(12) 28 17 123

UCZĘ SIĘ W DOMU – KL. VI

UWAGA!
Od środy (18.03.2020) zmieniamy system pracy zdalnej z uczniem. Każda klasa ma swój folder na Dysku Google, na którym nauczyciele będą zamieszczać informacje oraz materiały dla uczniów. Poniżej znajdziecie link do folderu swojej klasy.
Proszę śledzić codziennie zmiany i systematycznie pracować w domu. 🙂
Powodzenia! 🙂
Link do folderu kl. 6:
https://drive.google.com/drive/folders/15HNew02S5DflKFFiezsv90Jmr9MJbYny

Piątek, 20.03.2020

Język polski
Ćw. 9 str. 267 fioletowy podr.     zapis w zeszycie.
Ćw. 10 str. 267 fioletowy podręcznik
Opowiadanie z ćw. 10 napiszcie na komputerze. Niech będzie obszerne, z elementami opisu, dialogiem, dźwiękonaśladownictwem, frazeologizmami… Jednym słowem liczę
na  ciekawe, fascynujące opowiadanie sensacyjne. Prace prześlijcie w załączniku na mój adres lub zamieśćcie (również w załączniku) na Messengerze.

Czwartek, 19.03.2020

Język polski
Ćw. 5-8 str. 265 fioletowy podr.   zapis w zeszycie

Środa, 18.03.2020

Matematyka
Zaczynamy VI dział (krótki): Pola wielokątów.
Zapisz w zeszycie temat: Pole czworokąta i trójkąta.
Z podręcznika str. 172,173 przerysuj do zeszytu wielokąty, podpisz je, zapisz wzory pozwalające obliczyć ich pola oraz ich słowne objaśnienie (obok rysunku).
Następnie zapisz w zeszycie:
Jednostki pola:
1km2(czytaj: 1 kilometr kwadratowy) =1 000 000m2|
1ha (czytaj: hektar)=10 000m2
1a (czytaj: ar)=100m2
1ha=100a
1m2=100dm2
1m2=10 000cm2
1dm2=100cm2
1cm2= 100mm2
Zadanie: Naucz się zapisanych wzorów oraz zamiany jednostek pola.
Jeszcze tylko kliknij w poniższe linki.
https://epodreczniki.pl/a/pole-figury-jednostki-pola/DCUIIo7FO
https://www.youtube.com/watch?v=PJHloAdIbMQ

Język polski
TEMAT: Pisownia połączeń en, em, on, om.
Ćw. 1-4 str. 264 fioletowy podręcznik
Rozwiązania zapiszcie w zeszycie pod tematem.

Wtorek, 17.03.2020

Historia
Temat: Reformy stanisławowskie (zapisz w zeszycie)
Przeczytaj rozdział – podręcznik, s. 181-183.
Zapisz w zeszycie poniższe punkty:
1. Próby reform i odrodzenie kulturalne.
– Powstanie Komisji Edukacji Narodowej (pierwsze na świecie ministerstwo oświaty) – 1773 r.
– Odnowienie uniwersytetów w Krakowie i Wilnie.
– Utworzenie szkół podstawowych (przy parafiach) i średnich.
– Powołanie Towarzystwa Ksiąg Elementarnych (opracowywanie programów nauczania, wydawanie podręczników).
– Powołanie Rady Nieustającej (rząd na czele z królem).
2. Ożywienie w gospodarce.
– Ograniczenie pańszczyzny.
– Zakładanie prywatnych manufaktur.
– Powołanie Komisji Dobrego Porządku (rozbudowa sieci wodociągów i kanałów, budowa nowych placów i ulic, dbałość o czystość miast).
3. Warszawa stanisławowska.
– Mecenat króla (wsparcie przez króla artystów i literatów).
– Styl klasycystyczny.
– Założenie Teatru Narodowego (Wojciech Bogusławski).
– Łazienki Królewskie.
– Obiady czwartkowe.
Na koniec skorzystaj z epodrecznika, temat: Reformy państwa w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego – zapoznaj się z treścią i postaraj się wykonać ćwiczenia interaktywne. (Tylko do ćwiczenia 11., ponieważ dalsza część dotyczy kolejnej lekcji.)
Link do epodrecznika: https://epodreczniki.pl/a/reformy-panstwa-w-czasach-stanislawa-augusta-poniatowskiego/Di3e8Z6mH
Rusz wyobraźnię i przenieś się w czasie! 🙂

Matematyka
Drodzy uczniowie klasy 6, kończymy dział, a to oznacza powtórkę. Proszę zapiszcie w zeszycie temat: Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych – powtórzenie. ZDANIA z podręcznika ze str. 170-171 „ Sprawdź siebie”.

Język angielski
Powtórzcie wszystkie słówka z rozdziału 4 i wykonajcie ćwiczenia:
https://quizlet.com/pl/463166313/english-class-a2-unit-4-flash-cards/
https://quizlet.com/463166313/learn
https://quizlet.com/463166313/write
https://quizlet.com/463166313/test
https://quizlet.com/463166313/match
https://quizlet.com/463166313/gravity

Język polski
Wykonajcie test znajdujący się na wsipnecie.
Kto nie ma jeszcze konta, niech założy. Kod klasy: TYEK-6A-JPL
Proszę czytać lekturę

Biologia
Temat: Poznajemy płazy.

Proszę zapisać tematy w zeszycie przedmiotowym i wykonać polecenia, praca będzie sprawdzana i oceniana.
Przeczytaj lekcję z podręcznika str.94-97
Wykonaj notatkę w zeszycie wg poleceń:
1.  Budowa zewnętrzna żaby.
2. Wypisz cechy żaby, które ułatwiają życie w środowisku wodno-lądowym.

Poniedziałek, 16.03.2020

Język polski
Ćw. 4/136 fioletowy podr.    napisać w zeszycie wg wzoru ( tak, aby notatka była czytelna)
WZÓR:
– przydawki wyrażone przymiotnikiem znajdującym się przed rzeczownikiem: plastikowa torba….
– przydawki wyrażone zaimkiem:     itp.
Po wykonaniu ćwiczenia napiszcie wniosek.
WNIOSEK
SZYK (kolejność) PRZYDAWEK
PRZED RZECZOWNIKIEM znajdują się przydawki wyrażone:
– przymiotnikiem, który określa cechy indywidualne, jednostkowe,
np. cudowny dzień, zniszczona kurtka, małe dziecko;
– liczebnikiem, np. trzy piątki, dwoje dzieci, drugi rząd;
– zaimkiem, np. mój zeszyt, nasze sprawy, jakiś pan.
PO RZECZOWNIKU znajdują się przydawki wyrażone:
– przymiotnikiem, który określa cechy stałe, gatunkowe, np. pralka automatyczna, film
– fabularny, kredki woskowe;
– innym rzeczownikiem, np. obraz Matejki, pióro pisarza, koszt towaru;
– wyrażeniem przyimkowym, np. kosz z wikliny, klamerki do bielizna, farba do włosów.
Na koniec wykonajcie pozostałe ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń dotyczące przydawki.

Język angielski
Wykonaj ćwiczenia
https://quizlet.com/pl/464412244/english-class-a2-unit-41-flash-cards/
https://quizlet.com/464412244/learn https://quizlet.com/464412244/write
https://quizlet.com/464412244/spell https://quizlet.com/464412244/test

Matematyka
Zadania w Zeszycie Ćwiczeń: 4,5 str. 31 oraz zad. 6, 7 str. 32.
Powodzenia!

Piątek, 13.03.2020

Plastyka
Proszę wykonać pracę na szkolny konkurs plastyczny, obowiązkowy, poświęcony Janowi Pawłowi II (regulamin konkursu znajduje się na dole stron  szkoły).

Geografia
Temat: Trochę geologii – Islandia.
1. Przeczytaj temat 14.
a) przygotuj krótką notatkę temat: Życie na Islandii wiąże się z ciągłymi zagrożeniami ze strony wulkanów i trzęsień Ziemi.
b) zeszyt ćwiczeń: zad. 1 – 6.
c) dla chętnych:
– Zeszyt ćwiczeń: zad. 7
– Geografia w praktyce: str. 78.

Język polski
Temat: Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne.
Ćw. 1/158 podr.
Ćw. 8/160 podr. (tu nie tylko wyjaśnić znaczenie frazeologizmów, ale i ułożyć z nimi zdania).
Ćw.
Uzupełnij krzyżówkę wyrazami, których brakuje w popularnych powiedzeniach.
Co one znaczą?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 1. Wyskoczyć jak ………………… z konopi.
 2. ……………………… pali się komuś w rękach.
 3. Pleść ………………………………… .
 4. Zapalić ………………………… światło dla czegoś.
 5. Tłumaczyć wszystko od Adama i …………………………… .
 6. ………………………………. w bawełnę.
 7. Spocząć na …………………………………. .
 8. …………………………… dzwonek.
 9. Dać …………………………….., że coś jest  prawdą.
 10. …………………………………w stogu siana.
 11. Poruszyć niebo i …………………………….
 12. Biedny jak ………………………. kościelna.

 Ćw.
Oto fragment recenzji. Autor użył wielu frazeologizmów, które mają zbyt potoczny charakter. Popraw tekst, zastępując wyróżnione sformułowania takimi, które objaśnią te frazeologizmy.

 Film jest nudny jak flaki z olejem. Wprawdzie bohater ma wiele kłopotów, a gdy próbuje z nich wybrnąć, wpada z deszczu pod rynnę, ale akcja jest monotonna.        Główna postać, młody podróżnik, drze koty z rodzicami i dlatego postanawia wyruszyć w daleką podróż. Jednak gdy spotyka niebezpieczeństwa, trzęsie portkami, zamiast pójść po rozum do głowy. Bohater jest wiec irytujący, a widz czeka końca filmu jak kania dżdżu.

Matematyka
Test online: GWO, matematyka, strefa ucznia, klasa VI, Prędkość, droga,czas.

Historia
Pod ostatnią lekcją nic nie zapisaliśmy, dlatego proszę pod tematem: „Rzeczpospolita w okresie kryzysu – czasy saskie”
zapisać:
1. Początki unii polsko-saskiej.
2. Wojna północna 1700-1721.
1709 r. – bitwa pod Połtawą (klęska Szwedów, zwycięstwo Rosji).
3. Rzeczpospolita zależna od Rosji.
1717 r. – Sejm Niemy
4. Traktat trzech czarnych orłów (Austrii, Prus i Rosji) dotyczący Rzeczpospolitej.
5. Anarchia czasów saskich
– zrywanie sejmów,
– wzrost wpływów magnaterii,
– złota wolność,
– większy wymiar pańszczyzny,
– zanik tolerancji religijnej.
6. Osiągnięcia pierwszej połowy XVIII w. i próby reform.
Obowiązkowo proszę przeczytać jeszcze raz rozdział „Rzeczpospolita w okresie kryzysu – czasy saskie” (podręcznik, s. 170-175), a następnie wykonać w zeszycie polecenie 3, s. 175 (Nie powinno być problemu, gdyż na lekcji mówiliśmy o powiedzeniach).

A teraz zapisujemy temat: Ostatnia wolna elekcja i I rozbiór Rzeczypospolitej
Przeczytaj uważnie rozdział 28 znajdujący się w podręczniku, s. 176-180.
Zapisz w zeszycie:
1. Elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego i pierwsze reformy.
2. Sprzeciw carycy Katarzyny i prawa kardynalne.
3. Konfederacja barska – 1768.
4. I rozbiór Polski – 1772.
Zadanie
1. Na podstawie mapy znajdującej się w podręczniku na s. 180, napisz w zeszycie, jakie ziemie Rzeczypospolitej w 1772 r. zajęły Prusy, jakie Austria, a jakie Rosja. Pamiętaj, że podczas pracy z mapą zawsze pomocna jest legenda, a czasem opis.
2. Postaraj się również odpowiedzieć na pytania i polecenia znajdujące się na końcu rozdziału (Nie musisz zapisywać w zeszycie, ale postaraj się je wykonać na głos).
3. Dla zaciekawionych historią konfederatów barskich na Bocheńszczyźnie polecam tekst Janusza Paproty na stronie: https://bochenskiedzieje.pl/artykuly/xvi-xviii-wiek/182-konfederacja-barska-na-terenie-bochni-i-ziemi-bochenskiej.
Pamiętaj o systematyczności. Twoją pracę sprawdzę po powrocie do szkoły. 

Czwartek, 12.03.2020

Informatyka
Na swoim koncie scratch.mit.edu proszę wykonać projekt WIOSNA, który należy zapisać pod taką właśnie nazwą (wiosna).
Warunki:
– wiosenne tło,
– przynajmniej cztery duszki, z których każdy wykonuje ruch,
– przynajmniej przy dwóch duszkach zamieścić komunikat, np.: „Kiedy zaczyna się wiosna?” i „21 marca.” (Może być inny, według Waszej pomysłowości, byle na temat). Proszę zadbać o estetykę całości.
Praca zostanie sprawdzona po powrocie do szkoły.

Matematyka
zadania z podręcznika: zad. 16 str. 165, zad. 20,24 str. 166.

Technika 
Dokończyć kartki świąteczne

język polski
Ćw. 6/137  fioletowy podręcznik
Ćw. 9,10/277 fioletowy podręcznik
UWAGA!
Ćwiczenia należy wykonać w zeszycie pod tematem: Ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne.
JEŚLI KTOŚ NIE ZABRAŁ PODRĘCZNIKÓW, można dziś przyjść do szkoły albo skorzystać z podręcznika on-line na stronie wsipnet

Zajęcia z wychowawcą
Słowo od wychowawcy: Każdy z Was jest pracowity i zdolny, bo każdy ma jakiś talent. To, że nie idziemy do szkoły, nie znaczy, że nic nie robimy i nie pracujemy w domu. Zaplanujcie swoją pracę – w każdym dniu na stronie będą zadania od nauczycieli i Waszym obowiązkiem jest wykonać każdą zadaną pracę. Najlepiej jest robić to systematycznie i sumiennie, żeby nie mieć zaległości. Wierzę, że każdy sobie poradzi. 
Pamiętajcie o bezpieczeństwie w domu i w Internecie oraz o higienie. 
Poniżej znajdują się informacje o konkursach. Będziecie mieć trochę więcej czasu niż zazwyczaj. Liczę, że weźmiecie w nich udział. 🙂

Konkurs plastyczno – techniczny – klasy I – VII
Kartka świąteczna lub ozdoba Wielkanocna – dowolną techniką.

Gminny Konkurs Plastyczny Jan Paweł II

Konkurs historyczny dotyczący Rotmistrza Witolda Pileckiego  obowiązkowy dla uczniów kl. IV-VIII – pracę w dowolnej kategorii należy przynieść do szkoły zaraz po rozpoczęciu zajęć w szkole.
Proszę dokładnie przeczytać regulamin i dostarczyć kompletne prace (z oświadczeniem) nauczycielowi historii.
Regulamin z oświadczeniem:
Konkurs Pilecki 1 Konkurs Pilecki 2

Skip to content