(12) 28 17 123

UCZĘ SIĘ W DOMU – KL. V

UWAGA!
Od środy (18.03.2020) zmieniamy system pracy zdalnej z uczniem. Każda klasa ma swój folder na Dysku Google, na którym nauczyciele będą zamieszczać informacje oraz materiały dla uczniów. Poniżej znajdziecie link do folderu swojej klasy.
Proszę śledzić codziennie zmiany i systematycznie pracować w domu. 🙂
Powodzenia! 🙂
Link do folderu kl. 5:
https://drive.google.com/drive/folders/1oU87tiRk8H-7UrSf6U0yJx1JsagdjRIJ

Piątek, 20.03.2020

Geografia
Temat: Warszawa – krajobraz wielkiego miasta
Przeczytaj lekcję z podręcznika str.93-97
Zeszyt ćwiczeń str. 45 – 46 zadania 1,3,4

Czwartek, 19.03.2020

Biologia 
Temat: Protisty – charakterystyka, czynności życiowe.
Przeczytaj lekcję z podręcznika str.80-84
Skorzystaj również z epodrecznika Protisty.
1. Jakie organizmy tworzą królestwo protistów?(podział na trzy grupy)
2. Wskaż środowisko życia protistów i określ ich tryb zycia.
3. Przedstaw czynności życiowe protistów.
4. Narysuj i opisz budowę eugleny zielonej.

Środa, 18.03.2020

Matematyka
Zacznij od sprawdzenia swoich wiadomości z ostatniej lekcji i wykonaj zad. z podręcznika str. 148 Czy umiesz? Sprawdź?
Pod rozwiązanym zadaniem zapisz w zeszycie przedmiotowym: ! Suma miar kątów wewnętrznych trójkąta jest równa 1800.
Następnie w zeszycie ćwiczeń cz.2 wykonaj ćwiczenia: 1,2 str. 4, zad. 4 str.5 oraz zad. 6a str. 6.
Dla chętnych
: zad. 6b str. 6-zeszyć ćwiczeń cz.2 oraz  podręcznik zad. 11 str.147 .

Język polski
W środę i czwartek (18 i 19 marca ) czytamy lekturę „W pustyni i w puszczy” lub inną książkę.Pamiętamy, że czytamy dla mądrości i przyjemności.
Zapewne wszyscy oglądamy film „W pustyni i w puszczy” na TVP Kultura. W środę część 3.

Historia
Na wsipnecie znajduje się test.
Kto nie ma konta, musi je założyć. Kod klasy: TYEK-5A-HIS

Wtorek, 17.03.2020

WF
Proszę skopiować zamieszczony poniżej link, następnie przeczytać instrukcję i zaczynamy WF – miłej zabawy!!!
https://wordwall.net/pl/resource/908341/wf-%C4%87wiczenia-klasa-5-i-6

Matematyka
Proszę obejrzeć filmiki na youtube : https://www.youtube.com/watch?v=bKYDFqFG8dk oraz https://www.youtube.com/watch?v=-sqKSWZ9fBY

Język angielski
Przypominam o codziennej pracy z instalingiem!
Zadania do wykonania:

https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/past-simple-affirmative-negative-interrogative => do podanej formy czasownika TO BE dopisujemy odmianę przeczącą i pytającą np: I was/ I wasn’t/ Was I? Na koniec klikamy check.
https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/past-simple-yes-no-questions => Do podanego pytania wybieramy z menu rozwijanego opcję krótkiej odpowiedzi. Na koniec CHECK.
https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/past-affirmative-negative-questions-write => Uzupełniamy zd. twierdzące, pytające i przeczące według przykładu. Używamy form WAS/WERE. Na koniec CHECK.
http://www.english-room.com/grammar/isamarewaswere_1.htm => Uzupełniamy luki formami czasownika TO BE: AM/IS/ARE/WAS/WERE. Jak widać, trzeba zwracać uwagę czy zdanie jest w czasie teraźniejszym czy przeszłym. Na koniec klikamy CHECK.
http://kinooze.com/seven-natural-wonders-of-the-world/ => czytamy tekst

Język polski
Pisownia wyrazów z ó i u, str. 178 (niebieski podręcznik).
Wykonujemy wszystkie zadania dotyczące tego tematu.
Zadanie 1 do 10 (str. 178 do 181).
Poprzednia lekcja – pisownia wyrazów z rz i ż dotyczyła zadań od 1 do 8
(str. 174 do 177).
Czytamy lekturę !
Powodzenia

Matematyka
Zaczynamy V dział: TRÓJKĄTY
Zapisujemy w zeszycie: Temat: Trójkąt różnoboczny.
Przeczytaj: Sowa uczy – podręcznik str. 145 oraz przykład 1. Zapisz w zeszycie pod tematem:
! Suma długości dwóch boków każdego trójkąta jest większa od długości trzeciego boku. ( Nie z każdych trzech odcinków można zbudować trójkąt).
Przeczytaj przykład 2 – podręcznik str. 146- Konstrukcje trójkąta różnobocznego i wzorując się na tym przykładzie wykonaj zad.3 str.147- będzie potrzebny cyrkiel!
Kolejne zadania do wykonania: zad 4 i 5 str. 147. Powodzenia!

Poniedziałek, 16.03.2020

Historia
Temat: Powtórzenie wiadomości.
Ćw. 1-3 str. 152 podręcznik
Odpowiedzi należy zapisać w zeszycie.

Język polski
Pisownia wyrazów z rz i ż, str. 174 (niebieski podręcznik).
Wykonaj zadania z podręcznika i z zeszytu ćwiczeń.
Czytaj lekturę!
Powodzenia

Piątek 13.03.2020

Plastyka
Proszę wykonać pracę na szkolny konkurs plastyczny, obowiązkowy, poświęcony Janowi Pawłowi II (regulamin konkursu znajduje się na dole stron  szkoły).

Matematyka
Podręcznik, zad. 1, 2, 4, 5, 6 str.142

Informatyka
Temat: Dźwięki w plikach i internecie
1. Przeczytaj i przepisz do zeszytu fragment znajdujący się w podręczniku na s. 73 (w niebieskiej ramce) dotyczący prawa autorskiego.
2. Oglądnij na Youtube film pt. „321 Internet – własność intelektualna„.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=tS5VHty4Y3A
Teraz już wiecie, że z internetu można korzystać, ale należy przestrzegać prawa autorskiego. Często o tym zapominamy odrabiając zadania, czy słuchając muzyki.
3. Teraz znajdź na Youtube swoją ulubioną piosenkę i sprawdź, ile wyświetleń miała. Tytuł i liczbę wyświetleń zapisz w zeszycie.
4. Wyszukaj w internecie, w jakim formacie zapisywane są pliki dźwiękowe i zapisz je w zeszycie zgodnie ze wzorem:
Pliki dźwiękowe: mp4, itd.
Na dzisiaj koniec pracy z internetem. Korzystaj z niego z głową!

Język polski
Str. 159, zad. 2, str. 160, zad. 6,8,9. Wszystkie ćwiczenia wykonaj pisemnie.
Powodzenia.

Geografia
Temat: Wyżyna Lubelska – zagłębie rolnicze  (podręcznik str 88 – 92)
do zeszytu:
– Zapamiętaj str 92
– Polecenia str 92
Zeszyt ćwiczeń str 43 – 44 zadania 1, 2, 3, 4, 5

Technika 
Dokończyć kartki świąteczne.

Czwartek, 12.03.2020

matematyka
zadania z podręcznika: zad. 7, 8 str. 140 oraz zad. 11, 14 str. 141.

język angielski
– Cały czas pracujemy na InstaLingu, będę sprawdzał czy każdy zrobił dwie sesje dziennie;
– Uzupełniamy stronę 44 w zeszycie ćwiczeń;
– Wykonujemy ćwiczenia na stronach:
https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/past-simple-forms => wybieramy formę czasownika WAS/WERE i na końcu klikamy CHECK
https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/past-simple-forms-2 => taka sama zasada
https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/past-simple-write-1 => tym razem sami wpisujemy odpowiednią formę WAS/WERE i klikamy CHECK
https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/past-simple-write-2 => przepisujemy zdania zmieniając czasownik w formę WAS/WERE, na końcu CHECK uwaga – przepisujemy dokładnie, uważając na kropki, przecinki, duże litery
https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/past-simple-negative-forms => wybieramy formę WAS NOT/ WERE NOT i formy skrócone WASN’T / WEREN’T i na końcu CHECK

Konkurs plastyczno – techniczny – klasy I – VII
Kartka świąteczna lub ozdoba Wielkanocna – dowolną techniką.

Gminny Konkurs Plastyczny Jan Paweł II

Konkurs historyczny dotyczący Rotmistrza Witolda Pileckiego  obowiązkowy dla uczniów kl. IV-VIII – pracę w dowolnej kategorii należy przynieść do szkoły zaraz po rozpoczęciu zajęć w szkole.
Proszę dokładnie przeczytać regulamin i dostarczyć kompletne prace (z oświadczeniem) nauczycielowi historii.
Regulamin z oświadczeniem:
Konkurs Pilecki 1 Konkurs Pilecki 2

Skip to content