(12) 28 17 123

Informacje – przedszkole

ROK SZKOLNY 2022/2023

HARMONOGRAM DYŻURU PSYCHOLOGA Z PPP W BOCHNI W PRZEDSZKOLU

HARMONOGRAM DYŻURU PSYCHOLOGA

ZEBRANIE Z RODZICAMI – 5.09.2022 r.

ZEBRANIE W PRZEDSZKOLU 5.09.2022

Od 1 września 2022 r. przedszkole funkcjonuje  od godziny 7.30 do godziny 16.30. W czwartek (1.09) nie będzie uroczystego rozpoczęcia, prosimy aby dzieci przyszły ubrane w wygodny strój. Dziecko należy przyprowadzić do godziny 8.00. Należy zabrać podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka miękkie obuwie oraz ubranie na zmianę zapakowane w worek. Prosimy aby dzieci nie przynosiły do przedszkola  żadnych przedmiotów ani zabawek.

Rodzice przyprowadzają dziecko do przedszkola do szatni, gdzie  na dziecko będzie oczekiwać pracownik przedszkola,  który odprowadzi dziecko do sali zajęć pod opiekę nauczyciela. Odbiór dziecka należy zgłosić domofonem znajdującym się w szatni.  Po zgłoszeniu odbioru dziecka pracownik przyprowadza dziecko do szatni i oddaję dziecko pod opiekę rodzica.

Posiłki w przedszkolu będą wydawane w następujących godzinach: 8.30 – śniadanie, 12.00 – obiad, 14.30 – podwieczorek.

Listy dzieci z poszczególnych grup są wywieszone na drzwiach wejściowych do przedszkola.

Z radością oczekujemy na przybycie dzieci.

Dyrekcja, nauczyciele oraz pracownicy przedszkola.

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE DLA DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA OD 1 WRZEŚNIA 2022 R.

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE W PRZEDSZKOLU

ROK SZKOLNY 2021/2022

WNIOSKI DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY DO PRZEDSZKOLA W MIKLUSZOWICACH  2021/2022

Szanowni Państwo,

Przedszkole Samorządowe w Mikluszowicach pełni dyżur wakacyjny w sierpniu. Wnioski dotyczące zgłoszenia dziecka do przedszkola w Mikluszowicach na dyżur wakacyjny na miesiąc  sierpień 2022 należy  składać od 6 czerwca do 20 czerwca 2022 r. w sekretariacie szkoły w Mikluszowicach.

Z poważaniem

Angelika Świerblewska

Dyrektor ZSP w Mikluszowicach

wniosek do pobrania:

WNIOSEK – ZGŁOSZENIE DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY DO PRZEDSZKOLA

DYŻUR WAKACYJNY PRZEDSZKOLA

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikluszowicach informuje, że  Przedszkole Samorządowe w Mikluszowicach  pełni dyżur w miesiącu sierpniu.

Harmonogram dyżurowania przedszkoli w wakacje w Gminie Drwinia:

Przedszkole w Dziewinie  – lipiec

Przedszkole w Świniarach – lipiec

Przedszkole w Drwini – sierpień

Wnioski dotyczące zgłoszenia dziecka do przedszkola w Mikluszowicach na miesiąc sierpień będzie można składać od 6 czerwca do 20 czerwca 2022 r. w sekretariacie szkoły.

Z poważaniem

Angelika Świerblewska

Dyrektor ZSP w Mikluszowicach

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2022/2023 OD 1 MARCA 2022 r.

Rekrutacja do przedszkola zarządzenie Wójta Gminy Drwinia

INFORMACJA – REKRUTACJA PRZEDSZKOLE

WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W MIKLUSZOWICACH

OŚWIADCZENIA DO WNIOSKU O PRZYJĘCIE

OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA

W dniach od 28 marca do 1 kwietnia 2022 r. należy pisemnie potwierdzić poprzez złożenie OŚWIADCZENIA – potwierdzenia woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przyjęcia do przedszkola od 1 września 2022 r.

Potwierdzenia należy składać w wyżej wymienionym terminie w sekretariacie ZSP w Mikluszowicach.

Brak złożenia przez Państwa pisemnego potwierdzenia we wskazanym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją przyjęcia dziecka do przedszkola.

 

zapis-1024x439-1-16166

 

UPOWAŻNIENIE OSÓB DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W MIKLUSZOWICACH W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19

PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA w PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W MIKLUSZOWICACH W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content