(12) 28 17 123

Koła zainteresowań i zdw

Oprócz zajęć obowiązkowych w ZSP w Mikluszowicach jest szereg zajęć dodatkowych, które odbywają się regularnie w każdym tygodniu nauki.
W szkole organizowane są:
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów kl. IV-VI sp – mgr M. Panek,
– zajęcia z języka polskiego dla uczniów kl. III gimnazjum przygotowujące do egzaminu – mgr  B. Piekarczyk,
– zajęcia z historii przygotowujące uczniów kl. III gimnazjum do egzaminu – mgr Ł. Piątkowska,
– harcerstwo – mgr L. Jodłowska-Rzucidło.

Ponadto prowadzone są zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Zdobywamy kompetencje kluczowe”:

 1. koło matematyczne w szkole podstawowej kl. IV-VI – mgr B. Korta,
 2. koło matematyczne w gimnazjum – kl. VII szkoły podstawowej i kl. II i III gimnazjum – mgr E. Mazurek,
 3. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl. IV-VI – mgr B. Korta,
 4. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w gimnazjum – kl. VII szkoły podstawowej i kl. II i III gimnazjum – mgr B. Korta,
 5. koła przyrodnicze pn. „Koło Młodych Odkrywców” w szkole podstawowej kl. IV-VI – mgr. M. Piwowarczyk,
 6. koło przyrodnicze „Ogród doświadczeń” w gimnazjum – kl. VII szkoły podstawowej i kl. II i III gimnazjum – mgr D. Mardyła,
 7. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody w szkole podstawowej kl. I-III – mgr R. Kociołek,
 8. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody „Pamiętajmy o ogrodach” w gimnazjum – kl. VII szkoły podstawowej i kl. II i III gimnazjum – mgr D. Mardyła,
 9. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze „Fizyka nie musi być trudna” – mgr A. Świerblewska,
 10. koło informatyczne w szkole podstawowej kl. IV-VI – mgr J. Aksamit,
 11. koło programowania w szkole podstawowej kl. IV-VI – mgr J. Aksamit,
 12. koło informatyczne „Mistrz HTML” w gimnazjum – kl. VII szkoły podstawowej i kl. II i III gimnazjum – mgr Ł. Piątkowska,
 13. zajęcia dla wszystkich z informatyki w szkole podstawowej – kl. I – mgr E. Sadulska,
 14. zajęcia dla wszystkich z informatyki w szkole podstawowej – kl. II – mgr R. Kociołek,
 15. zajęcia dla wszystkich z informatyki w szkole podstawowej – kl. III – mgr E. Zduleczna,
 16. zajęcia dla wszystkich z informatyki w szkole podstawowej – kl. IV – mgr J. Aksamit,
 17. zajęcia dla wszystkich z informatyki w szkole podstawowej – kl. V – mgr J. Aksamit,
 18. zajęcia dla wszystkich z informatyki w szkole podstawowej – kl. VII – mgr Ł. Piątkowska,
 19. zajęcia dla wszystkich z informatyki w gimnazjum – kl. II – mgr Ł. Piątkowska,
 20. zajęcia dla wszystkich z informatyki w gimnazjum – kl. III – mgr Ł. Piątkowska,
 21. zajęcia dla wszystkich z matematyki w szkole podstawowej – kl. I – mgr E. Sadulska,
 22. zajęcia dla wszystkich z matematyki w szkole podstawowej – kl. II – mgr R. Kociołek,
 23. zajęcia dla wszystkich z matematyki w szkole podstawowej – kl. III – mgr E. Zduleczna,
 24. zajęcia dla wszystkich z matematyki w szkole podstawowej – kl. IV – mgr B. Korta,
 25. zajęcia dla wszystkich z matematyki w szkole podstawowej – kl. V – mgr E. Mazurek,
 26. zajęcia dla wszystkich z matematyki w szkole podstawowej – kl. VI – mgr E. Mazurek,
 27. zajęcia dla wszystkich z matematyki w szkole podstawowej – kl. VII – mgr B. Korta,
 28. zajęcia dla wszystkich z matematyki w gimnazjum – kl. II – mgr E. Mazurek,
 29. zajęcia dla wszystkich z matematyki w gimnazjum – kl. III – mgr E. Mazurek,
 30. zajęcia dla wszystkich z przyrody w szkole podstawowej – kl. I – mgr E. Sadulska,
 31. zajęcia dla wszystkich z przyrody w szkole podstawowej – kl. II – mgr R. Kociołek,
 32. zajęcia dla wszystkich z przyrody w szkole podstawowej – kl. III – mgr E. Zduleczna,
 33. zajęcia dla wszystkich z przyrody w szkole podstawowej – kl. IV – mgr J. Aksamit,
 34. zajęcia dla wszystkich z przyrody w szkole podstawowej – kl. V – mgr. M. Piwowarczyk,
 35. zajęcia dla wszystkich z przyrody w szkole podstawowej – kl. VI – mgr J. Aksamit,
 36. zajęcia dla wszystkich z przyrody w gimnazjum – kl. II – mgr A. Świerblewska,
 37. zajęcia dla wszystkich z przyrody w gimnazjum – kl. III – mgr D. Mardyła.