(12) 28 17 123

Informacje – przedszkole

ROK SZKOLNY 2022/2023

DYŻUR WAKACYJNY  PRZEDSZKOLI – INFORMACJE

Szanowni Państwo,

Przedszkole Samorządowe w Mikluszowicach pełni dyżur wakacyjny w sierpniu. Deklaracje dotyczące zgłoszenia dziecka do przedszkola w Mikluszowicach na dyżur wakacyjny na miesiąc  sierpień 2023 wraz z upoważnieniem odbioru dziecka z przedszkola należy  składać od 15 czerwca do 23 czerwca 2023 r. w sekretariacie szkoły w Mikluszowicach.

INFORMACJA- DYŻUR PRZEDSZKOLA W WAKACJE

DEKLARACJA – DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLU

TERMINY DYŻURÓW W PRZEDSZKOLACH NA TERENIE GMINY DRWINIA

LIPIEC: przedszkole w Drwini oraz w Dziewinie

SIERPIEŃ: przedszkole w Mikluszowicach oraz w Świniarach

KONKURS PLASTYCZNY

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z gminy

DrwiniaREGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO GMINA DRWINIA

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2023/2024 – POTWIERDZENIE  WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA ZAKWALIFIKOWANEGO.

W dniach od 27 marca do 3 kwietnia 2023 r. należy pisemnie potwierdzić poprzez złożenie OŚWIADCZENIA – potwierdzenia woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przyjęcia do przedszkola od 1 września 2023 r. Potwierdzenia należy składać w wyżej wymienionym terminie w sekretariacie ZSP w Mikluszowicach.

Brak złożenia przez Państwa pisemnego potwierdzenia we wskazanym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją przyjęcia dziecka do przedszkola.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA2324

 

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2023/2024 OD 1 MARCA 2023 r.

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY DRWINIA ORAZ TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

INFORMACJA – REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA W MIKLUSZOWICACH 20232024

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA 20232024

OŚWIADCZENIA-DO-WNIOSKU-O-PRZYJĘCIE 20232024

HARMONOGRAM DYŻURU PSYCHOLOGA Z PPP W BOCHNI W PRZEDSZKOLU

HARMONOGRAM DYŻURU PSYCHOLOGA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2021/2022

WNIOSKI DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY DO PRZEDSZKOLA W MIKLUSZOWICACH  2021/2022

Szanowni Państwo,

Przedszkole Samorządowe w Mikluszowicach pełni dyżur wakacyjny w sierpniu. Wnioski dotyczące zgłoszenia dziecka do przedszkola w Mikluszowicach na dyżur wakacyjny na miesiąc  sierpień 2022 należy  składać od 6 czerwca do 20 czerwca 2022 r. w sekretariacie szkoły w Mikluszowicach.

Z poważaniem

Angelika Świerblewska

Dyrektor ZSP w Mikluszowicach

wniosek do pobrania:

WNIOSEK – ZGŁOSZENIE DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY DO PRZEDSZKOLA

DYŻUR WAKACYJNY PRZEDSZKOLA

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikluszowicach informuje, że  Przedszkole Samorządowe w Mikluszowicach  pełni dyżur w miesiącu sierpniu.

Harmonogram dyżurowania przedszkoli w wakacje w Gminie Drwinia:

Przedszkole w Dziewinie  – lipiec

Przedszkole w Świniarach – lipiec

Przedszkole w Drwini – sierpień

Wnioski dotyczące zgłoszenia dziecka do przedszkola w Mikluszowicach na miesiąc sierpień będzie można składać od 6 czerwca do 20 czerwca 2022 r. w sekretariacie szkoły.

Z poważaniem

Angelika Świerblewska

Dyrektor ZSP w Mikluszowicach

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2022/2023 OD 1 MARCA 2022 r.

Rekrutacja do przedszkola zarządzenie Wójta Gminy Drwinia

INFORMACJA – REKRUTACJA PRZEDSZKOLE

WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W MIKLUSZOWICACH

OŚWIADCZENIA DO WNIOSKU O PRZYJĘCIE

OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA

W dniach od 28 marca do 1 kwietnia 2022 r. należy pisemnie potwierdzić poprzez złożenie OŚWIADCZENIA – potwierdzenia woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przyjęcia do przedszkola od 1 września 2022 r.

Potwierdzenia należy składać w wyżej wymienionym terminie w sekretariacie ZSP w Mikluszowicach.

Brak złożenia przez Państwa pisemnego potwierdzenia we wskazanym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją przyjęcia dziecka do przedszkola.

 

zapis-1024x439-1-16166

 

UPOWAŻNIENIE OSÓB DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W MIKLUSZOWICACH W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19

PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA w PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W MIKLUSZOWICACH W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content