(12) 28 17 123

Dokumenty szkolne

Regulamin Samorządu Szkoły Podstawowej

Regulamin Samorządu Gimnazjum

Regulamin Świetlicy

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej

Regulamin BHP

Regulamin Pracowni Chemicznej

Regulamin Pracowni Fizycznej

Regulamin Pracowni Komputerowej

Regulamin sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu

Regulamin organizowania wycieczek

 

Przedmiotowe ZASADY oceniania