(12) 28 17 123

Dokumenty

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W MIKLUSZOWICACH

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W MIKLUSZOWICACH

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

 

REGULAMIN DOWOZU

Regulamin Samorządu Szkoły Podstawowej

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej

Regulamin BHP

Regulamin Pracowni Chemicznej

Regulamin Pracowni Fizycznej

Regulamin Pracowni Komputerowej

Regulamin organizowania wycieczek

 

Przedmiotowe ZASADY oceniania

 

Skip to content