(12) 28 17 123

UCZĘ SIĘ W DOMU – KL. VII

UWAGA!
Od środy (18.03.2020) zmieniamy system pracy zdalnej z uczniem. Każda klasa ma swój folder na Dysku Google, na którym nauczyciele będą zamieszczać informacje oraz materiały dla uczniów. Poniżej znajdziecie link do folderu swojej klasy.
Proszę śledzić codziennie zmiany i systematycznie pracować w domu. 🙂
Powodzenia! 🙂
Link do folderu kl. 7:
https://drive.google.com/drive/folders/1E_T6sohywAPfV7WpT-sTXb7Ofb4zaINi

Piątek, 20.03.2020

Język polski
Ćw. 1-3 str. 261 z. ćw.

Biologia
Powtórz wiadomości o układzie nerwowym korzystając z epodrecznika – Układ nerwowy.

Chemia
Obejrzyj program popularno-naukowy   Jak to działa? Odcinek Powietrze

Czwartek, 19.03.2020

Język polski
Przypomnijcie sobie „Opowieść wigilijną” i wykonajcie ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń: 4-7 str. 270
Tekst lektury możecie znaleźć w Internecie.
Jeśli ktoś nie zabrał zeszytu ćwiczeń ze szkoły, skorzystajcie z wersji elektronicznej na  wsipnecie.

Biologia
Temat:Czynności ośrodkowego układu nerwowego.
Przeczytaj lekcję z podręcznika str.183-187

1. Wypisz z jakich częśc składa się ośrodkowy układ nerwowy.
2. Opisz w jaki sposób jest chroniony ośrodkowy układ nerwowy.
3. Budowa i funkcje mózgowia.
4. Budowa i funkcje rdzenia kręgowego.

Środa, 18.03.2020

Matematyka
!Uwaga, kto jeszcze nie sprawdził i nie poprawił w zeszycie zadań z 16 marca (wyrażenia algebraiczne), proszę by to uczynił, rozwiązane zadania znajdują się pod datą 16.03.
Zapisz w zeszycie:
Graniastosłup prosty ma 2 podstawy, a ściany boczne są prostokątami.
Podstawą graniastosłupa może być dowolny wielokąt.
Jeśli wszystkie ściany graniastosłupa są prostokątami, to graniastosłup nazywamy prostopadłościanem.
Jeśli każda ściana graniastosłupa jest kwadratem, to graniastosłup nazywamy sześcianem.
Jeśli graniastosłup jest prawidłowy trójkątny, to w podstawie ma trójkąt równoboczny, a ściany boczne są prostokątami.
Jeśli graniastosłup prosty ma w podstawie kwadrat, to jest graniastosłupem prawidłowym.
Teraz zapisz co to jest wysokość graniastosłupa prostego – skorzystaj z podręcznika str.251.
Zobacz na rysunkach jak wyglądają graniastosłupy pochyłe.
Zapisz do zeszytu wykrzyknik-str. 251.
Wykonaj w zeszycie zad.15 str.252 (Sprawdź, czy masz dobry wynik). Dla chętnych: zad. 14,16 str. 252
Przeczytaj z podręcznika (str.253,254) Przekroje graniastosłupów.
Na koniec kliknij w poniższe linki:
https://epodreczniki.pl/a/graniastoslupy-proste/DQUfbj3vK
https://pistacja.tv/film/mat00525-pole-powierzchni-graniastoslupa-siatki-graniastoslupow?playlist=603
(Proszę o staranne prowadzenie zeszytu).
Pozdrawiam

Zajęcia rozwijające z matematyki
Procenty – ciąg dalszy.
https://www.youtube.com/watch?v=PrrcyjYgvys&feature=emb_rel_pause
i trochę łamigłówek:
https://epodreczniki.pl/a/lamiglowki-rysunkowe/D1ERJO7ER

Język polski
Ćw. 1,2 str. 268 z. ćw.

Język angielski
Zapoznajcie się ze słownictwem z Unitu 6 z naszego podręcznika, str.77. Wykonajcie zadania z zeszytu ćwiczeń, str. 64-65.

Fizyka
Powtórzyć wiadomości o siłach równoważących, sile wypadkowej, oddziaływaniach i ich skutkach z pomocą filmów, do których dołączone zostały linki. Powtórzyć I zasadę dynamiki Newtona i wszystko co dotyczy bezwładności ciał. Przygotować  2 doświadczenia, w których możemy zauważyć bezwładność ciał i zaprezentować je domownikom.
Filmiki z bezwładności można obejrzeć pod linkami:
https://www.youtube.com/watch?v=JjymugLiapM
https://www.youtube.com/watch?v=Um8ZUzYoZXw
https://www.youtube.com/watch?v=V6bt2npXFcg
Dla chętnych : można obejrzeć filmik wyjaśniający I zasadę dynamiki Newtona dostępny pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=ItkC3FEpH_Q
Dla chętnych : można obejrzeć filmik wyjaśniający grawitację dostępny pod linkiem
https://www.youtube.com/watch?v=avOnbgdEU4M&list=RDCMUCwylAt0VrqZPPNCjQV2t8Qg&start_radio=1&t=45

Wtorek, 17.03.2020

WF
Proszę skopiować zamieszczony poniżej link, następnie przeczytać instrukcję i zaczynamy WF – miłej zabawy!!!
https://wordwall.net/pl/resource/908341/wf-%C4%87wiczenia-klasa-5-i-6

Historia
Temat: Rewolucja lutowa i przewrót bolszewicki w Rosji.
Zapoznaj się z treścią rozdziału znajdującą się w podręczniku na s. 148-151.
Zapisz w zeszycie punkty:
1. Sytuacja w Rosji przed rewolucją.
2. Rewolucja lutowa – 18.02.1917 r. (wg kalendarza juliańskiego, a wg kalendarza gregoriańskiego rewolucja rozpoczęła się 3.03)
– Wymówienie posłuszeństwa przez Dumę Państwową carowi.
– Powstanie Rządu Tymczasowego (burżuazja + ziemiaństwo).
– Abdykacja cara Mikołaja II.
– Powstawanie Rad Delegatów Robotniczych i Żołnierskich.
– Okres dwuwładzy w Rosji (chaos).
3. Rewolucja październikowa – 24/25.10.1917 r. (wg kalendarza juliańskiego, a wg kalendarza gregoriańskiego – 6/7.11.)
– Przejęcie władzy przez bolszewików na czele z Leninem.
– Powstanie Rady Komisarzy Ludowych (rząd bolszewików).
– Zamordowanie cara Mikołaja II i jego rodziny (1918).
4. Rządy bolszewików.
5. Pokój z Niemcami podpisany w Brześciu Litewskim. – 3.03.1918 r.
6. Wojna domowa w Rosji, 1919-1922.
– Armia Czerwona (bolszewicy) kontra Armia Biała (generałowie wierni carowi).
Oglądnijcie krótki film związany z tematem.
Link do filmuhttps://www.youtube.com/watch?v=m-xZcSTS4Cg.

Matematyka
Myślę, że każdy z Was sprawdził zadanie domowe. Ten dział jak i kolejne są trudne, nie będzie łatwo wszystkim dobrze zrozumieć nowe wiadomości. Zostawiamy więc te działy i „przeskakujemy” do ostatniego: Graniastosłupy, gdyż treści tam zawarte nie są całkiem nowe. Zapiszcie w zeszycie: Temat: Graniastosłupy – ich rodzaje. Pracuj zgodnie z podanymi poniżej poleceniami: Podręcznik str. 248 przeczytaj info zamieszczone na tej stronie, przyjrzyj się rysunkom i zapisz wykrzyknik! W graniastosłupie ściany boczne są prostokątami. Narysuj prostopadłościan wraz z opisem: zaznacz wierzchołki, krawędzie i ściany. Zapisz pod rysunkiem: Graniastosłup prosty o podstawie w kształcie prostokąta nazywamy prostopadłościanem. Teraz narysuj sześcian wraz z zaznaczeniem wierzchołków, ścian i krawędzi. Pod rysunkiem zapisz: Prostopadłościan, którego wszystkie krawędzie są równe, nazywamy sześcianem. Każda ściana sześcianu jest kwadratem. Wykonaj zadanie z podręcznika 2str. 248 – (pomogą rysunki). Zapisz w zeszycie: W prostopadłościanie krawędzie równoległe są równej długości, ściany równoległe są przystające (jednakowe), a ściany prostopadłe mają jedną wspólną krawędź. Przyjrzyj się w jaki sposób można rysować graniastosłupy proste – podr. Str. 249 Następnie narysuj i podpisz ( pamiętając o linijce i ołówku) graniastosłup trójkątny, czworokątny oraz sześciokątny. Zapisz pod rysunkami: Graniastosłup przyjmuje nazwę w zależności od wielokąta występującego w podstawie, np. graniastosłup trójkątny, czworokątny, sześciokątny. Następnie zapisz w zeszycie: Graniastosłup prosty nazywamy prawidłowym, jeśli w podstawie ma wielokąt foremny, czyli taki, którego wszystkie boki są tej samej długości, a kąty mają równe miary. Na przykład graniastosłup prawidłowy czworokątny ma w podstawie kwadrat, graniastosłup prawidłowy trójkątny ma w podstawie trójkąt równoboczny. Wykonaj zadanie z podręcznika 9 str. 250 – przerysuj tabelkę i uzupełnij ją. Na dzisiaj to tyle, jutro c.d. graniastosłupów, myślę, że są łatwiejsze niż wyrażenia algebraiczne. Dbajcie o siebie, pamiętajcie o częstym myciu rąk i nie wychodźcie z domu. No i oczywiście zachowajcie umiar w korzystaniu z telefonów. Oglądnijcie filmik, będzie łatwiej zrozumieć temat, a następnie sprawdźcie swoje wiadomości – drugi link. Pozdrawiam https://www.youtube.com/watch?time_continue=113&v=VBBz7MpLEFA&feature=emb_title https://epodreczniki.pl/a/graniastoslup-prosty/D1CSBwMzJ

Język polski
wsipnet test znajdujący się pod linkiem: https://app.wsipnet.pl/sc-159679/cwiczenia/podglad/2/7699
Proszę, aby każdy założył konto na wsipnecie. Kod klasy: TYEK-7A-JPL
Czytajcie „Balladynę”!

Fizyka
Powtórzyć wiadomości o siłach równoważących, sile wypadkowej, oddziaływaniach i ich skutkach. Powtórzyć I zasadę dynamiki Newtona i wszystko co dotyczy bezwładności ciał. Przygotować po 2 doświadczenia, w których możemy zauważyć bezwładność ciał i zaprezentować je domownikom.
Obejrzeć film „Grawitacja” i wypisać wszystkie momenty, w których można dostrzec I zasadę dynamiki Newtona.
Dla chętnych: dowiedzieć się co to jest zjawisko odrzutu (kolejna lekcja w podręczniku) i wypisać z filmu „Grawitacja” wszystkie momenty, w których można zauważyć to zjawisko.

Chemia
Temat: Inne składniki powietrza.

Proszę zapisać tematy w zeszycie przedmiotowym i wykonać polecenia, praca będzie sprawdzana i oceniana.
Przeczytaj lekcję z podręcznika str.140-143
Wykonaj notatkę w zeszycie wg poleceń:
1. Właściwości helowców.
2. Zastosowanie gazów szlachetnych.
3. Dlaczego para wodna jest zmiennym składnikiem powietrza?
4. Które z gazów występujących w powietrzu nazywamy gnilnymi?

Poniedziałek, 16.03.2020

Informatyka (gr. 1.)
Na swoim koncie scratch.mit.edu proszę wykonać projekt HIGIENA, który należy zapisać pod taką właśnie nazwą (higiena).
Ponieważ wszyscy przeżywamy teraz trudny okres, w którym bardzo ważna jest higiena, proszę wykonać projekt, w którym przedstawicie, jak o nią dbać, zwracając uwagę na najważniejsze aspekty.
Warunki:
– odpowiednie tło,
– przynajmniej cztery duszki, z których każdy wykonuje ruch,
– umieszczenie pojawiających się komunikatów dotyczących zasad higieny.
Proszę zadbać o estetykę całości.
Praca zostanie sprawdzona po powrocie do szkoły.

Język polski
Napiszcie rozprawkę nt: Literatura uczy, jak żyć. Odwołaj się do poznanych lektur. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.
Zadanie prześlijcie jako załącznik na mój adres mailowy albo na messengerze.

Język angielski
Wykonaj ćwiczenia
https://quizlet.com/pl/417622913/english-class-a2-unit-5-flash-cards/
https://quizlet.com/417622913/learn https://quizlet.com/417622913/write

Matematyka

Uczniowie klasy 7 sprawdźcie zadanie domowe, poprawiając w zeszycie błędy, jeżeli się pojawiły.

 

Zad.2

     ab- iloczyn liczb a i b,

     ½ d2- połowa kwadratu liczby d,

      ½(a-b)h- połowa iloczynu różnicy liczb a i b oraz liczby h,

ah- iloczyn liczb a i h,

½ d1d2– połowa iloczynu liczb d1 i d2,

abh – iloczyn liczb a, b i h,

1/3 abh- trzecia część iloczynu liczb a, b i h,

(a+b)/( a-b)  (dla a różnego od zera)- iloraz sumy liczb a i b przez ich różnicę,

(c – d)2– kwadrat różnicy liczb a i b,

a2 + b2– suma kwadratów liczb a i b,

√ab  – pierwiastek kwadratowy iloczynu liczb a i b,

√a  -√b/3        – trzecia część różnicy pierwiastków kwadratowych z liczby a i liczy b.

Zad.3

 1. a) a+(-3),
 2. b) n- (-7),
 3. c) xy
 4. d) -5:m
 5. e) 2(b+2a),
 6. f) (20- x/y)2
 7. g) (a2 +b2)(a-b),
 8. h) 20%(x+y)=0,2(x+y)

Zad. 4

 1. a) 5
 2. b) –x2y2
 3. c) -12ax2y2
 4. d) –x3y3
 5. e) –a5b5
 6. f) X2y2                                    g) 81a2b2                                    h) -4m4n3

Moi Drodzy, zaczynamy nowy dział: ” Rachunek algebraiczny”
Zapiszcie w zeszycie temat: Wyrażenia algebraiczne.
Zastanówcie się do czego służą wyrażenia algebraiczne? Przeczytajcie uważnie informacje zawarte w podręczniku na str. 147 oraz przeanalizujcie zawarty poniżej przykład 1 i zapiszcie w zeszycie:
! Wyrażenie algebraiczne przyjmuje nazwę od ostatniego wykonanego działania.
( Musicie tutaj pamiętać o kolejności wykonywania działań.)
Rozwiążcie w zeszycie zad. 2,3/148 (podręcznik)- wyrażenia oraz zapis słowny.
Przeczytajcie przykład 2- podr. str. 149 i zapiszcie w zeszycie definicję zawartą na str. 149-(wykrzyknik). I jeszcze tylko zad. 4/149 – do zeszytu.
Pojawiło się dzisiaj trochę nowych informacji, ale krok po kroku damy radę. Proszę Was o systematyczną pracę, zadania będę sprawdzała po powrocie do szkoły – oby jak najszybszym! Pracujcie codziennie, według planu lekcji. Jeżeli pojawią się jakieś trudności można do mnie napisać e-maila na adres: mazureke@op.pl
Życzę wszystkim owocnej pracy.
Pozdrawiam
Edyta Mazurek

Piątek 13.03.2020

Plastyka
Proszę wykonać pracę na szkolny konkurs plastyczny, obowiązkowy, poświęcony Janowi Pawłowi II (regulamin konkursu znajduje się na dole stron  szkoły).

Geografia
Temat: Wakacje w Polsce.
1. Przeczytaj temat 36.
a) zeszyt ćwiczeń , zad. 1 – 4
b) dla chętnych – str. 201, zad. 1, 2 (do wyboru lub oba)

Temat: Podsumowanie działu 3.
Zaprojektuj i wykonaj krzyżówkę z hasłem:
GŁÓWNE  ZAGADNIENIA  GOSPODARCZE  POLSKI
– format A4,
– okienko krzyżówki 1 x 1 cm
– zamieść również objaśnienia haseł

Język polski
Przeczytać z podręcznika do gramatyki rozdział: „Przekształcanie tekstu
”Temat w zeszycie: Ćwiczymy przekształcanie tekstów.
Ćw. 1, 2/91 podr. do gramatyki

Matematyka
Podręcznik, zad. 5,7 str.142 (Wskazówka do zad.5: Zapisz wzór na pole trójkąta i zastanów się jakie powinny być długości podstawi wysokości, aby trójkątów miały jednakowe pola?).

Biologia
Temat: Budowa i funkcje układu nerwowego.
Proszę zapisać tematy w zeszycie przedmiotowym i wykonać polecenia, praca będzie sprawdzana i oceniana.
Przeczytaj lekcję z podręcznika str. 178-182
Wykonaj notatkę w zeszycie wg poleceń:
1. Funkcje układu nerwowego.
2. Narysuj i opisz budowę komórki nerwowej.
3. Budowa układu nerwowego.
4. Wyjaśnij funkcje somatycznego układu nerwowego.
5. Wyjaśnij, w jaki sposób impulsy nerwowe są przekazywane między neuronami.
6. Opisz zadania autonomicznego układu nerwowego.

Chemia
Temat: Inne ważne tlenki.

Proszę zapisać tematy w zeszycie przedmiotowym i wykonać polecenia, praca będzie sprawdzana i oceniana.
Przeczytaj lekcję z podręcznika str.135-139
Wykonaj notatkę w zeszycie wg poleceń:
1. Wypisz tlenki najbardziej rozpowszechnione w przyrodzie, wzory i nazwy chemiczne.
2. Zapoznaj się z ich właściwościami i zastosowaniem – przygotuj plakat lub prezentacje ilustrująca występowanie i zastosowanie wybranego tlenku.
3. Zapisz równania reakcji otrzymywania tlenków: glinu, żelaza(II), wapnia, siarki(IV), azotu(IV) w reakcji syntezy pierwiastków z tlenem.

Czwartek, 12.03.2020

matematyka
test online: GWO, matematyka, strefa ucznia, klasa VII, Figury geometryczne.

język polski
Ćw. 1, 4 str. 74 zeszyt ćwiczeń

Konkurs plastyczno – techniczny – klasy I – VII
Kartka świąteczna lub ozdoba Wielkanocna – dowolną techniką.

Gminny Konkurs Plastyczny Jan Paweł II

Konkurs historyczny dotyczący Rotmistrza Witolda Pileckiego  obowiązkowy dla uczniów kl. IV-VIII – pracę w dowolnej kategorii należy przynieść do szkoły zaraz po rozpoczęciu zajęć w szkole.
Proszę dokładnie przeczytać regulamin i dostarczyć kompletne prace (z oświadczeniem) nauczycielowi historii.
Regulamin z oświadczeniem:
Konkurs Pilecki 1 Konkurs Pilecki 2

Skip to content