(12) 28 17 123

Dokumenty

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2022 r.
Regulamin dziennika elektronicznego
STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W MIKLUSZOWICACH
SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
REGULAMIN ŚWIETLICY
REGULAMIN DOWOZU
Regulamin Samorządu Szkoły Podstawowej
Regulamin korzystania z sali gimnastycznej
Regulamin BHP
Regulamin Pracowni Chemicznej
Regulamin Pracowni Fizycznej
Regulamin Pracowni Komputerowej
Regulamin organizowania wycieczek

Przedmiotowe ZASADY oceniania

 

Skip to content