(12) 28 17 123

Dokumenty szkolne

 

Statut Szkoły Podstawowej

Program wychowawczo-profilaktyczny 2019-2020

REGULAMIN DOWOZU

Regulamin Samorządu Szkoły Podstawowej

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej

Regulamin BHP

Regulamin Pracowni Chemicznej

Regulamin Pracowni Fizycznej

Regulamin Pracowni Komputerowej

Regulamin organizowania wycieczek

 

Przedmiotowe ZASADY oceniania