(12) 28 17 123

Orlik

 

Boisko Orlik otwarte jest w godzinach od 16.00 – 22.00.

W godzinach od 8.00-16.00 (poniedziałek – piątek ) odbywają się zajęcia opiekuńcze dla uczniów szkoły.
W związku z powyższym oraz z wytycznymi GIS, MZ,MEN osoby postronne nie mogą przebywać na terenie szkoły.

Osoba wynajmująca boisko Orlik zobowiązana jest do dostarczenia do sekretariatu lub przesłania skanu lub zdjęcia podpisanego wniosku dotyczącego rezerwacji Orlika na adres pspmikluszowice@poczta.fm

Do pobrania:
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH„MOJE BOISKO – ORLIK 2012”

Rezerwacja Boiska Orlik w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Procedura bezpieczeństwa regulująca funkcjonowanieboiska ORLIK przy zachowaniu reżimu sanitarnego w okresiepandemii, zagrożenia chorobą COVID-19

Uchwała Rady Gminy w Drwini

Kontakt:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mikluszowicach
tel. 12 2817 123

Skip to content