dzięki uprzejmości ks. proboszcza Józefa Piecha, który udostępnił nam salę na tzw. Wikarówce. Drużyna działa przy Zespole Szkół w Mikluszowicach a jej drużynową jest dh. Lidia Jodłowska-Rzucidło.

 

Obrzędowość 77 DH zdobywcy

1.Obrzędowość drużyny ściśle wiąże się z jej nazwą, której znaczenie tłumaczy i wyjaśnia poniższa gawęda:

GAWĘDA O DRUŻYNIE

Każdy z nas przyszedł na świat w jakimś celu, ma swoje powołanie, jakieś zadania do zrealizowania. Jesteśmy tu po to, by coś osiągnąć, coś zdobyć. Różnie z tym bywa. Raz przychodzi nam łatwiej, a czasem los kładzie nam kłody pod nogi.
Takie jest nasze życie, takie jest życie harcerza. Ale przecież nikt nie mówił, że będzie łatwo i dobrze, wszak „Per aspera ad astra”- „Przez trudy do gwiazd”. Tylko wysiłkiem i zapałem zdobywa się to co najcenniejsze. My chcemy być zdobywcami. Chcemy zdobywać szczyty pięknych polskich gór, ale też, a może przede wszystkim, kierować się w swoim życiu najcenniejszymi wartościami: patriotyzmem, miłością do Boga i bliźniego, uczciwością, szacunkiem do przyrody, radością życia, ofiarnością. To nasze gwiazdy, to nasze szczyty, na które chcemy się wspiąć.
Szczyt góry symbolizować ma- tak samo jak nasza harcerska lilijka- kierunek wędrówki ku temu, co najwyżej. Harcerz stara się być silnym człowiekiem, mądrym, idącym za tym co dobre, potrafiącym przeciwstawiać się złu. W swoim postępowaniu kieruje się miłością i mądrością , zdobywa wciąż nowe wartości, umiejętności i sprawności. Harcerz nie spoczywa na laurach, ale wciąż pnie się do góry. Nieskończenie wiele, czyli biblijne 77 razy, zdobywa szczyty harcerskich ideałów streszczonych w Prawie Harcerskim. Nasza próbna drużyna harcerska (w przyszłości 77 DH „Zdobywcy”) chce te szczyty osiągnąć.

2. Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki

Każdy harcerz w naszej drużynie posiada własnoręcznie wykonaną chorągiewkę, na której widnieje jego imię. Gdy rozpoczyna się zbiórka umieszcza ją na szczycie góry (specjalnie wykonanej i ustawionej w harcówce). Następnie wykonujemy piosenkę „Jak dobrze nam zdobywać góry” (hymn naszej drużyny). Wetknięcie chorągiewki nawiązuje do tradycji umieszczania flagi na nowo zdobytym szczycie przez alpinistów. Wbijamy chorągiewkę tak jak zdobywcy, gdy zdobędą szczyt – upragniony cel wspinaczki, pokonując swe słabości i przeciwności losu.

3. Barwy drużyny szary i biały.

Takie kolory ma nasza chusta, która stanowi wizerunek góry, przypomina nasz cel, by ciągle wznosić się w wzwyż. Symbolika chusty oddaje słowa Jana Pawła II „Góry prowokują, żeby wznosić się wyżej”. Słowa te są naszym mottem.

Skip to content