(12) 28 17 123

Historia szkoły

Rys historyczny szkoły w Mikluszowicach

Szkoła w Mikluszowicach jest jedną z najstarszych szkół w Małopolsce. Pierwsza wzmianka o szkole w Mikluszowicach pochodzi z 1596 r. Niewielka szkółka powstała istniała wówczas przy kościele. Natomiast szkoła państwowa w Mikluszowicach została założona w 1786 r. przez zaborcę austriackiego przy współudziale proboszcza parafii w Mikluszowicach. Początkowo, zgodnie z zaleceniami władz austriackich, zajęcia odbywały się w języku niemieckim w niewielkim pomieszczeniu. Z czasem germanizacja w zaborze austriackim uległa osłabieniu, aż wreszcie z niej całkowicie zrezygnowano. Szkole każdego roku przybywało uczniów, dlatego w 1846 r. wybudowano nowoczesny, jak na owe czasy, budynek szkolny w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła, z funduszy zaborcy. W budynku tym zajęcia odbywały się niemal do końca XX w.

Szkoła Podstawowa w Mikluszowicach od 1996 r. funkcjonuje w nowym, obszernym budynku, którego architektura zbliżona jest do zamku w Niepołomicach (projekt taki został nakreślony celowo, ponieważ po zachodniej stronie Puszczy Niepołomickiej stoi zamek, a po wschodniej budynek szkolny). Uroczyste otwarcie nowego budynku szkolnego nastąpiło 11 listopada 1996 r. Łączna powierzchnia nowoczesnego budynku szkolnego wynosi 3511m2.

Wraz ze zmianami oświatowymi w szkolnictwie, w 1999 r. w Mikluszowicach powstało gimnazjum. Oprócz niego swoją siedzibę ma tutaj również przedszkole. We wrześniu 2006 r. nastąpiło połączenie obu placówek, powstał Zespół Szkół w Mikluszowicachw skład którego wchodziła szkoła podstawowa i gimnazjum. W 2012 r. placówkę przekształcono w Zespół Szkolno-Przedszkolny, obejmujący: przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum.

Od 16 października 2008 r. gimnazjum i szkoła podstawowa noszą imię Jana Pawła II. Szkoły posiadają własny ceremoniał, hymn („Gniazdo”) i sztandary. Na pamiątkę nadania imienia przed szkołą odsłonięto pomnik Jana Pawła II (autorstwa prof. Czesława Dźwigaja.)

1 września 2011 r. w budynku szkoły swoją działalność rozpoczęła Szkoła Muzyczna I stopnia w Mikluszowicach.

Rok 2013 przyniósł placówce kolejne zmiany, czyniąc ją na wskroś nowoczesną. Szkoła wzbogaciła się o kompleks boisk „Orlik” oraz miasteczko ruchu drogowego.

Skip to content